Co jsou ETF (Exchange Traded Funds)? Jak fungují, jaké mají výhody pro poradce a s jakými poplatky jsou spojeny? Jak lze ETF využít v poradenské praxi? Tato témata probíral Martin Viktora s Janem Smílkem ze společnosti Colosseum. Podívejte se na videozáznam z jejich debaty!

MP3 ke stažení zde (29 MB)

Orientační přepis rozhovoru

Jan Smílek (JS): ETF je zkratka Exchange Traded Funds – jedná se o fondy obchodované na burze. Hlavní rozdíl oproti podílovým fondům vyplývá ze samotného názvu – jsou to burzovně obchodované fondy, se kterými se obchoduje podobně jako s akciemi. Jsou likvidní v rámci milisekund a investor může zadáním pokynu jednoduše zrealizovat prodej či nákup daného ETF fondu. ETF vznikly v 90. letech.

JS: Faktorů je několik, ale asi jako hlavní lze označit nižší nákladovost. Běžný podílový fond má náklady na správu, které se pohybují mezi 2 až 3 %, ovšem u ETF fondů je to někdy i dvacetinásobně méně a u námi vybraných fondů je nákladovost kolem 0,1 % ročně. Dalším faktorem pasivní správa. Existuje spousta aktivně řízených fondů, u kterých se portfoliomanažeři snaží překonat trhy nebo-li indexy. To se z pohledu statistiky manažerům spíše nedaří. Z dlouhodobého pohledu existuje řada studií, které prokazují, že pouze 10-20 % manažerů je schopno překonat trh. To vlastně nabízí otázku, proč platit poplatky za správu portfoliomanažerům. Není lepší investovat přímo do nástrojů, které kopírují výkonnost akciového trhu?

JS: Společnost Colosseum je obchodník s cennými papíry již od roku 1997. Byli jsme první nebankovní subjekt, který měl derivátovou licenci a v minulosti jsme se zaměřovali hlavně na obchodování komodit. V současné době je naše portfolio služeb velmi široké. Jsme v podstatě schopni jakémukoliv typu investora přinést zajímavé řešení. V TOP ETF jsme viděli současný světový trend, který nelze opomenout. Řadu let již ETF nabízíme v aktivní službě, kde klienti obchodují pomocí vlastní aplikace či makléře, díky kterému staví individuální portfolio. Současně jsme chtěli umožnit drobným investorům investovat do těchto nástrojů, které pro ně z našeho pohledu dávají v současnosti největší smysl. Warren Buffett na otázku televize CNBS: „jak se zajistit na důchod“ odpověděl, že jednoznačný recept je konzistentně investovat do nízkonákladových fondů, tj. ETF fondů.

JS: TOP ETF je název naší služby, která umožňuje drobným investorům investovat do nejvýkonnějších nástrojů, které na trhu jsou. My jsme z množiny ETF fondů, kterých je v současnosti přes 5 tisíc, vybrali po důkladné analýze 12 fondů, které jsme rozdělili do dvou částí. Jedné části říkáme jádrové portfolio: zde je 5 zástupců, které lze doporučit jakémukoliv investorovi. Tři akciové ETF fondy, jeden dluhopisový a jeden zaměřený na nemovitosti. Druhou části je tzv. satelitní portfolio, kde už jsou fondy zaměřené více regionálně nebo sektorově.

První ze tří akciových ETF fondů v jádrovém portfoliu je globálně zaměřen a podkladovými aktivy je 800 akcií z celého světa. Fond má náklady na správu 0,11 % p.a. a oproti obecně zažitému pravidlu, že EFT fondy nevyplácí dividendu, je vyplácena dividenda kolem 2 % ročně. Všechny fondy, které jsme vybrali, vyplácí dividendu, a to v rozmezí 2 – 3 % u akciových fondů, u dluhopisových je to 3,5 – 4,6 %.

JS: Ano, fond nashromáždí dividendy od 800 společností (v případě prvního fondu v našem seznamu) a vyplatí jednou za čtvrt roku dividendy, které jsou 0,5 %.

Další fond ze seznamu je fond zaměřený na nízkovolatilní akcie. Fond je od společnosti BlackRock. Tato společnosti používá vlastní algoritmus na výběr nízkovolatilních akcií, tzn. akcií s nízkým kolísáním. Tento fond má za poslední pět let velmi zajímavou výkonnost, kumulativně cca. 100 % (96,61 % přesně). Fond vyplácí dividendu ve výši 1,76 % p.q.

Další fond zaměřen na dividendové akcie dosáhl zhodnocení 97,91 %. Fond je zaměřen na akcie globálních firem, které vyplácejí vysokou dividendu. Fond vyplácí aktuálně 2,79 % p.a.

JS: Pokud investor drží ETF fondy déle než tři roky, je splněn tzv. daňový test a výnosy nemusí být daněny. V případě výběru investice dříve pak zisky podléhají dani z příjmu.

JS: Dividendový výnos klient nemusí řešit, jelikož při podpisu smlouvy je podepisována dohoda o zamezení dvojího danění, a dividendový výnos je poukazován zdaněný, tzn. daní náš americký partner.

JS: V rámci fondu je minimální měsíční úložka 600 – 2.100 Kč v závislosti na výběru daného fondu. Investor může investovat do několika fondů měsíčně, dle svého vlastního uvážení. Horní hranice investice není limitována.

JS: Jedná se o univerzální produkt, který i toto umožňuje. Jde vlastně o investiční peněženku, kde klient sám rozhoduje o frekvenci a výši investice do daných fondů. Klientům říkáme, že se jedná o investiční peněženku na celý život, kdy nelze specifikovat konec služby.

JS: Náklady na správu jsem zde již zmínil, ale v současné době navazujeme spolupráci s finančně-poradenskými společnostmi, které jsou zvyklé na vstupní provizi a na následnou odměnu v závislosti na výši spravovaného majetku. Obě tyto složky máme vyřešeny, ale jelikož jsme v současné chvíli prvními, kteří s touto službou přicházejí, nechtěl bych prozrazovat tyto podrobnosti a dávat informace konkurenci.

JS: My nepoužíváme tuto terminologii, používáme poplatek za přijímání a předávání pokynů prostřednictvím bezhotovostní platby. Z toho také vyplývá, jakým způsobem se realizují nákupy – samotné poukázání prostředků = pokyn k nákupu daného nástroje. Konkrétní fondy jsou rozlišovány podle specifického symbolu.

JS: Investor uzavírá rámcovou smlouvu. Nezavazuje se k nákupu konkrétních nástrojů, jen si otevírá investiční účet (investiční peněženku). Účet je otevírán u Interactive Brokers, což je společnost, která se zabývá on-line tradingem. Jedná se globálního hráče na tomto poli, kterého využíváme k realizaci jednotlivých nákupů. Podpisem smlouvy nám klient říká: otevřete mi účet u tohoto partnera a já budu realizovat jednotlivé nákupy převodem prostředků. Důležitou součástí je pojištění, které je několikanásobně vyšší než pojištění vkladů v českých bankách, kde jsou pojištěny vklady do výše 100.000 EUR. Zde je každý účet pojištěn do výše 500.000 USD. Každý účet je individuální a je oddělen od majetku ostatních klientů a majetku brokera.

JS: My jako prostředník přeposíláme prostředky na investiční účet a realizujeme nákup za klienta dle jeho pokynu platbou.

JS: Můžete si koupit pouze ty nástroje, které máme na našem tzv. fondlistu, protože u těch známe příslušné specifické symboly. Není ovšem vyloučeno, že do budoucna se seznam bude rozšiřovata pravidelně jej aktualizujeme. Při výběru fondů jsme se nedívali jenom na výkonnost a roční náklady. Fondy jsme vybírali také podle ratingu. V neposlední řadě při výběru pohlížíme na velikost majetku ve fondech. V podstatě v prvním ze tří akciových fondů je přes 10 mld. USD, v dalším přes 15 mld. USD a ve třetím – dividendovém, je 21,5 mld. USD. Celkem v našem fondlistu ve 12 fondech je téměř 200 mld. USD. Což je např. s ohledem na výši majetku ve fondech v ČR ve výši 483,5 mld. Kč velmi vysoké číslo.

JS: Investor může posílat koruny, dolary, eura. Máme tři různé účtu pro tyto měny. Samotný investiční účet je multiměnový, takže na něm může držet zůstatky ve třech měnách. Nástroje, které kupujeme jsou v současnosti pouze dolarové, takže si investor může vybrat dvě varianty. Buď bude investovat v dolarech a nebude se měnově jistit anebo bude investovat v dolarech a bude se měnově jistit do české koruny. Měnové jištění ovšem v současné době něco stojí. Dle mého názoru je efektivnější investovat do dolarů a neutrácet za hedging.

JS: Investor jednoduše ve smlouvě zaškrtne, že chce hedging. Z pohledu investora velmi jednoduchá záležitost.

Důležité je neopomenout další funkcionalitu, kterou máme v ETF, což je reinvestování dividend a volných zůstatků. Funguje tak, že si klient již na začátku spolupráce vybere konkrétní ETF fond, do kterého chce dividendové výnosy investovat a byť se nashromáždí prostředky jenom na jeden nákup fondu, tak bude nákup realizován. Což má sloužit k maximální efektivnosti portfolia.

JS: Investice probíhají primárně v dolarech. V případě obdržení prostředků od klienta v korunách dochází k jejich směně na dolary, takže dochází k automatické měnové konverzi, k čemuž máme také souhlas klienta ve smlouvě. Konverze je prováděna za mezibankovní sazbu, což je jedna z výhod našeho investování.

JS: V naší službě je účtováno také vedení účtu, abychom měli prostředky na odměňování zprostředkovatelů. Ve vedení účtu máme všechny již zmíněné funkcionality. Dalšími jsou zdarma výběry prostředků, zdarma odprodej a nákup jiných aktiv, reinvestování či např. pravidelný příkaz pro výplatu renty, tzn. v případě dosažení určitého věku klienta, který již dále nechce aktivně využívat službu si nechá zasílat investované prostředky.

JS: Ano, ale klient se může rozhodnout, zda chce vyplácet investovaný kapitál či pouze výnosy. Pro poradce slouží naše kalkulačka, kde mohou klientovi modelovat, jak se investice bude chovat v čase i v případě výplaty.

JS: Investor pravidelně dostává výpisy od Interactive Brokers a od nás dostává souhrnnou informaci k výpisům v českém jazyce, aby se dokázal rychle zorientovat. Výpisy jsou na měsíční bázi, což dle našeho názoru je dostačující u klientů s pravidelnými investicemi.

JS: Již jsme to zde zmínili. Snažíme se nevybočovat od zaběhlého modelu, tzn. že spolupráce je velmi podobná jako spolupráce s podílovými fondy.

JS: Již jsem zmínil téměř všechny zástupce z jádrového portfolia. Nezmínil jsem posledního, který je zaměřen na globální reality. Z nájemného jsou vypláceny dividendové výnosy. Fond je zaměřen na reality mimo USA. Ostatní fondy jsou orientovány na americký trh, zde je to přesně opačně. To je zapříčiněno zejména událostmi z roku 2008.

V satelitní portfoliu máme sedm zástupců. Jsou to fondy určené spíše pro zkušenější investory, kteří již mají svůj vlastní názor či chtějí investovat do specifického odvětví. Je zde fond zaměřený na rozvíjející se trhy, který je velmi populární z globálního hlediska. V tomto fondu je 68 mld. USD. Další fond je zaměřen na vládní dluhopisy uvedených rozvíjejících se zemí. Tento fond je nastaven tak, aby přinášel dividendu kolem 4,5 %. Jsou zde dluhopisy zemí jako např. Mexiko, Rusko apod. Portfolio je ovšem tak diverzifikované, že by se na něj dalo pohlížet jako na kandidáta pro zařazení do jádrového portfolia. Dále je zde fond zaměřený na těžaře ropy, fond zaměřený na těžaře zlata, fond biotechnologie, který má za posledních pět let zhodnocení kolem 200 %. Poslední fond je zaměřen na letecký a zbrojní průmysl, který dosahuje obdobného zhodnocení. To zejména z důvodů vydávání větších prostředků na zbrojení jednotlivých zemí z rozpočtu. Zde jsme cítili hlad investorů po něčem podobném, a proto jsme jej zařadili do portfolia. Vlastně díky našemu analytickému servisu se klient dostává k aktuálním investorským možnostem, o kterých by se za normálních okolností nedozvěděl.

JS: Je to od 600 do 2.100 Kč na jeden jednotlivý fond. Pokud se klient rozhodne investovat Vámi zmiňovaných 5.000 Kč, může investovat např. do tří nástrojů.

JS: Já mám svůj účet již dlouhou dobu. Jako většina investorů mám účet u Interactive Brokers. Myslíme si, že se jedná o nejlepší volbu, a proto jsme se dohodli na spolupráci. A kromě jiného investuji také do ETF fondů.

JS: Já jsem spekulantem byl, ale nyní jsem spíše dlouhodobým investorem. Řídím se radami Warrena Buffetta, který říká, že akciový trh je navržen tak, aby přesunoval prostředky od aktivních investorů k trpělivým. V současnosti mám tři děti, bude mi čtyřicet let a už spíše jdu cestou opatrného, dlouhodobého investora.

MV: Děkuji za rozhovor

Jan Smílek

Key Account Manager ve společnosti Colosseum, a.s.

Fotogalerie z natáčení

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account