Air Banka, Komerční banka a Home Credit se stali celkovými vítězi studie Navigátor bezpečného úvěru 2016. A v novince Navigátora obdrželi zároveň také nejvyšší ratingové hodnocení A – EXCELLENCE. V hodnocení půjčky na 30 tisíc korun zvítězila Air Bank před Komerční bankou a společností Home Credit, v případě půjčky na 100 tisíc bodovaly Komerční banka, Air Bank a Era.

„Ačkoli se to na výsledcích jako takových nemusí zdát, protože na prvních příčkách jsou podobné společnosti, jako tomu bylo v loňském roce, došlo v roce 2016 k výrazným změnám ve spotřebitelských úvěrech na českém trhu,“ říká Michal Mejstřík, profesor Univerzity Karlovy a odborný garant celého projektu. Jak dodává, do značné míry je to dáno tlakem nejen na bezpečné, ale také na zodpovědné úvěrování, stejně tak se ale stále silněji začíná projevovat příprava na fungování bezpečných společností po vstoupení nového zákona o spotřebitelských úvěrech v platnost. To nastalo již 1. prosince 2016.

„Pro nás je především velmi příjemné vidět, že svůj přístup k úvěrům sice pomalu, ale přece mění banky. Ty v uplynulých studiích dlouhodobě nedopadaly dobře, především díky různým poplatkům s úvěry spojenými, nebo se sankčními podmínkami. V letošním ročníku vidíme v tomto ohledu sice jen pomalé, ale přece zlepšování,“ říká profesor Mejstřík.

Navigátor bezpečného úvěru byl v roce 2016 zkoumán pro 42 poskytovatelů a celkem 69 spotřebitelských úvěrů. Jen 19 subjektů nicméně prošlo do kategorie „bezpečných poskytovatelů“. Jsou mezi nimi především banky. Na horních pozicích v nebankovních poskytovatelích úvěrů pak zůstala po změně Cetelemu v banku BNP Paribas de facto již jen společnost Home Credit a s mírným odstupem, přibližně uprostřed žebříčku společnost Essox.

Novinka – rozlišení bezpečných podle výhodnosti ukáže rating NBU

uver

Novinkou, kterou přináší tento ročník Navigátora bezpečného úvěru, je rating. Hodnocení již jen bezpečných poskytovatelů úvěru je přípravou na změnu Studie, ke které dojde v reakci na změnu legislativy, a tedy také fungování samotných úvěrových společností. „S platností nové legislativy od 1.12.2016 pozbyde Navigátor bezpečného úvěru svůj původní smysl – roztřídění subjektů mezi bezpečné a nebezpečné (šedá zóna, lichváři), vzhledem k licencování ze strany ČNB a dohledu, který bude touto institucí vykonáván. I tak nicméně zůstane velké množství aspektů, které bude dobré v oblasti spotřebitelských úvěrů sledovat, hodnotit, a výsledky této analýzy poskytovat spotřebitelům nad rámec zákonem daných parametrů a specifik,“ vysvětluje profesor Michal Mejstřík.

V roce 2016 hovoříme v rámci Studie o tranzitním roku, kdy na jedné straně „dobíhá“ staré hodnocení podle původních kritérií, a na straně druhé již Studie dává nahlédnout také do své budoucnosti. Letošní ročník ratingu, jakkoli ještě nezahrnuje všechny parametry dalších let, umožňuje již nyní simulovat nové roztřídění úvěrových společností na českém trhu do ratingových kategorií pro spotřebitelské úvěry.

Přinese zákonná změna velké prodeje smluv dlužníků?

Nová Studie Navigátor bezpečného úvěru je představována doslova v předvečer nejzásadnější změny úvěrového prostředí za posledních 20 let. Legislativa, která se nyní začne „překlápět“ do života, a v níž bude zásadní například metodika ČNB pro licencování společností, počet subjektů, které procesem projdou, a přístup státu k vymáhání zákona, především v případě těch, kdo by se rozhodl poskytovat úvěr mimo zákonný rámec, vychází vstříc odpovědnému úvěrování a spotřebitelům.

Ačkoli na dopad nové legislativy je potřeba počkat, lze předpokládat že v první vlně dojde v jejím důsledku k zásadnímu přeprodávání úvěrových smluv, a to nejen u poskytovatelů úvěrů, kteří svou činnost budou postupně ukončovat, ale také u mnoha dalších, kteří se budou chtít některých smluv vzdát a pročistit tak své portfolio. Dle odhadu se bude jednat až o desítky tisíc smluv.

V této souvislosti je potřeba upozornit na to, že smlouva o úvěru zůstává platná v podobě, ve které byla uzavřena. Mohou se ale lišit některé smluvní poplatky s odkazem na aktuální ceník, stejně tak se může zásadně lišit přístup ve vymáhání pohledávek po splatnosti. „Nemůže dojít k zpoplatnění pohledávky, pokud je řádně splácena, ale v opačném případě může dojít k zásadní změně. Pokud tak spotřebitelé řeší problémy se splácením svých úvěrů, měli by být v tomto období obezřetní a měli by se zajímat o to, zda jejich smlouvy zůstávají u původního vlastníka úvěru, nebo zda jsou prodávány, a pokud dojde k prodeji, pak za jakých podmínek bude nový majitel pohledávky jednat,“ upozorňuje Zdeněk Soudný, tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru.

O NAVIGÁTOROVI BEZPEČNÉHO ÚVĚROVÁNÍ

Zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů, nabídnout veřejnosti nástroj, díky němuž se dají finanční instituce jednoduše porovnat, a přispět tak ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti – to jsou hlavní cíle projektu Navigátor bezpečného úvěru.

Navigátor bezpečného úvěru si klade za cíl pomoci zájemcům o půjčku tím, že je nasměruje k bezpečným poskytovatelům úvěrů.  Dalším cílem je upozornit na ty nebezpečné – spíše než jejich názvy a jména však chce ukazovat na jejich praktiky, protože takových subjektů jsou u nás tisíce a všechny je vyjmenovat není v zásadě možné.

„Chceme do džungle spotřebitelských půjček přinést nástroj, který lidem umožní rychle a jednoduše zjistit, kde si opravdu nepůjčovat, a naopak jim pomůže zorientovat se mezi důvěryhodnými institucemi. Zájemci o půjčku potřebují srozumitelný žebříček sestavený právě na základě nejdůležitějších kritérií, která by měli sami zkoumat,“ uvádí garant projektu, profesor Michal Mejstřík. Dodává, že tato aktivita navazuje na doporučení Národní ekonomické rady vlády, jak řešit zadlužování Čechů, kterým je zlepšování finanční gramotnosti.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account