Zobrazeno 4.703x

Štítky:  ,

Zvolené téma obsahuje celkem 19 odpovědí. This post has been viewed 4704 times Do diskuze (10 hlasů) se naposledy zapojil uživatel  Jan Vobořil a poslední změna proběhla 11 měsíců, 1 týden. This post has been viewed 4704 times

 • Autor
 •  Josef Soumar 
  Účastník

  Dobrý den,

  dovoluji si přidat příspěvek k novému produktu MetLife Garde 4.0. Dle dostupných informací vypadá produkt zajímavěji, než produkty původní, i přes to se může v podmínkách schovávat nemálo výluk a informací k plnění a nastavení programu.

  Má již někdo z kolegů zajímavou informaci nebo vychytávku k tomuto staronovému programu a jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti se společností MetLife a dosavadními programy Garde?

  Děkuji a přeji pěkný den.

  JS


  MetLife od 7. 4. 2016 uvádí novou verzi životního pojištění Garde 4.0

  Novinky v rámci životního pojištění Garde 4.0

  · Prodloužen vstupní věk až do 70 let a výstupní věk až do 80 let

  · Sleva 20 % na Garde 4.0 sjednané přes eModel (elektronický schvalovací proces) a sleva 10 % Garde 4.0. sjednané přes eModel (vytištěná verze) až do 30. 6. 2016

  · Nové připojištění Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí (od 0,5 %, od 10 % a nově také extra vážné)

  · Nové připojištění Invalidita 1+2+3, 2+3, 3 a 4 s pojistným plněním 100 % ve všech stupních a čekací dobou pouze 90 dní od počátku pojištění

  · Nové připojištění Závažná onemocnění Premium s plněním i za druhou pojistnou událost

  · Nové připojištění OPCE jako nástroj pro zajištění klientů v budoucnosti

  · Nové připojištění Pracovní neschopnost od 15. dne a nově 4 druhy krytí pracovních neschopností

  · Nové připojištění Hospitalizace s plněním i při následné rehabilitaci

  · Vylepšená krytí pro děti s novou nabídkou 13 druhý krytí – nové trvalé následky s progresí 850 % a pamětí, snížená soběstačnost dítěte, invalidita dítěte, ošetřovné, smrt úrazem, apod.

  · + dalších více než 10 novinek

  Podrobnosti

  Základní parametry:

  Ø Prodloužena pojistná doba až do 80 let (nově vstupní věk až do 70 let).

  Ø Prodlouženy výstupní věky u vybraných připojištění (smrt, smrt úrazem, trvalé následky) až do 80 let, drobné úrazy až do 75 let, invalidita až do 70 let.

  Krytí smrti:

  Ø Nově s možností anuitního klesání od 1 % do 6 %.

  Ø Nejnižší počet výluk na českém pojistném trhu.

  Ø Libovolná kombinace konstantních, lineárně a anuitně klesajících pojistných částek nebo také výplatou formou renty.

  Úvěrová asistence:

  Ø Pojištění spojených životů – sleva až 30 % nově i pro vedlejšího pojištěného.

  Ø Nově volba lineárně nebo anuitně (od 1 % do 6 % dle úroku z úvěru) klesající pojistné částky.

  Trvalé následky s progresí 850 % a pamětí

  Ø Nově „paměť“ = pro výpočet progrese se u druhé a další pojistné události sčítají vážná tělesná poškození z předchozí pojistných událostí.

  Ø RUP = díky „Paměti“ a vysoké progresi 850 % má MetLife nejvyšší rating úrazové plnění na českém pojistném trhu.

  Ø Nově 3 varianty trvalých následků s progresí 850 % a pamětí (od 0,5 %, od 10 % a extra vážné) vždy s možnou kombinací konstantních a lineárně klesajících PČ.

  Doba nezbytného léčení úrazu

  Ø Nově 2 varianty: od 8. dne zpětně a nově od 60. dne zpětně

  Ø Automatická progrese od 121. dne 2násobé plnění a od 241. dne 2násobná plnění zpětně od 1. dne!

  Ø Nové limity bez zkoumání příjmů od 8. dne až 500 Kč a od 60. dne až 1 000 Kč (v součtu za všechny pojišťovny).

  Ø Nový poměr v kombinaci s TNÚ je 1:1 (původně 2:1).

  Invalidity 1+2+3 2+3, 3 a 4

  Ø Nové plnění u invalidity 1+2+3, 2+3, 3 a 4 = 100 % plnění v případě trvalé invalidity nebo v případě dočasné invalidity 50 % při dodání posudku a 50 % po 18 měsících.

  Ø Nově Invalidita 4 (nesoběstačnost, kvadruplegie, terminální stav onemocnění) s okamžitým plněním 100 %.

  Ø Čekací doba na nemoc pouze 90 dní od počátku pojištění, plnění za duševní nemoci nově i ve 2. stupni ID, nejsou výluky na zdravotní stav před počátkem pojištění.

  Závažná onemocnění Premium

  Ø Nově 3 varianty: Standard (14 dg.), Plus (31 dg.) a nově Premium (31 dg.) s pojistným plněním i za druhou pojistnou událost ve výši 50 %.

  Ø Ve variantě Premium bude vyplaceno pojistné plnění až ze dvou pojistných událostí a to z první vždy 100 % sjednané pojistné částky a z druhé 50 % sjednané pojistné částky. Čekací doba pro druhou pojistnou událost u varianty Premium je 3 měsíce, v případě, že se jedná o stejnou diagnózu, čekací doba je v délce 18 měsíců.

  Závažné komplikace cukrovkou

  Ø Nové krytí závažných komplikací cukrovky, které mohou postihnout pojištěného pro onemocnění cukrovkou (dialýza, selhání ledvin, amputace části nohy, poškození zraku, apod.).

  Ø Vyplaceno jednorázové pojistné plnění ve výši 100 % sjednané pojistné částky (u amputace části nohy 25 %, amputace nohy 100 %).

  Ø Hospitalizace

  Ø Nově pojistné plnění i za následný pobyt v rehabilitačním zařízení (max. 21 dní).

  Ø Hospitalizace z důvodu nemoci, úrazu, porodu a rizikového těhotenství.

  Ø 100 % progrese v případě hospitalizace mimo ČR v rámci EU.

  Pracovní neschopnost

  Ø Nová varianta PN od 15. dne s plněním od 15. dne do 28. dne 50 % a od 29. dne 100 %

  Ø Další 3 varianty PN od 29. dne zpětně od 1. dne, od 29. dne a od 57. dne.

  Ø Nové limity bez prokazování příjmů (od 15. a od 29. dne) 500 Kč a (od 57. dne) 800 Kč (v součtu za všechny pojišťovny).

  OPCE

  Ø Unikátní nástroj pro zajištění klientů v budoucnosti.

  Ø Možnost navýšení pojistných částek bez zkoumání zdravotního stavu až do výše 3násobku u krytí rizika smrti a až 1násobku u krytí rizika invalidity a závažných onemocnění.

  Životní pojištění Garde 4.0 pro děti

  2násobné plnění o prázdninách

  Ø 2násobné plnění v případě pojistné události o prázdninách (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní letní prázdniny).

  Ø 2násobné plnění platí pro připojištění Trvalých následků úrazů a Následků úrazu.

  Smrt úrazem

  Ø Nové připojištění Smrt úrazem dítěte.

  Trvalé následky s progresí 850 % a pamětí

  Ø Nově pro děti nabízíme 2 varianty trvalých následků úrazem s progresí 850 % a pamětí a to od 0,5 % a od 10 %.

  Ø Nejlepší trvalé následky úrazu pro děti na českém pojistném trhu.

  Snížená soběstačnost dítěte

  Ø Nové připojištění snížené soběstačnosti dítěte.

  Ø V případě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte, vyžadující pomoc fyzické osoby bude vyplacena kombinace jednorázového plnění ve výši 100 000 Kč + renta ve výši od 1 000 Kč do 24 000 Kč. Výplata renty vyplácena až do 18. let věku dítěte.

  Invalidita dítěte

  Ø V případě, že dítěti v 18. letech bude přiznaná invalidita 3. stupně, bude vyplácena renta od 1 000 Kč až do 24 000 Kč až do věku 65 let.

  Ø Možnost sjednání varianty s meziročním navyšováním renty o 3 %.

  Asistenční služby ZDARMA

  Ø Ke všem dětským připojištěním nabídka asistenčních služeb ZDARMA.

  Ø Rozsáhlé asistenční služby obsahují např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu, odvoz do nebo z nemocnice, zajištěné léků, objednání lékaře domů, apod.

  Zrušeny papírové průpisové tiskopisy k životnímu pojištění Garde 4.0!

  Životní pojištění Garde 4.0 je nově možné sjednat pouze přes aplikaci eModel.

  Životní pojištění Garde 4.0 nově je možné sjednat pouze přes aplikaci eModel formou elektronického schvalovacího procesu nebo formou vytištěného návrhu přímo z aplikace.

  Od 7. 4. 2016 se ruší distribuce papírového průpisového návrhu životního pojištění Garde.

  0

  0
   | Odpovědět privátně
 •  Aleš Náhlík 
  Účastník

  Investicko.

  Proc zkoumat principialne spatne produkty?

  Pojdme je ignorovat a resit, ktera rizikovka je nejlepsi. NN zivot, CPP rizikovka, Trend life, Rytmus risk atd.

  Vyber je cim dal vetsi, jiz netreba klientum sjednavat hloupe produkty ;)

  0

  0
   | Odpovědět privátně
  •  Vašek Kott 
   Účastník

   Kde berete jistotu, že rizikovky jsou v zásadě dobré a investička špatné? Paušální pohledy mohou být také poměrně „hloupé“

   1

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Jiří Rondoš 
   Účastník

   Módnost, emoce, „jedna baba povídala“. Co je důvod takového tvrzení? Nebo snad snaha nepoškodit klienta? Pak jde ale zase o téměř fatální neznalost.

   V žádném případě nechci autora urážet, ale přesně toto stanovisko a zjednodušení je pro mne to „hloupé“. Vybízíte k vyhodnocování produktů, ale ještě jste nezačal a už ignorujete parametry. Jak to tedy chcete provést?

   A propó něco k zamyšlení – co je méně „hloupé“: Hruška nebo mrkev? Vlastní byt nebo nájem? Plyn nebo elektřina? Vlastnosti nebo využitelnost? …

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Roman Kolář 
   Účastník

   To je rychle uzavřený soud a provedená selekce bez zhodnocení vnitřních parametrů. Nemůžeme hodnotit podle jediného kritéria, musíme hodnotit jako celek.

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Štěpán Kubeček 
   Účastník

   Můžete mi prosím vydefinovat, proč je IŽP principiálně špatný produkt? Garde mi na jisté skupiny lépe než všechny doposud zkoušené rizikovky, ať už NN, ČPP, Generali, Allianz nebo Trendlife. Jde i přesto o vyloženě špatný produkt? Nebo jste jen hloupě zaujatý proti IŽP a povrchně se oháníte klientem, zatímco mu sjednáváte o několik set korun dražší rizikovku?

   0

   0
    | Odpovědět privátně
   •  Aleš Náhlík 
    Účastník

    Nejsem zaujaty, ale muj svet je jednoduchy a i proto jsem stastny. Nikdy zadne investicko, nikdy zadne investicni programy s predplacenym poplatkem, nikdy hypoteka s jakymkoliv jinym poplatkem nez je urok, nikdy atd…

    Verte mi, po 15 letech ve financich jsem zjistil, ze pouze jednoduchost funguje.

    Ale vyviji se to. Za par let to bude jeste jednodussi. Pravidlo pro investice treba bude: zadne podilove fondy s TER nad 1 procento. Zda se vam to jako utopie? Podivejte se na treti misto ve fintech firmach KPMG zebricku. A to se nyni rozjizdi v Americe.

    Napoveda, at nemusite googlit jako ty lentilky:) http://fintechinnovators.com

    0

    0
     | Odpovědět privátně
    •  Jiří Rondoš 
     Účastník

     To je krásné, že jste šťastný! Hned jste mi předal dobrou náladu :-) Jen jste ve své euforii zapomněl odpovědět. Tedy pevně doufám, že vaše poslední sdělení je nadsázka a nemyslíte vážně, že klientovi doporučíte produkt podle toho, jak se jmenuje a jak toto jméno zapadá do vašeho jednoduchého světa, místo podle toho, jaké má parametry a jak bude tomuto konkrétnímu klientovi sloužit.

     Zkusím to tedy ještě jednou konkrétní otázkou v návaznosti na kolegu Štěpána:

     V čem je přesně IŽP horší než RŽP, pokud klientovi pokrývá stejná rizika? Pro příklad stejná kvalita a IŽP bude levnější.

     PS pro jistotu: Nezajímá mě teď žádná nápověda od strýčka Googla, investice, poplatky v bance ani pohádky z Mechu a kapradí. Téma zní MetLife Garde a tuto „šťastnou jednoduchost“ (pro mne s odpuštěním hloupou demagogii) jste sem přivál Vy. Tak by od Vás bylo slušné podat pojistný argument, abychom se něčemu přiučili, ne? Nebo to není důvod, proč zde čtěte a přispíváte?

     1

     0
      | Odpovědět privátně
    •  Jan Maňák 
     Účastník

     Pane Náhlíku, jste na serveru pro poradce. Fintech je pro investory, kteří vědí, co chtějí. Ale takových není moc… Já tvrdím, že 90% populace investovat nechce. Investice se nekupuje, investice se prodává. A to je slabina všech investičních samoobsluh.

     Hrozně málokdy mě někdo osloví, že si našel naší firmu a chce přes nás investovat. Role poradců a bankéřů je nezastupitelná, protože zajistit se na stáří není primární potřeba pro většinu české populace. Je to taková vzdálená potřeba, kterou vždy zastíní nějaká jiná, drobná, krátkodobá potřeba.

     Řešení typu Wealthfront se prosadí, ale bude to trvat déle a bude to v menší míře, než si nyní myslíme. Už před 10 lety jsem byl blízko podobného modulu v Servisu 24 a myslím, že od té doby tu nic parametricky lepšího nevzniklo (gratulace autorovi Petru S.)

     Aplikace pro USA se nabízí neporovnatelně většímu a hlavně bohatšímu trhu, navíc s možností daňové optimalizace u standardních produktů v rámci penzijního schématu, 401k. Takové daňové zvýhodnění v ČR nenajdete.

     Vůbec nevím, jak individualizovaná rada od takového robo-advisora přijde. Jak bude takový robo-poradce pracovat s produktovými inovacemi. Jak to bude s odpovědností za špatnou radu ze strany takového poradenského software. Ale určitě bude stát za to podobné projekty sledovat, stejně jako reakci mého odvětí na ně.

     0

     0
      | Odpovědět privátně
 •  Aleš Náhlík 
  Účastník

  On to nejlepe popsal Ivo Toman na prikladu lejna a lentilek. Pokud jste jeho prednasku absolvovali, asi vite, co tim myslim…

  0

  0
   | Odpovědět privátně
 •  Jan Vobořil 
  Účastník

  Dobrý den.
  Prosím pomozte mi pochopit téma dětské invalidity a případné pojistné plnění v případě PU invalidity dítěte. Zažadil jsem tento dotaz do tohoto vlákna, protože se mi zamlouvá pojištění Garde risk 1.0 (pro mě, co by otce a moji dcerku). Zajímají mě především dlouhodobá a fatální rizika (zejména invalidita, trvalé následky a pro mě úmrtí). V Garde risk jsem se zaměřil na rizika dětské invalidity a snížené soběstačnosti dítěte. Protože s eModelu pojišťovny MetLife není zřejmé (možná jsem méně chápavý) jak tato rizka a jejich případná kombinace funguje, informoval jsem se u několika zdrojů v Metlife, ovšem s rozdílným výsledkem.
  Pro zjednodušení uvedu příklad: invalidita dítěte PČ 1mil + připojištění SSD.
  Pokud jsem pochopil problematiku dětské invalidity (článek na blogu Broker Trustu), dítě nemůže být podle cz zákova do 18ti let invalidní, může mít pouze sníženou soběstačnost, což v praxi vnímám jako stejný stav, pouze jinak pojmenovaný. Rozumím tomu tak, že vzhledem k tomuto pojmenování bude pojistné plnění vyplaceno až na základě uznání invalidity, a to až v 18ti letech pojištěného dítěte, ačkoli k „invaliditě“ pojmenované jako snížená soběstačnost došlo např. v 8mi či 14ti letech pojištěného dítěte. Pokud bych tedy chtěl, aby pojistné plnění bylo vyplaceno v době, kdy k oné události došlo (oněch 8 či 14 let věku), neobejde se to bez připojištění SSD. Rozumín tomu dobře?
  Pokud to tak je a pokud pojišťovna nabízí pouze pojištění invalidity dítěte, klient se mylně domnívá, že obdrží plnění v době, kdy taková tragedie rodinu (a její rozpočet) zasáhne, ale ono ejhle… Pojišťovna se sveze na rozdílnosti výkladu titulu a klientovi zbudou oči pro pláč.
  Ad2, jak dlouho je v případě pojištění invalidity dítěte rentou (v MetLife Garde) vyplácena ona invalidní renta? KAMem mi bylo sděleno, že výplatla renty končí koncem pojistné doby pojištění dítěte, tedy max. do 25ti let dítěte, ale v PP je uvedeno, že renta je vyplácena až do 65ti let pojištěného dítěte. Bude tak i v případě, že už pojistná smlouva pozbude platnosti?
  K výbětu jsem, jako vždy, používal dostupné nástroje. Mezi nejdůležitější považuji 3měsíční čekací dobu u pojištění invalidity, protože pojištění invalidity shledávám jedním z nejzásadnějších rizik, proto se opírám zejména o ně. U pojištění invalidity dítěte je tomu jinak, čekací doba je zde 2 roky. Už méně přitažlivým mi přijde dvoudávková výplata PP, ale s tím se dá nějak popasovat a co se týká řady výluk, jak je zmíněno v úvodu, popravdě neshledávám zásadní rozdíly oproti konkurenci. Musím ovšem podotknout, že neanalyzuji detailně PP, ale používám nástroje, které jsou takové analýzy výstupem a tuto záslužnou a, podle mě, velmi náročnou činnost nechávám eurdovanějším odborníkům (Dušan Šídlo na hrad!).
  Dle mého se jeví Garde jako nejlepší volba pro dospělého (smrt, invalidita, možná TN), ovšem nejsem si tak jistý u dětských pojištění. Tam bych možná zvažoval Flexi, kterou vnímám víc „sociální“ ve smyslu lidskou, ale samozřejmě jsem jen člověk a můžu se mýlit. Rád se nechám poučit a budu rád za jakoukoliv reakci. Předem děkuji.

  0

  0
   | Odpovědět privátně
  •  Roman Kolář 
   Účastník

   Dobrý den, mohu vědět, jestli jste dostal i rozdílnou odpověď na Metlife v případě výplaty toho ID?
   Podle mě to píšete dobře, když vezmu třeba Flexi, tak tam jsou v PP stejné podmínky pro ID3 u dospělého jako u dětí, resp. PP Vás odkazují na položku v „dospělé invaliditě, mimo pojednání o ID1 a ID2. Hovoří tedy „ve smyslu platných
   předpisů o sociálním zabezpečení a těchto pojistných podmínek“ A předpisy hovoří o tzv. invaliditě z mládí, tedy invaliditě utrpěné z období před 18. rokem věku a podmínkou pro výplatu je 3. stupeň a min. věk 18 let, čímž je dáno, kdy by se to z pojištění vyplácelo. Domnívám se, že u Metlife to bude stejné a je nutno připojistit SSD. Výplata za ID by měla trvat skutečně do 65 let a do 19 by měla být vyplácena dávka za SSD. Dotaz na Metlife bych vznesl znovu s odkazem na pojistné podmínky. Když si KAM není jistý, ať to zjistí na likvidaci.
   Zastavil bych se ale u jednoho zajímavého bodu a to u té čekací doby. Je dobré si prostudovat pojistné podmínky, jak přesně zní formulace. Protože např. zatímco u Metlife je čekací doba 90 dní, ve které nesmíte utrpět nemoc, po které byste skončil v ID, tak u PČS, kde v tabulce najdete u ID3 12 měsíců, je sice podmínka, že k přiznání invalidity musí dojít nejdříve 1 rok po počátku pojištění, zároveň je tam ovšem ujednání, že splnění podmínky jednoho roku se nevyžaduje v případě, kdy pojištěný prokáže, že onemocnění nastalo a bylo diagnostikováno po počátku pojištění. Technicky tak může dojít k situaci, kdy sice v tabulce vidíte u Metlife 3 měsíce a u Flexi 12, pokud ale vstoupí do pojištění zdravý člověk a za měsíc utrpí např. infarkt, následkem kterého by skončil invalidní, tak u Flexi dostane pojistnou částku, pokud vstoupí do ID3 po 12 měsících od počátku pojištění a u Metlife nedostane nic. Nechci snižovat Metlife, jen poukazuji na to, že tabulka může být ošidná a nedokáže vystihnout všechny případy. Invalidní důchod z nemoci nedostanete hned. Když to vezmu po pořádku, nejdřív je ten člověk nějakou dobu nemocný, ten zdravotní stav se musí nějak ustálit, což také chvíli trvá a samotné řízení trvá od podání 90 dní. Podle mě se ten člověk do ID z nemoci těžko dostane dřív, než po roce, i kdyby chtěl (jako že v tomto případě by nechtěl a podal by žádost třeba o měsíc déle.

   1

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Vašek Kott 
   Účastník

   „Pokud to tak je a pokud pojišťovna nabízí pouze pojištění invalidity dítěte, klient se mylně domnívá, že obdrží plnění v době, kdy taková tragedie rodinu (a její rozpočet) zasáhne, ale ono ejhle… Pojišťovna se sveze na rozdílnosti výkladu titulu a klientovi zbudou oči pro pláč.“
   -tak to je práce zprostředkovatele klientovi vysvětlit, co od pojištění ne/může očekávat :)
   Jinak pokud je pojistnou událostí přiznání invalidity, tak je to jasné, ne?

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Jan Vobořil 
   Účastník

   V pojistných podmínkách jsem se dočetl, že čekací doba u invalidity dítěte je stejně jako u dospělého NA PŘÍČINU, ale 2 roky, což shledávám slabinou.
   Ve světle těchto skutečností, doporučili, popř. sjednali, byste dětské pojištění MetLife spolu s dospělým nebo byste se podívali „jinde“? Děkuji.

   0

   0
    | Odpovědět privátně
Reklama

Pro reakci na tento článek se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account