Web ProduktovéListy.cz přišel na základě informací z webu Poradci-sobě.cz s rychlou recenzí produktu OK Double z dílny Broker Consulting: Nové produkty netypicky pod taktovkou distributora (Broker Consulting) nejsou ani individuální smlouvou, ani skupinovou bez dalších podmínek. Jaké jsou vlastnosti a (ne)výhody tohoto produktu?

Broker Consulting jako pojistník

Ve dvou článcích postupně popíšeme dva produkty od Broker Consultng. Některé komentáře hovoří o „zemětřesení na trhu životníh pojištění“, ale realita je méně kouzelná. Jde o dva produkty:

 • OK Pojištění plateb
 • OK Double

Produkt první: OK Double

Jedná se o skupinové pojištění, kde pojistníkem je Broker Consulting a pojistitelem je německá pojišťovna myLife Lebensversicherung AG (www.mylife-leben.de).

Produkt nabízí možnost navýšit současné krytí pro případ invalidity a smrti na existujících smlouvách až na dvojnásobek. Pojistitel (a za ním stojící zajišťovna) si řekli: když už daného člověka někdo pojistil na tato rizika, již jednou prošel zdravotním zkoumáním a tedy jedná se o převážně zdravé klienty. Lze vybrat ze tří varianty krytí:

 • pojištění smrti,
 • pojištění smrti a invalidity 3. stupně,
 • pojištění smrti a invalidity 3. stupně, oboje následkem úrazu.

Pojištění se sjednává na rok s automatickou prolongací, max. do věku 65 let. Parametry pro volbu pojistné částky jsou:

 • stejná částka pro smrt i invaliditu,
 • lze volit v kroku po 250 000 Kč,
 • nesmí přesáhnout součet pojistných částek na stejná rizika v existujících smlouvách u BC,
 • do 51 let max. částka 2 000 000 Kč, nad 51 let 1 000 000 Kč.

Zdravotní dotazník

Zdravotním zkoumáním je prohlášení o zdravotním stavu. Pojištěný nevyplňuje zdravotní dotazník, ale podpisem prohlášení říká, že vše splňuje. Pokud by pojišťovna přišla na to, že lhal, má právo odstoupit od smlouvy a nevyplatit žádné peníze.

Já, pojištěný, prohlašuji podle mého nejlepšího vědomí:

 1. Nikdy mi nebylo zamítnuto, odloženo nebo přijato za dodatečné pojistné nebo za zvláštních podmínek žádné životní pojištění nebo pojištění invalidity;
 2. Při vykonávání své profese nebo ve svém volném čase nejsem vystaven žádným konkrétním nebezpečím (jako je manipulace s nebezpečnými materiály, prodloužené pobyty v zemích mimo Evropu, provozování riskantních sportů, včetně soukromého letectví, účasti v automobilových závodech, atd.);
 3. Netrpím ani jsem dříve netrpěl žádným jiným fyzickým nebo mentálním oslabením (např. vrozené vady, tělesné vady, oslabení v důsledku operací, infekcí, úrazů nebo amputací) nebo jinými chronickými nebo duševními nemocemi, než které jsou zmíněny výše,
 4. V průběhu posledních pěti let jsem se nepodrobil žádným lékařským vyšetřením, léčbě nebo konzultacím s lékaři nebo lékařským personálem jiného charakteru než jsou pravidelné prohlídky s normálními nálezy;
 5. Neberu pravidelně léky nebo drogy;
 6. Nebyla u mě zjištěna HIV infekce;
 7. Rozdíl mezi mojí výškou v cm a mojí váhou v kg je větší než 75.

Invalidita

Čekací doba pro invaliditu je 12 měsíců. Definice invalidity je postavena na „neschopnosti k výkonu výdělečné činnosti„. Za tu je považován „předpokládaný trvalý pokles pracovní schopnosti pojištěné osoby v důsledku úrazu či nemoci o 70%.

Důležité je posouzení této pojistné události. De pojistných podmínek „Míru omezení pracovní schopnosti určuje výhradně pojišťovna na základě zdravotní dokumentace pojištěného, posudku (informací) pojistitelem určeného zdravotnického zařízení a na základě rozhodnutí příslušné správy sociálního zabezpečení České republiky o přiznání důchodu pro případ neschopnosti k výkonu výdělečné činnost.“ V případě pojistné události může pojistitel požadovat lékařskou prohlídku u svého lékaře. Ta je na náklady pojistitele, ne však cesta na ni a zpátky: „Pojistitel není povinen nahradit náklady na cestu pojištěné osoby do místa lékařské prohlídky ani náklady na cestu pojištěné osoby ze zahraničí do České republiky.

Cena pojištění Cena pojištění se jednak mění s věkem a jednak má pojistitel možnost změnit výši pojistného, pokud např. bude škodní procento příliš vysoké (vyšší ne očekávané při prvotní kalkulaci). Sazby pro vybrané věky jsou zde:

Věk1. varianta2. varianta3. varianta
207071 0781 462
257471 1781 462
308401 3071 462
351 3902 0901 462
402 1883 2401 462
453 5905 3671 462
506 38810 2351 462
5510 52918 5751 462
6017 17732 8111 462
6517 17732 8111 462

Závěrem ..

Mezi hlavní výhody oproti individuální smlouvě patří:

 • pojištění invalidity a smrti za výhodnou cenu
 • jednoduché stanovení pojistného beze slev a přirážek
 • jednotná cena pro všechna povolání

Naopak nevýhody jsou:

 • může se pojistit jen ten, kdo již je pojištěn a maximálně na jednou tolik, kolik již má
 • pouze pro zdravé lidi splňující všechny podmínky zdravotního prohlášení
 • klient není pojistníkem, platí peníze distributorovi na jeho účet
 • u invalidity možnost přezkumu pojistitelem
 • zahraniční pojišťovna bez sídla v ČR (viz kauza Skandia)
 • možnost navýšení pojistného při špatném škodním průběhu

Další informace o produktu jsou dostupné na http://www.bcas.cz/okdouble.

Zdroj: ProduktovéListy.cz

Odkaz na původní článek na webu Poradci-soběc.cz zde.

komentářů 6
 1. Takže za se nic, ale pozornost produkt získal:-). Budu se těšit na další zemětřesení:-D.

  2

  0
 2. Eva M 5 roky

  V některých bodech vychází tato analýza zjevně z nesprávných údajů. Proč jste se článkem tolik pospíchali?

  0

  1
 3. Mám pocit, že B.C. je na trhu jednička. Všude uvádí novinky z oblasti financí. Je někdo lepší ;)

  K věci: na zemětřesení se jako polo/klient těším. Dnes mi zrovna volal agent z PČS ,že musíme změnit pojistku, že prý technická úroková míra se od června t.r. změnila. Chtěl jsem čas na rozmyšlenou a vidí, ž jsem udělal dobře. Jen doba „invalidity“ 12 měsíců mě děsí…. To je doba od sjednání pojistky, nebo od rozhodnutí posudkového lékaře (např.:zlomená ruka natřikrát a po roce následná invalidita)?

  1

  3
 4. K tomuto „zemětřesení“ zde vzniklo celé diskuzní tema Koncept Broker Consulting.

  1

  0
 5. Milan Porteš 5 roky

  Jedná se o skupinové pojištění, kde pojistníkem je Broker Consulting a pojistitelem je německá pojišťovna myLife Lebensversicherung AG (www.mylife-leben.de). To znamená, že je to obdoba otevřené flotily, která se ještě do nedávné doby používala u pojištění vozidel. Vzhledem k tomu, že u automobilů se jedná o zakázaný produkt je jen otázkou času, kdy tato konstrukce dopadne úplně stejně.

  1

  1

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account