Finanční správa ČR (FS ČR) se zaměřila na kontrolu poskytovatelů ubytovacích služeb přes elektronickou platformu Airbnb. Pracovníci FS ČR k 15. červenci 2019 prověřili celkem 6921 daňových subjektů. Celkový fiskální efekt kontrol za daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob činil 35,12 mil. Kč.

„Finanční správa se poskytováním různých činností přes elektronické platformy zabývá již delší dobu. Nejdříve jsme šli cestou prevence a vypracovali jsme metodiku, ve které je dopodrobna rozepsáno, jaké daňové povinnosti musí poskytovatelé ubytovacích služeb přes elektronické platformy plnit. Dále jsme daňové subjekty upozornili, aby si své povinnosti splnili dříve, než od finančních úřadů případně dostanou výzvy k doplacení daní. Řada subjektů na naši prevenci zareagovala a daňové povinnosti si splnila,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Finanční správa v rámci své analytické činnosti získává informace o příjmech poplatníků, kteří podnikají skrze elektronické platformy a má tedy k dispozici data, na základě kterých je schopna ověřit, jestli si daňový subjekt splnil nebo nesplnil daňovou povinnost s porovnáním k daňovému přiznání. V případě, že se mezi těmito příjmy a částkami uvedenými v daňových přiznáních objevují rozdíly, pak tyto poplatníky obvykle oslovuje písemnou výzvou k podání řádného nebo dodatečného přiznání.

Zdroj: ČIA, Finanční správa ČR

 

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account