Největší poskytovatel nebankovních úvěrů, společnost Acema, nabízí spolupráci všem externím poradcům či afiliate partnerům, kteří hledají řešení pro bankami odmítnuté klienty.  Vzhledem k šíři nabídky úvěrových produktů Acema, může každý z partnerů nabídnout svým klientům řešení na míru a sami mohou získat zajímavé provize.

Jsme nejvýznamnějším poskytovatelem zajištěných, nebankovních úvěrů na českém trhu od roku 2000. V roce 2012 jsme ještě více posílili vstupem zahraničního investora. S jeho pomocí jsme upravili naše produkty, aby byly ještě přístupnější a atraktivnější pro daleko širší okruh žadatelů o úvěr. Reagujeme efektivně na dynamicky se měnící se poptávku a podmínky na trhu a dokážeme tedy svými produkty pokrýt rozdílné potřeby klienta.

Jednou z největších výhod našich produktů je, že Acema u všech typů úvěrů akceptuje zástavu ve vlastnictví třetích osob a to jak FON, FOP tak i PO.

Další nespornou výhodou pro klienty je, že do podpisu resp. rozčerpání úvěru je vše včetně odhadu u rezidenčních nemovitostí zdarma a poplatky se hradí z úvěru a nikoli z prostředků žadatelů o úvěr.

Nejžádanější produkty od Acemy:

Hypotéka na pronájem
Jedná se o standardní anuitní úvěr, který slouží k nákupu nemovitosti za účelem pronájmu třetím osobám (tedy není spotřebitelský). Hypotéka na pronájem je určena pro fyzické osoby nepodnikající, živnostníky a podnikatele, kteří chtějí investovat do realit, nemají vlastní prostředky, nemohou prokázat své příjmy v bance nebo mají negativní záznamy v registrech. Klient podává pouze čestné prohlášení o budoucím pronájmu a poté musí do 6 měsíců doložit nájemní smlouvu (lze i např. AirBnB). U Hypotéky na pronájem je nastavena volitelná fixace 1, 2, 3 roky a výše úvěru se poskytuje od 100 tis. do 10 mil. Kč, jeho splatnost je pak od min. 6 do 120 měsíců.

Pásmová úroková sazba podle LTV:
LTV od 35% do 65% = od 6,4% p.a.
LTV od 65,1% do 90% = od 11,4% p.a.
LTV od 90,1% do 100% = od 13% p.a. (pouze Praha, Brno, Plzeň)

Dlouhodobý úvěr
Standardní úvěr zajištěný nemovitostí s anuitním splácením. Je určen pro podnikatele: FOP / OSVČ (lze i pro začínající podnikatele a start-upy s „novým“ IČ), PO s problémy v registrech, s doložením příjmů či krátkou nebo žádnou ekonomickou historií. Je určen i pro klienty, na něž jsou uvaleny exekuce – nebo mají nedoplatky vůči státní správě. Jako zástava slouží rezidenční i komerční nemovitost nebo st. pozemky. Úvěr může sloužit například na vyplacení/ vyčištění zástavy, rekonstrukci, konsolidaci, na vypořádání majetkových podílů u společníků nebo koupě nemovitosti. U PO není nutné dokládat ekonomiku společnosti (ale může být individuálně vyžádáno). U podnikatelů nezkoumáme registry dlužníků. Výše úvěru je poskytována od 100 tis. do 10 mil. Kč u OSVČ (u PO až do 50 mil. Kč a individuálně i vyšší). Splatnost úvěru je pro PO až 10, pro OSVČ pak až 20 let. Fixace úrokové sazby je volitelně 1, 2 nebo 3 roky. Úroková sazba začíná na 6,4 % p.a. , u služby EXTRA LTV  je úroková sazba již od 11,4 % p.a., LTV může dle regionu dosáhnout až 65%.

Krátkodobý úvěr
Jedná se o úvěr zajištěný nemovitostí, určený pro OSVČ nebo PO, kteří potřebují krátkodobý/ překlenovací úvěr s nízkou měsíční zátěží. Zástavou pak mohou být rezidenční i komerční nemovitost, popřípadě st. pozemky. Úvěr je vhodný na pokrytí okamžitých finančních potřeb, vyplacení/ vyčištění zástavy, konsolidace cash flow nebo při plánovaném prodeji nemovitosti. Výhodou úvěru je, že se měsíčně splácí pouze úrok (již od 0,7 5% p.m. / to jest 8,9 % p.a.), samotná jistina se hradí s poslední splátkou. Výše úvěru je poskytována od 100 tis. do 10 mil. Kč u OSVČ, u PO až do 50 mil. Kč. Splatnost úvěru je 6 až 12 měsíců s možností kdykoli předčasně splatit (samozřejmě bez sankcí) – doplácí se pouze úroky za sjednanou dobu úvěru. Maximální výše úvěru je pak do 50% hodnoty nemovitosti.

MoVe – úvěr zajištěný věcí movitou
Jedná se o krátkodobý anuitní úvěr, určený pro podnikatele, kteří nevlastní nemovitost, ale mohou zajistit úvěr věcmi movitými (např. autodoprava, stavebnictví, zemědělství, ale i malé pivovary nebo výroba). Posuzování úvěru je bez zkoumání úvěrových registrů či např. vpisování do VTP. Úvěr je vhodný pro podnikatele, kteří potřebují rychle hotovost na vyplacení závazků včetně exekuce (peníze do 48 hodin), získání zakázky nebo nakoupení materiálu. Nejvhodnějšími prostředky na zajištění úvěru jsou mj. těžká technika (např.: stavební, zemědělské nebo výrobní stroje), vozidla (osobní i nákladní) nebo vybavení provozovny. Výše úvěru je poskytována od 100 tis. do 5 mil. Kč (dle individuálního přístupu je možno i více) a splatnost je od 3 do 36 měsíců s úrokovou sazbou od 25 %. LTV lze poskytnout až do 80 % hodnoty podle druhu a stavu zajištění. Do podpisu smlouvy je vše nezávazné a zdarma.

Pokud se chcete dozvědět více o produktech společnosti ACEMA, spolupráci vázané i nevázané, tak nás neváhejte kontaktovat. Nabízíme skutečně nadstandardní provize a hlavně férové jednání, jak ke klientům, tak k partnerům. Nejsme jako banka, jsme ACEMA.

Na spolupráci s Vámi, se těší oblastní manažer Jiří Berenda. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na adrese: spolupráce@acema.cz.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account