Zobrazeno 5.719x

Toto téma obsahuje 3 diskutující a má 4 odpovědi. This post has been viewed 5720 times

 • Autor
  •  Jiří Prášil
   Účastník

   Dobrý den,

   díval jsem se na konkurenční doložku ČP a chtěl bych se podělit o postřehy.

   1) Jestli po odchodu pojišťovna zakazuje zprostředkovateli oslovovat klienty, které spravoval, je zřejmé, že VPA nemůže zabránit případným stornům. Pokud klienty osloví jiný pojišťovnou nasazený VPA, který následně zruší a sjedná nové smlouvy , je tohle jednání ze strany pojišťovny a jeho VPA záměrné, jinými slovy cílené. Toto neetické chování, zapříčiní storna, které nemůže bývalý VPA ovlivnit, protože mu to daná pojišťovna smluvně zakazuje. V tomto případě není pojišťovna oprávněná vyžadovat po VPA vratku, která vznikla v důsledku cíleného ovlivňování klientů a následných výpovědí produktů.

   2) Od konkurenční doložky může ČP odstoupit, ne vždy pojišťovna konkurenční doložku uplatní. Pokud zjistí, že uplatnění konkurenční doložky není pro pojišťovnu výhodný. Pojišťovna musí kompenzovat ztrátu příjmu, který nastal v důsledku konkurenčního zákazu. Kompenzace může být pro pojišťovnu finančně zatěžující. Zprostředkovatelé, kteří konkurenční doložku již dodržují, mohou rovněž žádat o určitou kompenzaci příjmu.

   3) Konkurenční zákaz na 2 roky je příliž dlouhá doba a je v rozporu se zákonem. I přesto, že by pojišťovna pravidelně vyplácela bývalému zprostředkovateli kompenzaci ušlého výdělku, byl by zprostředkovatel poškozen a to zejména tím, že by se zprostředkovateli nedostávalo po celou dobu jakékoliv vzdělání, atd. To může negativně ovlivnit podnikatelskou výdělečnou činnost ,,finanční újma, která zasáhne celou rodinu“. Pro zprostředkovatele to může mít fatální následky. Navíc zprostředkovatel může mít daleko zajímavější nabídky od konkurence, kterých by se musel vzdát.

   4) V konkurenční doložce není uvedeno, pro jaké území se konkurenční doložka vztahuje.

   Shrnutí:Účelem konkurenční doložky je ochrana know-how zaměstnavatele před konkurencí bývalého zaměstnance po skončení jeho pracovního poměru k zaměstnavateli. Konkurenční doložky vyvolávají spoustu nejasností a sporů. U podnikatelů je z mého pohledu konkurenční doložka vždy neplatná, a to i v případě náhrady ušlého zisku. Zprostředkovatel odchází právě proto, aby více vydělal, lépe se vzdělával atd. Nemůže mu nikdo zakázat podnikat v tom, co umí a co ho živí. Nezapomeňme na článek 26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost a neomezovat zaměstnance při uzavírání dohod o konkurenční doložce v jejich základních právech vyjádřených Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního řádu České republiky.

   Proti konkurenční doložce se dá bránit různě, právník poradí…

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Roman Kolář
   Účastník

   Ad 1. S tím nemám problém. Sám jsem na toto upozorňoval. Pokud to přepráší další nastupující VPA pojišťovny, žádná vratka.

   Ad 2. Krásný příklad jednostranné nevýhodnosti. Pojišťovna si vybere, co je pro ní výhodnější, odcházející člověk si vybírat nemůže.

   Ad 3. S tím nevím, zda byste zcela uspěl. Pokud smlouva nezakazuje se v oboru vzdělávat, ale pouze pracovat v oboru pod jiným subjektem, tak myslím nijak ve vzdělání neomezuje. Pokud má zajímavější nabídky, pak může zhodnotit, zda sankce proti němu uplatněná je natolik vysoká, že se mu nevyplatí tuto nabídku využít.

   Vcelku bych tak nějak konstatoval, že kvůli jednotlivci zřejmě do právního sporu pojišťovna nevstoupí, protože by sama sobě mohla způsobit onen precedens. Riziko je příliš vysoké oproti vzniklé škodě.

   0

   0
    | Odpovědět privátně
   •  Jiří Prášil
    Účastník

    Vzdělávání zakázáno není, je otázkou jestli je akceptovatelné se vzdělávat u konkurence v době zákazu. Navíc aby jste se mohl vzdělávat, tak po Vás budou chtít konkurenční společnosti přeregistraci. Nejde jenom o vzdělávání, ale taky o praxi. Jiné společnosti Vás nebudou vzdělávat podobu dvou let , pokud nebudete činný. ČP nemá vysoké pokuty, ale já bych nezaplatil ani to málo, protože je konkurenční doložka pro finanční zprostředkovatele absolutní úlet a nesmysl, který udělá více škod než užitku.

    2

    0
     | Odpovědět privátně
    •  Roman Kolář
     Účastník

     Podle mě to vidíte trochu tragicky. Pokud Vám někdo bude platit po dobu dvou let adekvátní příjem k příjmu předchozímu, máte spoustu času se vzdělávat a přitom se nemusím k žádné firmě vázat. Nebo Vám to platit odmítne, ale pak je konkurenční doložka neplatná. Další variantou je, že je pro Vás následující práce natolik lukrativní, že se Vám vyplatí něco zaplatit, případně se soudit. A pak tu máme tu možnost, ke které bych se uchýlil já. Dělal bych s někým v tandemu, přičemž nemusím figurovat ve smluvním vztahu v žádné firmě. Práce kolem toho je hodně. Mohu třeba zpracovávat data, zajišťovat spoustu věcí kolem klientů, jako jsou třeba schůzky apod. I kdyby po mě někdo šel cíleně, těžko by mi něco prokazoval.

     Ale jinak s Vámi souhlasím, je to v podstatě takový počin k odrovnání obchodníka v této branži. Dva roky ho vyřadit z obchodu, který ho živí… fakt se divím, jak rychle a bez odporu to takřka všichni podepsali. Já bych to nepodepsal a buďto by mě tam nechali dělat dál nebo by mě vyhodili, což by si rozumně smýšlející člověk myslím rozmyslel. Dostali obchodníky přesně tam, kam je chtěli dostat. Cílem bylo podle mě zamezit obchodníkům, kteří odejdou, předělat smlouvy hlavně v prvních dvou letech, aby pojišťovna nepřišla o zisk. Pak už je jí to zcela jedno. To je pěkně vidět na spolupráci ČP a OVB. Statisticky velmi dobře vidí, jaké mají ty smlouvy životnost a jakým způsobem se to prodává, kdyby jim šlo o blaho klienta, tak by to takhle nemohlo nikdy vypadat. Jako vždy jde jen o vlastní prachy.

     1

     0
      | Odpovědět privátně
  • Dobrý den,

   něco málo ke konkurenční doložce.

   Je vaše konkurenční doložka platná?

   10.11.2011

   Autor:

   Jan Najman

   Uzavíráte se svým protějškem smlouvu a to poslední, na co byste na startu úspěšné spolupráce mysleli, je konkurenční doložka pro případ ukončení smlouvy. Přesto se ale její přesná formulace hned na začátku vyplatí. Později totiž může mít vaše protistrana zájem se z dřívějších závazků „vyvléci“ a chybně formulovaná doložka jí to může usnadnit.

   Rozumná konkurenční doložka je jednoduchým způsobem ochrany podnikání před škodlivými zásahy smluvního partnera. Jejím účelem je zabezpečit, aby strana, která svého smluvního partnera zasvětí do svého podnikání, nebyla následně jednáním druhé strany poškozena. Konkurenční doložka může souviset zejména s ochranou obchodního tajemství, zneužíváním účasti v hospodářské soutěži nebo s ochranou vlastnických práv.

   Obchodní zákoník zákaz konkurence výslovně zmiňuje ve vztahu ke členům orgánů obchodních společností, pro něž stanoví základní rozsah, který lze smluvně pouze zpřísnit. Zákaz konkurence zná obchodní zákoník také ve smlouvách o prodeji a nájmu podniku a obchodním zastoupení. To ale neznamená, že při uzavírání jiných smluv není možné konkurenční doložku využít. Ústavní soud totiž správně shledal, že i tam, kde zákon konkurenční doložku výslovně neupravuje, je možné ji v obchodněprávních vztazích sjednat.

   Paralelně také existuje úprava zákazu konkurence v zákoníku práce. Ta se aplikuje v pracovněprávních vztazích, například při uzavírání manažerských smluv v režimu zákoníku práce.V tomto příspěvku se jí ale zabývat nebudu.

   Neomezená doložka? Vyloučeno

   Při formulování konkurenční doložky je na místě zdrženlivost a pečlivé zvážení okolností, za kterých se doložka sjednává. Podnikatelé ve snaze se co nejvíc ochránit často usilují o co nejširší formulaci konkurenční doložky včetně citelné smluvní pokuty za jakékoli její porušení.

   Tato snaha se ale může vymstít. Příliš široce a nejasně formulovanou konkurenční doložku totiž může soud shledat neplatnou. I když zákon nevyjmenovává povinné náležitosti doložky (kromě smluv o obchodním zastoupení, což je důsledek implementace směrnice Evropské unie), neznamená to, že strany nejsou nijak limitovány. Platně uzavřená konkurenční doložka nesmí toho, kdo se zavazuje zdržet konkurenční činnosti, nepřiměřeně omezovat v právu na výdělečnou činnost a musí být dostatečně určitá.

   Velký důraz klade judikatura Nejvyššího soudu právě na přiměřenost, která by měla být základním vodítkem při přípravě doložky. Z judikatury také plyne, že mezi základní náležitosti konkurenční doložky patří určení doby zákazu konkurence, stanovení území a činností, na které se zákaz vztahuje a náležité protiplnění. Omezení tedy musí mít zřetelně vymezené hranice a v žádném případě nesmí fakticky znemožňovat zavázanému, aby po ukončení vztahu vykonával jakoukoli činnost ve svém oboru.

   Protiplnění nesmí být symbolické

   V jednotlivých případech zaleží na konkrétním slovním vyjádření. Například výraz „obdobné činnosti“ v souvislosti s formulací konkurenční doložky soud považoval za široký a neurčitý. Rovněž je třeba mít na paměti výši protiplnění, které platí podnikatel, v jehož zájmu se druhá strana omezuje v konkurenční činnosti. Protiplnění nemůže být pouze symbolické. Při sjednávání konkurenční doložky je tudíž nutné myslet na to, že doložka s sebou přináší jisté náklady.

   Rozhodnutí Nejvyššího soudu na téma konkurenční doložky se v poslední letech objevilo několik. Judikaturu Nejvyššího soudu lze v tomto směru – s výhradami k některým konkrétním rozhodnutím – přivítat. Vzhledem k rozmanitosti situací, ve kterých se konkurenční doložky vyskytují, bude zajímavé sledovat i budoucí rozhodnutí v této věci.

   3

   0
    | Odpovědět privátně
Reklama
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account