Asociace finančních poradců České republiky (AFPČR) navrhuje  úpravu regulace distribuce životního pojištění, která má zamezit poškozování klientů. Trh má zkultivovat přenesení odpovědnosti na pojišťovny, dodržování odborné péče zprostředkovatelů a předcházení poškození klientů. Seznamte se s návrhem, který byl rozeslán institucím napříč trhem!

Díky počátečním nákladům klienti přichází o peníze

Vzhledem k proviznímu ohodnocení v prodeji životního pojištění se situace na pojišťovacím trhu stala velmi alarmující. Vznikají a fungují zde společnosti, které svůj obchodní model staví na prodeji životního pojištění především jako spořícího produktu pro klienty. Rovněž velká část zprostředkovatelů v pojišťovnách, ale i v externích distribučních kanálech, prodávají pojistné smlouvy s vysokým běžným pojistným, které je nastaveno primárně na investiční složku pojištění. Díky konstrukci produktu (vysoké počáteční náklady) tak klient přichází o velké peníze.

V Parlamentu již byl a zřejmě zase brzy bude projednáván návrh na změnu zákona 38/2004 o pojišťovacích zprostředkovatelích, který byl díky pádu minulé vlády odložen. AFPČR je přesvědčeno, že řešení, které stojí za zvážení ohledně kultivace zprostředkovatelského trhu, by mělo být jiné a relativně velmi jednoduché.

Novela zákona 38/2004 Sb. totiž řeší věci, které možná kultivaci trhu pomohou, ale až v dlouhém časovém horizontu. Naše řešení nabízí okamžitý přínos ohledně kultivace finančního trhu.

Povinnost postupovat s odbornou péčí

Dnes se má věc tak, že vzhledem k platné legislativě České republiky, konkrétně k paragrafu 21 Zákona 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, odstavci 1 („Osoba provozující zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví nebo činnost samostatného likvidátora pojistných událostí je povinna tuto svoji činnost vykonávat s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, zejména nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.„) by neměl být problém s vymáháním práva, jenže realita je bohužel jiná.

Tento odstavec se dá chápat i tak, že pojišťovací zprostředkovatel by měl nastavit běžné pojistné na pojistné smlouvě životního pojištění na minimální postačitelné pojistné a ostatní peníze vkládat jako mimořádné pojistné, případně použít spořící a investiční produkty. Jen takovým řešením přistupuje zprostředkovatel ke klientovi s odbornou péčí a chrání zájmy spotřebitele. Součástí tohoto poškozování klientů jsou bohužel však i samotné pojišťovny, kterým pojistné smlouvy nastavené primárně pouze na spoření s vysokým běžným pojistným nevadí a akceptují je.

Odpovědnost dle Občanského zákoníku

Rovněž od 1.1.2014 platí paragraf 2950 Zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník („Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.). Tento nový paragraf taktéž chrání spotřebitele, ale opět to není paragraf, který zabrání poškození klienta.

Ani jeden z těchto paragrafů nedokáže zabránit poškozování klientů, ať již vědomému nebo plynoucímu z neznalosti základních principů Poškozený klient se jen dlouze a těžko bude domáhat náhrady své finanční ztráty, kterou mu pojišťovací zprostředkovatel způsobil, ať už vědomě anebo nevědomě.

Řešení zvýšení ochrany spotřebitele? Přenést odpovědnost na pojišťovny!

Z výše uvedených důvodů tedy přichází Asociace finančních poradců České republiky s návrhem řešení, které může zabránit poškození klienta počátečními náklady pojistných smluv životního pojištění. Řešením je přenost odpovědnosti za pojišťovací zprostředkovatele na pojišťovny. Realizace této změny bude vyžadovat úpravu zákona, pravděpodobně Zákona o pojišťovnictví 277/2009 Sb. následujícím způsobem:

 • V zákoně budou definované 3 termíny:
  • Běžné pojistné
  • Mimořádné pojistné
  • Minimální postačitelné pojistné
 • Uzákoní se, že pojistky s negarantovanou rezervotvornou složkou bude možné sjednat pouze na minimální postačitelné pojistné. Běžné pojistné tedy bude minimální postačitelné pojistné. Ostatní finanční prostředky bude klient vkládat přes mimořádné pojistné, které není zatíženo počátečními náklady a nebo bude využívat čistě spořící nebo investiční produkty. V praxi se tedy budou muset sjednávat produkty životního pojištění pouze s účelem krytí rizik a spořící složka produktu bude minimální. Pojišťovna dle zákona bude muset odmítnout návrh pojistné smlouvy, ve kterém bude běžné pojistné vyšší než minimální postačitelné pojistné. Za každé porušení tohoto zákona pak pojišťovna bude sankcionována od ČNB pokutou 10 až 50 milionů Kč.

Návrh paragrafového znění

Konkrétní paragraf by pak vypadal třeba takto:

a) Pojišťovna musí odmítnout návrh pojistné smlouvy životního pojištění s negarantovanou rezervotvornou složkou ( s proměnlivým zhodnocením rezervotvorné složky) a nebo negarantovanou pojistnou částkou v případě dožití (pokud je pojistná částka v případě dožití garantovaná, musí být minimálně ve výši 5.000.000,- Kč), pokud je běžné pojistné na návrhu pojistné smlouvy vyšší než minimální postačitelné pojistné.

b) Za každé porušení povinností v odstavci a) bude pojišťovna sankcionována ČNB pokutou ve výši 10 až 50 milionů Kč.

Co by bylo výsledkem tohoto opatření?

 1. Nemůže dojít k poškozování klienta přes netransparentní počáteční náklady v pojistné smlouvě. Pojišťovny na to mohou zareagovat lehkým zvýšením minimálního postačitelného pojistného, ale to bude pravděpodobně jen v řádu procent. Pak by pravděpodobně následovalo pozvolné snižování provizí za sjednání pojistné smlouvy o životním pojištění.
 2. Úbytek nekvalitních pojišťovacích zprostředkovatelů a zároveň zánik společností založených pouze za účelem distribuce nekvalitně nastavených životních pojistek „na spoření“ (příjmy těchto společností stojí na poškozování klientů díky doporučení nevhodného řešení, které je provizně zajímavé pro zprostředkovatele) a s tím spojené zvýšení důvěryhodnosti pojišťovacích zprostředkovatelů.

Seznam adresátů tohoto návrhu

1)     Ministr financí ČR Andrej Babiš

2)     Vedoucí oddělení retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu  Jan Urbanec

3)     Ombudsmankyně ČR

4)     Finanční arbitr

5)     ČNB, obor dohledu a regulace

6)     Sdružení obrany spotřebitelů SOS

7)     Asociace : AFIZ, USF, ČAP, AČPM

8)     Finančně poradenské společnosti:

a) INSIA

b) Broker Trust

c) Bonnet

d) Viktor Hostinský Investments

e) Fincentrum

f) Broker Consulting

g) Partners Financial Services

h) OVB Allfinanz

i) Swiss Life Select

j) ZFP Akademie

9)     Pojišťovny:

a) AEGON

b) Allianz

c) AXA

d) ČPP

e) Česká pojišťovna

f) ČSOB

g) Generali

h) ING

i) Komerční pojišťovna

j) Kooperativa

k) Metlife

l) Pojišťovna České spořitelny

m) Uniqa

n) Wüstenrot

Zdroj: tisková zpráva Asociace finančních poradců České republiky

Jaký je váš názor na předložený návrh? A jaký bude jeho další osud?

 

 

komentářů 10
 1. Myšlenka jistě dobrá, ale datum zveřejnění bych vybral jiný.
  :-)

  4

  1
 2. kouzlo nechtěného :) ale rozeslali to už dříve….

  2

  0
 3. Vít Suchý 5 roky

  Za sebe říkám – neuvěřitelné…

  1) V článku je zmíněn §21/1 zák. 38/2004Sb. Proč asociace neřeší s oslovenými subjekty to, že tento právní předpis orgán dohledu využívá nedostatečně a že stát má máslo na hlavě, když s těmito de facto „právy spotřebitele“ veřejnost nikdy neseznámil ?

  2) V článku je také zmíněn § 2950 zák. 89/2012 Sb. – nového OZ. Je snad také tato právní úprava povinností zprostředkovatelů a potažmo možností jak uplatňovat „práva spotřebitele“ pro asociaci bezzubá? To si snad děláte legraci…

  Copak se nikdo z členů asociace ještě neseznámil s násobně vyššími administrativními požadavky na smlouvy, uzavírané po 1.1.2014 ?

  Spolu s dodržováním výše zmíněných právních úprava musí jít i finanční vzdělávání veřejnosti.

  Pokud si pak dostatečně poučený klient vybere jakýkoli finanční nebo pojistný produkt, musí vědět o jeho konstrukci vše potřebné, to je ale přece již v souladu s jak minulou, tak i současnou právní úpravou !

  Klient tedy bude prokazatelně seznámen se svými právy ( a to měli dělat finanční poradci již od začátku platnosti výše zmíněného zák. 38/2004Sb.) a má poté dostatek možností jak se eventuelně bránit.

  Palec nahoru by ode mne asociace ale dostala za to, kdyby například iniciovala petici , která by zatlačila na MF, aby upravilo penzijní legislativu v tom, že by změnilo zavádějící pojmenování investičních fondů „důchodového spoření“ a „doplňkového penzijního spoření“.

  Tady také vede cesta ke vzdělávání národa.

  2

  5
 4. Vít Suchý 5 roky

  Cenu jednoho mého zeleného palce vaše asociace zná.

  A prozradím i cenu druhého – přestat používat klamavé označení ( alespoň ve vztahu k pojištění) “ nezávislé poradenství, nebo titulů „nezávislých poradců“.

  Ani stávající a ani připravovaná legislativa pojem nezávislého poradce nebo poradenství nezná. Buď se jedná o vázaného zástupce, nebo samostatného zprostředkovatele .

  Takže – pokud byste na trh chtěli přinést opravdu něco nového – voilá – tady máte šanci – navrhněte do novelizovaného zákona sankci za porušování výše zmíněného 1 mega… :)

  Dle mého názoru – pokud někdo chce kultivovat trh, je potřeba začít vždy u sebe…

  3

  2
 5. Já tedy nevím, možná mi něco zcela zásadního v té myšlence navrhovaného paragrafu uniká a teď se budu ukrutně blamovat, ale řekl bych, že výsledkem navrhovaného paragrafu by bylo že:
  – by se spořilo v pojistkách přes garantované zhodnocení TÚM 1,9%
  – a měsíční pojistné by muselo být při 30iletém trvání trvání smlouvy cca 10.500 aby byl splněn požadavek částky při dožití 5 mio Kč.
  To má být výsledkem navrhované úpravy? To bude príma provizní vývar :-)

  1

  0
 6. Tak jak to dopadlo? Reagoval někdo z obeslaných nějak?

  1

  0
 7. Dobrý den pane Garguláku, k vašemu prvnímu příspěvku, neznám moc klientů, kteří by dávali do jediné životky 10.000,- Kč měsíčně, ale klidně to může být zákonem upraveno na 20.000,- Kč, aby to bylo podle vás ještě lepší, jestli mi rozumíte. Berte to tak, že mi nejsme zákonodárci, ale můžeme jen dávat podněty a tlačit na změny, které budou přínosné pro spotřebitele.
  K vašemu druhému dotazu, nějaké reakce jsou, ale zatím jich je poskrovnu, uplynula ale ještě velmi krátká doba. Uvidíme, jak na tom s reakcemi budeme na konci května, do dvou měsíců by měl umět reagovat každý, kdo má zájem situaci řešit.

  0

  0
  • Dobrý den pane Švorbo, myslím že jste mě vůbec nepochopil, nejde o to kolik znáte jakých klientů ale o to co by vámi navržený paragraf, odst. a) připustil, kam by to směřovalo. Zkuste si můj první příspěvek prosím přečíst ještě jednou.
   A pro jistotu nečtěte jeho poslední větu – byla nadsázka – proto ten smajlík.

   0

   0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account