Zobrazeno 1.919x

Toto téma obsahuje 1 diskutující a má 0 odpovědí. This post has been viewed 1920 times

 • Autor
  •  Redakce
   Člen

   [Toto je automaticky vložený text z Produktové databáze Poradci-sobě.cz.]

   Díky širokým možnostem nastavení všech parametrů pojištění je produkt Aviva EasyLife vhodný opravdu pro každého a umožňuje vytvořit pojištění optimálně přizpůsobené individuálním potřebám každého klienta. Aviva EasyLife je výhodný pro všechny, kteří si zakládají na kvalitě a neradi se svazují.

   * „náhlá smrt“ novinka v ČR

   * zproštění od placení pojistného při pracovní neschopnosti

   * připojištění do 65 let

   * krytí úrazů při sportu

   * při hospitalizaci až 1 000 Kč denně

   Výhodné investiční možnosti

   * Zaplacené pojistné je alokováno do programů investování zvolených klientem v libovolné kombinaci

   * Výnosnost klient sám ovlivňuje volbou z široké nabídky atraktivních programů investování

   lišících se mírou rizika a výnosnosti

   * Změny investiční strategie kdykoli během trvání pojištění

   * Spořicí složku pojištění lze navýšit mimořádným pojistným

   Flexibilita

   * Možnost volby poměru spoření/pojistná ochrana, tento poměr je možné kdykoli bezplatně změnit

   * Změny parametrů pojištění dle aktuálních potřeb klienta

   * Možnost mimořádných vkladů a výběrů

   * V případě složité životní situace lze na čas přerušit placení pojistného bez jakékoli penalizace

   * Možnost pojistné ochrany i po ukončení placení pojistného

   * Široká nabídka moderních připojištění

   * Uplatnění indexačního navýšení Vám umožňuje zachování reálné hodnoty pojistné ochrany navzdory inflaci

   Pojistné krytí

   * Možnost sjednání pojistné ochrany s jednou z nejvyšších pojistných částek na trhu na dobu, po kterou klient pojistnou ochranu skutečně potřebuje (pojistnou částku pro případ smrti je možné sjednat na kratší dobu, než je pojistná doba, například do doby splacení hypotečního úvěru; po uplynutí této doby pokračuje celé pojištění dále s nulovou pojistnou částkou pro případ smrti včetně všech sjednaných připojištění)

   * Pojistnou ochranu lze rozšířit výběrem z 9 moderních připojištění , která jsou z hlediska pojistné částky a pojistného nezávislá na pojistné částce pro případ smrti

   * Možnost sjednání vyšší pojistné částky u připojištění než u pojištění pro případ smrti

   Pojistné plnění

   * Na konci sjednané pojistné doby Vám jednorázově vyplatíme spořicí složku pojištění, nebo máte možnost v pojištění dále pokračovat

   * V případě úmrtí vyplatíme oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku, popř. spořicí složku, je-li vyšší

   * Pro klienty s roční výší běžného pojistného na počátku pojištění alespoň 12 000 Kč je v případě úmrtí v důsledku dopravní nehody zvýšena výplata pojistného plnění o 200 000 Kč

   Vstupní věk a pojistná doba

   * Vstupní věk 16 až 60 let

   * Pojistnou dobu lze libovolně zvolit – do 65 let věku nebo kratší pojistná doba, minimálně však 10 let

   * Možnost automatického prodlužování pojistné doby

   Další možnosti

   * Ideální charakter produktu pro využití daňových úlev při splnění zákonem stanovených podmínek

   * Možnost příspěvku zaměstnavatele na pojistné

   Volitelná připojištění

   Pojistnou ochranu je možné rozšířit výběrem z 9 moderních připojištění. Připojištění lze sjednat i s vyšší pojistnou částkou než je pojistná částka pro případ smrti . Při vyplacení pojistného plnění z připojištění nejsou životní pojištění ani ostatní sjednaná připojištění ukončena, ale pokračují beze změny. Připojištění jsou konstruována tak, aby poskytovala pojistnou ochranu nejen pozůstalým, ale především přímo klientům samotným.

   * Připojištění pro případ smrti úrazem

   * Připojištění pro případ náhlé smrti

   * Připojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu

   * Připojištění pro případ tělesného poškození následkem úrazu

   * Připojištění pro případ trvalé plné invalidity

   * Připojištění pro případ závažných onemocnění

   * Připojištění denních dávek pro případ plné pracovní neschopnosti

   * Připojištění denních dávek pro případ pobytu v nemocnici

   * Připojištění zproštění od placení pojistného pro případ plné pracovní neschopnosti

   0

   0
    | Odpovědět privátně
Reklama
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account