daně
Zdroj: pixabay.com

Význam tzv. Liberačního daňového balíčku, který promíjí sankce za pozdní podání či zaplacení daní v některých situacích, neřeší další na sebe navazující zákonné povinnosti.

Jeho výsledkem je:

  • plošné prominutí sankcí při pozdním podání a zaplacení daní z příjmu
  • plošné prominutí sankcí za pozdě podané kontrolní hlášení v hodnotě 1000 Kč
  • v dalších případech budou muset jednotlivé daňové subjekty individuálně žádat o prominutí sankcí z prodlení a prokázat souvislost se šířením koronaviru a mimořádných opatření proti jeho šíření

Datum odevzdání daňového přiznání z příjmů fyzických i právnických osob není posunutý!

Tomu, kdo má termín pro podání přiznání k dani z příjmů do 1. 4. 2020 a nestihne podat a zaplatit daň včas, bude prominuta pokuta za pozdní podání a úrok z prodlení za pozdní zaplacení, pokud to napraví do 1. 7. 2020.
Prominutí sankcí je plošné, nebude potřeba o prominutí speciálně žádat.

„Spousta lidí si současnou situaci bohužel vykládá tak, že je jedno, jestli podají daňové přiznání včas anebo ne. Jen je pro ně důležité, že nezaplatí pokutu, to je ale chybná interpretace! Pokud se od termínu pro podání přiznání odvíjí některé další povinnosti, není jejich termín posunutý,“ říká Vladimíra Přibylová, členka Komory certifikovaných účetních.

Povinnost podávat roční přehledy na zdravotní pojišťovny a na správu sociálního zabezpečení

Tato otázka dosud není vyřešena. Některé pojišťovny (např. VoZP a ZPMV) zveřejnily informaci, že budou tolerovat pozdější podání přehledů (až do 3. 8. 2020, což je termín pro podání přehledu při termínu pro daň z příjmů do 1. 7. 2020).
Při nedodržení termínu do 8. 4. 2020 (není-li povinnost podávat přiznání vůbec) nebo do 4. 5. 2020 (při podávání přiznání bez daňového poradce), bude zřejmě vyměřena sankce a bude nutné individuálně žádat o její prominutí.
Správa sociálního zabezpečení se dosud nevyjádřila, dá se očekávat, že bude postupovat obdobně.

DPH a kontrolní hlášení

Liberační balíček promíjí pokutu za pozdní podání kontrolního hlášení, tzn. pokutu  1.000,- Kč. Týká se pokut, které mají být hrazeny v období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Stále platí pokuta ve výši 10 tis. Kč, pokud je kontrolní hlášení podáno až na výzvu správce daně, a podobně také pokuta ve výši 30 tisíc Kč za nedodržení výzvy k doplnění či potvrzení údajů v podaném kontrolním hlášení ve lhůtě do pěti pracovních dnů. Mezi nové důvody, pro které je možné vyhovět žádosti o prominutí těchto sankcí, patří důsledky mimořádných opatření. Balíček také promíjí správní poplatek ve výši 1000 Kč za podání této žádosti.

Je třeba sledovat další aktuální informace.

Zdroj: Komora certifikovaných účetních

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account