Stále více českých zákazníků mění svého dodavatele energií. Podle statistik Operátora trhu s elektřinou vzrostl meziročně téměř o třetinu počet odběrných míst, kde v roce 2016 proběhla změna dodavatele elektřiny. Dodavatele plynu v roce 2016 změnilo o 15 % více zákazníků než předloni. Za nárůstem změn dodavatele energií stojí zejména legislativa vstřícná směrem ke spotřebitelům a výhodné akční nabídky energetických firem.

Podle statistik Operátora trhu s elektřinou (OTE) loni změnilo dodavatele elektřiny 359 536 odběrných míst. Meziročně jde přitom bezmála o 30% nárůst. Stále více zákazníků také mění dodavatele plynu. Toho loni změnilo 203 950 odběrných míst – o 15 % více než v předchozím roce. Podle odborníků stojí za nárůstem změn dodavatelů energií hlavně jednoduchost celého procesu a loni zavedená možnost snadno a na dálku vypovědět již uzavřenou smlouvu. „S novelou energetického zákona získali spotřebitelé účinný nástroj pro výpověď smluv uzavřených pod nátlakem třeba ze strany nepoctivých podomních obchodníků. To se také mohlo na počtu změn dodavatelů projevit,“ popisuje Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů.

Nejvíce zákazníků mění dodavatele energií začátkem roku. Například loni v lednu změnilo dodavatele elektřiny 116 140 odběrných míst, dodavatele plynu pak 37 117 odběratelů. Mnoho zákazníků však přechází k jiným dodavatelům také na podzim, hlavně v září a říjnu.

Změna dodavatele není jedinou cestou k úspoře

Ceny energií zůstanou letos přibližně stejné, jako v loňském roce. Zatímco u elektřiny se velké pohyby cen neočekávají, plyn by mohl mírně zlevnit. Domácnosti, které plynem také vytápějí, by letos mohly ušetřit asi 2000 korun. V případě elektřiny pak mohou být efektivní cestou k úsporám různé akční nabídky, které mají dodavatelé nejen pro nové, ale také pro stávající zákazníky. Právě ty totiž letos budou největším lákadlem pro změnu dodavatele. „Například s naším produktem Advent mohou stávající i noví zákazníci ušetřit až 19 % z ceny za elektřinu,“ uvádí Rudolf Uzlík, vedoucí prodeje energie pro hromadné zákazníky společnosti E.ON.

Cena je důležitá, zákazníci už ale vnímají i jiná kritéria

Hlavní motivací pro změnu dodavatele energií je stále finanční úspora, spotřebitelé však začínají brát v úvahu i další služby dodavatele. „Už delší čas sledujeme, že zákazníci se stále více zajímají rovněž o obchodní a smluvní podmínky, bonusy nebo také o to, jak dodavatel vrací přeplatky z vyúčtování. Cena je pro spotřebitele důležitým, ale zdaleka ne jediným kritériem pro volbu dodavatele energií,“ popisuje změny zákaznických zvyklostí Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON Energie, a. s.

Změna dodavatele je pro zákazníky za současného stavu poměrně jednoduchým procesem. Většinu potřebných kroků totiž zařídí nový dodavatel a zákazník v praxi pouze začne platit faktury za energie novému subjektu. Spotřebitelé se ale musejí připravit na to, že přechod k novému dodavateli trvá podle druhu jeho stávající smlouvy nejméně tři měsíce. „Snížení cen energetických komodit umožnilo dodavatelům nabídnout novým zákazníkům nižší ceny, než měli v rámci stávajících smluv uzavíraných v době vyšších cen. Akviziční ceníky totiž mohou rychleji reflektovat na změny cen komodit než standardní ceníky, u kterých dodavatelé zajišťují nákup komodit průběžně,“ doplnil Václav Derfl, předseda výkonné rady Asociace nezávislých dodavatelů energií. Podobně však dodavatelé přistupují také k akčním nabídkám pro své stávající zákazníky, někteří nabízejí výhodnější cenu i několikrát do roka. Je pak samozřejmě na rozhodnutí spotřebitele, zda si nechá smlouvu se standardním ceníkem, přijme výhodnější nabídku stávajícího dodavatele ve chvíli, kdy přijde, nebo aktivně vyhledá zajímavější nabídku jinde.

O Sdružení obrany spotřebitelů

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (SOS – Asociace) je nestátní nezisková organizace založená za účelem pomáhat spotřebitelům a prosazovat jejich práva. Od roku 2009 bezplatně pomáhá spotřebitelům po celé České republice. Vedle hlavní činnosti, kterou je osobní, telefonické a internetové právní poradenství pro spotřebitele, se SOS – Asociace věnuje také dalším aktivitám, jako je příprava informačních brožur a letáků, připomínkování zákonů, spolupráce s dozorovými orgány i dalšími organizacemi a pořádání školení pro podnikatele.

O společnosti E.ON Energie, a.s.

Energetická společnost E.ON působí na českém trhu od roku 1998 a je významným dodavatelem energií českým zákazníkům. Aktuálně dodává elektřinu celkem 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobuje více než 230 000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Jako významný dodavatel elektřiny a zemního plynu cítí energetická společnost E.ON velkou odpovědnost nejen za spolehlivé dodávky energie a kvalitní služby zákazníkům, ale také za životní prostředí kolem nás. Svým zákazníkům proto přináší řadu informací a služeb, které pomáhají šetřit přírodu a snižovat jejich spotřebu energií.

O Asociaci nezávislých dodavatelů energií

Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) vznikla v roce 2013 a jejími členy je řada dodavatelů energií působících na českém trhu. ANDE si klade za cíl vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými dodavateli energií i dalšími subjekty trhu v oblastech vedoucích k odstraňování existujících legislativních, technických a procesních překážek fungování liberalizovaného trhu. ANDE chce svou činností přispět ke zkvalitnění služeb poskytovaných na trhu s energiemi, především ve vztahu ke konečnému zákazníkovi.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

Create Account