Zobrazeno 33.047x

Toto téma obsahuje celkem 41 odpovědí. This post has been viewed 33048 times Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Jindřich Benda a poslední změna proběhla 3 roky a 1 měsícem. This post has been viewed 33048 times

 • Autor
  •  Líba Benešová
   Účastník

   Kamarád pronajímá byty a požaduje od nájemníků, aby se pojišťovali, což hodlá smluvně zakotvit. Nechal si od právníka sepsat nájemní smlouvu již dle NOZ a právník do části Povinnosti nájemce zanesl ustanovení v tomto znění:


   t) Nájemce je povinen uzavřít:

   1) Pojištění odpovědnosti nájemce nemovitosti (pro případ škody vzniklé v souvislosti s nájmem nemovitosti) a pojištění odpovědnosti z činností v běžném občanském životě (pro případ škody vzniklé v rámci vedení domácnosti či z provozu jejího zařízení).

   2) Pojištění domácnosti, které zahrnuje pojištění vedle věcí, které patří nájemci, také zařízení a vybavení pronajímatele, které nájemce oprávněně užívá a které pronajímatel předává do užívání nájemci a které je obsahem přílohy č. 1 této smlouvy.


   Co na formulaci říkáte? Já myslím, že je postačující a univerzální s ohledem na skutečnost, že každá pojišťovna má tyto produkty jinak nastavené. Jeho představa je taková, že nájemník půjde se smlouvou do pojišťovny, ukáže příslušnou pasáž ve smlouvě a v pojišťovně by už po jejím přečtení měli vědět, jak nájemníka pojistit dle požadavků pronajímatele.

   Jen upřesňuji, že zde jde o pojištění nájemce. Pronajímatel své pojištění (p. nemovitosti + p. odpovědnosti vlastníka bytu) samozřejmě má, pojištění pronajímatele není předmětem dotazu.

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Jiří Vařečka
   Účastník

   Dobré téma i otázka, již zde bylo a nějak, bohužel, zapadlo a já si myslím, že informací o pojištění odpovědnosti není nikdy dost.

   Omlouvám se, nebudu se tedy vyjadřovat k slovní formulaci, ale k pojištění jako takovému.

   Nejprve na ujasnění 2 příklady s ohledem na plnění:

   1, fotoaparát půjčím, tato osoba ho upustí.

   K pojistnému plnění z odpovědnosti „upustitele“ převážně, skoro vždy, NE(!) dojde!

   2, fotoaparát, můj, leží na okraji stolu, návštěva omylem zavadí, on spadne a rozbije se.

   K pojistnému plnění z odpovědnosti „zavaditele“ převážně, skoro vždy, DOJDE.

   Pojišťovny se na půjčenou a promajmutou věc dívají velice podobně, tedy opět musím napsat, téměř všechny.

   Ono tedy není otázka pouze o formulaci textu smlouvy, ale o tom, zda je vůbec možné pojistit to, co pronajímatel požaduje.

   Poškození nemovitosti:

   Vlastní byt jako nemovitost, může mít pronajímatel také v nájmu (člen bytového družstva), nebo může být vlastníkem (přímým, nebo jako člen SVJ) – již v tomto, v případě plnění u jednotlivých ústavů, mohou být rozdíly.

   Poškození vnitřního vybavení.

   Mnohdy se byt pronajímá celkově vybavený, někdy částečně. Domníváte se, že poškození těchto věcí je kryto z pojištění odpovědnosti???

   Omyl, toto mají pojišťovací ústavy převážné ve výlukách.

   Stavební součásti.

   Stavební součásti mohou být původní = pronajmuté, některé stavební úpravy si nájemce udělá, po odsouhlasení, sám.

   Tak zde je teprve chaoz.

   Toto je opravdu velký problém a věřím tomu, že je zde mnoho kolegů, kteří bydlí v promájmu a omylem si myslí, že jejich pojištění odpovědnosti je OK.

   Přesně proto jsou důvody, proč se soustavně vracím k pojištění odpovědnosti a hlavně k pojištění právní ochrany, tedy k mému oblíbenému RP.

   10

   0
    | Odpovědět privátně
   •  Jiří Vařečka
    Účastník

    Pro kolegy zde si dovolím položit otázku:

    V pronajatém bytě nájemce, nebo jeho děti, mechanicky poškodí, tak že jim upadne, vypadne atd., cokoli a oni poškrábou, proseknou atd., dveře, skříň, pračku, lednici atd., prostě cokoli co je v majetku pronajímatele a oni to tedy mají v užívání v rámci nájmu.

    Které pojišťovny toto budou plnit z pojištění odpovědnosti nájemce?

    5

    0
     | Odpovědět privátně
  •  Petr.Kačenka .
   Účastník

   Dobrý den,

   osobně řeším pojištěním svých věcí v pronajímaném bytě – pojistná částka 100 000Kč a pojištěním své odpovědnosti. Pojistka stojí cca 500Kč ročně.

   Umím si představit případy, kdy praskne vodovodní trubka (můj problém, ne nájemcův) a kdy musím uhradit škodu nejen lidem co bydlí pode mnou, ale i nájemci. Něco jiného je, když sousedy (a mne) vytopí nájemce – to by mělo jít z jeho pojistky a je rozumné toto pojištění po něm i smluvně vyžadovat. Otázka je, nakolik Vám pomůže, že jste pojištění měla ošetřené smluvně, když dojde k události a nájemce mít pojistku nebude …

   Petr K.

   8

   1
    | Odpovědět privátně
   •  Líba Benešová
    Účastník

    Pokud způsobí škodu pronajímatel svému nájemci, pak ale tuto škodu pojišťovna plnit nebude, domnívám se.

    V obecné rovině – myslíte, že částka 100 000 Kč stačí? Co když pod bytem je obchodní provozovna a podnikatel bude požadovat nahradit nejen škodu na majetku, ale také ušlý zisk po dobu rekonstrukce?

    1

    2
     | Odpovědět privátně
    •  Petr.Kačenka .
     Účastník

     100 000Kč je odhad ceny mého majetku v bytě – kuchyň, koberce, záclony apod.

     Odpovědnost mám od Allianz optimal – limit 1 000 000Kč. Zda by stačilo – snad jo … (kolega naboural hangár se speciálními měřícími přístroji … škoda byla výrazně vyšší).

     Jestli by pojišťovna plnila i v případě, že bych způsobil škodu nájemci – myslím si že ano, ale ruku do ohně za to dávat nebudu ;-))

     8

     0
      | Odpovědět privátně
     •  Jiří Vařečka
      Účastník

      Pokud tedy máte, pane Kačenko, pojištění odpovědnosti Allianz Optimal, potom v případě že způsobíte škodu nájemci, jak na majetku movitém, tak nemovitém, potom by pojišťovna nic neplnila.

      Viz můj příspěvek u pana Lišky výše:

      Ano pane Liško,

      máte pravdu, jen pro doplnění přikládám sken části poj. podmínek a doplňuji, že je to pouze ve variantě Exkluziv.

      Toto se ale týká pouze těchto smluv sjednaných v roce 2014. Pokud byla tato smlouva sjednána 2013, potom by to muselo být ve variantě 3, nebo 4. Jinak by se také neplnilo.

      Pokud se ale podíváte do toho skenu, je jasně vidět, že smlouva rozhodně není ideální – viz vznik a i výluky.

      8

      0
       | Odpovědět privátně
      •  Petr.Kačenka .
       Účastník

       Dobrý den,

       děkuji za upozornění, ale bod na který odkazujete řeší plnění z pojištění odpovědnosti osoby, která má byt pronajatý (nájemce), nikoliv z pohledu pronajimatele. Aspoň myslím …

       V každém případě se na podmínky radši ještě jednou podívám …

       Děkuji

       Petr K.

       8

       0
        | Odpovědět privátně
      •  Jiří Vařečka
       Účastník

       Ano, toto řeší nájemce, protože celé toto tema je o:

       „Jen upřesňuji, že zde jde o pojištění nájemce. Pronajímatel své pojištění (p. nemovitosti + p. odpovědnosti vlastníka bytu) samozřejmě má, pojištění pronajímatele není předmětem dotazu.“

       Část z úvodního příspěvku zakladatelky tohoto tematu.

       4

       1
        | Odpovědět privátně
      •  Líba Benešová
       Účastník

       Pane kolego, děkuji za upřesnění. Vůbec jsem si nebyla vědoma, že je nutno sjednat variantu 3 nebo 4 (tedy 10 a 20 mil. Kč), po celou dobu jsem žila v mylné představě, že postačí prostá varianta Exkluziv.

       Konzultovala jsem s bývalou kolegyní, která pracuje na pobočce Allianz jako vedoucí týmu a sdělila mi, že postačí varianta Exkluziv 1, pokud je ve smlouvě uvedena adresa pronajaté nemovitosti, pro kterou smlouvy mají příslušná pole k vyplnění. Ve smlouvě vidím pole k vyplnění nájemní adresy u varianty 1 (1 mil.), 2 (2 mil.), 3 (5 mil.), 4 (5 mil.).

       Zcela nepochopitelně jsem přehlédla Vámi uváděný bod 3.9 pojistných podmínek, cit. „Pouze pokud jsou sjednány navýšené limity pojistného plnění 3 nebo 4 … vztahuje se odpovědnost pojištěného … na nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě … která byla pojištěnému pronajata k bydlení.“

       Je to strašné, já sama mám toto pojištění uzavřeno právě ve variantě Exkluziv 1 a pojištění mi sjednávala moje kamarádka působící v Allianz více než 10 let! Děkuji, že existuje tato diskuse, která často upozorní na chyby pojišťovacích poradců.

       5

       0
        | Odpovědět privátně
      •  Jiří Vařečka
       Účastník

       Jedna má kolegyně mi potvrdila, že ze školení majetku Allianz měla informaci, že to má být Exkluziv 1 – 4.

       Problém ale byl, že to školení bylo v 09/2013 !!!

       Zřejmě v All. někde vznikl informační šum. Nyní to je vyřešeno, od 1.1.2014 platí opravdu, že je v těchto případech správné pojištění Ekluziv ve variantách 1 – 4. Jen zde dosud ještě nepadla další podmínka = ve smlouvě musí být uvedena adresa objektu, který je v pronájmu. Je tedy takto pojištěn vždy pouze jeden objekt.

       5

       0
        | Odpovědět privátně
      •  Líba Benešová
       Účastník

       Smlouvu mám z roku 2012 dle podmínek 1/11, tedy přinejmenším od roku 2011 tomu tak bylo, jak uvádíte.

       Bohužel změna varianty z 1 na 3 znamená podřazení se novému občanskému zákoníku a novým pojistným podmínkám 01/14, ale nemám jinou možnost, dnes jsem díky Vám zjistila, že po celou dobu nejsem pojištěná!

       A máte pravdu, ve smlouvě musí být uvedena adresa pronajaté nemovitosti. Cituji ze smlouvy: „pokud není vyplněna adresa pronajaté nemovitosti, není toto nebezpečí pojištěním kryto“.

       3

       1
        | Odpovědět privátně
    •  Ivan Špirakus
     Účastník

     Než člověk napíše odpověď na nějaký příspěvek, je dobré si jej pozorně přečíst :)

     Na 100 tis má pan Kačenka pojištěny věci (majetek) o limitu odpovědnosti v textu nic není …..

     0

     1
      | Odpovědět privátně
  • Úvaha, co by bylo, kdyby bylo – začíná probouzet u mne úzkost (či-li strach z možného, ale ne-existujícího). Jednak – při zprostředkování (a předem studování, porovnávání, doporučení,…), kdy nejsem schopna na 100% ručit NE za produkt = pojištění, ale za výsledek=užitek=smysl produktu. /Možná hloupé přirovnání: zodpovědně, korektně, 100% vysvětlím jogurt, proč právě tento, proč za tuto cenu, co všechno pomáhá vyživovat, obsah, kalorie, procenta, éčka,…, porovnání). Jogurt s jahodami je správně prodán, přepravován, skladován, spotřebován. Spotřebitel ho sní, dostane alergii, alergeny byly v jahodovém protalaku z ciziny).Nebude ani reklamovat jogurt, nebude prodejna/její pojišťovna plnit./

   A k domácnosti – odpovědnosti? Potřebuji mít jistotu, že produkt pojištění je smysluplnný, a ne vystavovat zájemce přesvědčování, jak je to potřebné v dnešní době, co vše se může stát,… ty tisíce možností není možné nikde pojmout v textu, výluky je také konkrétně nobsahují. Máme vystavovat občany něčemu, za čím si nemůžeme stát?

   Přijde-li rodina na návštěvu, se psem, a ten poškrábe plovoucí podlahu v nájemném bytu (stavební součást) a rodina nemá pojištění odpovědnosti, já jako nájemce ano, kdo za škodu bude platit, čí pojištění má smysl.

   3

   0
    | Odpovědět privátně
   •  Jiří Wandas
    Účastník

    Dobrý den kolegyně, tak pojišťovna nájemci škodu nezaplatí.není sjednáno riziko škoda zaviněná zířetem u poj. domácnosti, příp, nemovitosti, možná tak nkde ptactvem a hmyzem. to znamená škodu vy můžete vymáhat po tom kdo vám škodu způsobil, případně po majiteli toho psa v tomto případě. majitel psa má mít uzavřenu smlouvu na pojištění odpovědnosti, pokud mu nevadí že bude muset škody které jeho pes způsobí na majetku či zdraví hradit do konce života ze svého.

    4

    1
     | Odpovědět privátně
   •  Jiří Vařečka
    Účastník

    Děkuji ze ten příklad.

    Přesně proč se snažím propagovat pojištění odpovědnosti a právní ochrany (hlavně RP).

    Jednoznačně by měl mít majitel psa pojištění odpovědnosti. Pokud ho nemá, potom to je opravdu velký hazardér. Obzvláště s účinností NOZ.

    Paní Marečková, ve Vámi uváděném případě, by nebylo žádné plnění ze strany pojišťovny, protože není žádné pojištění, které by toto krylo. Musela by jste to zaplatit Vy z vlastní kapsy a následně to po té nepojištěné návštěvě vymáhat.

    Pronajímatel toto mívá ochráněno v nájemní smlouvě, z nájemce to vždy dostane, minimálně si to vezme z kauce.

    5

    0
     | Odpovědět privátně
  •  Jiří Vařečka
   Účastník

   Jedno rok staré téma:

   Jak správně udělat pojištění odpovědnosti, aby byl z pojistky nájemníka krytý majetek pronajímatele?

   Připadá mi, že nyní je pro toto pojištění jedničkou pojištění odpovědnosti od ČSOB.

   Nějaký jiný názor – porovnání?

   5

   1
    | Odpovědět privátně
   •  Jiří Stupka
    Účastník

    Teď jsem to aktuálně též řešil a v ČSOB mi řekli, že to tak mají mít v základu u toho pojištění odpovědnosti. U Allianz by měl stále platit stav, že je potřeba sjednat variantu alespoň Exkluziv 1 a vyšší…pokud byste někdo měl nějaké nové informace, protože od diskuze zde již uběhl nějaký čas, tak můžete přispět. Ještě si to ale celé ověřím jednou pro jistotu…

    0

    0
     | Odpovědět privátně
    •  Jiří Vařečka
     Účastník

     Je to tak, jak píšeme oba, tedy pokud se nepletu.

     Podle mne je nyní jedničkou ČSOB, protože v samostatném pojištění odpovědnosti:

     1) není výluka na věci zapůjčené či pronajaté, tedy je v tom i pojištěn pronajatý byl na škodu od pojištěného nájemníka

     2) v jedné smlouvě je automaticky a rovnou jak pojištění z držby nemovitosti, tak z běžného života

     3) pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti se týká všech nemovitostí, kterých je klient majitelem, dle výpisu z katastru, tedy i rekreačních

     4) bod 3) se týká i nemovitostí, které nejsou pojištěny u ČSOB

     5) je možné tam nastavit i limit 20M.

     6) body 1), 3) a 4) jsou na Trhu v ČR naprosto ojedinělé


     Tak proto já doporučuji ČSOB, tomu omezení na elektroniku na částku 3.000,-Kč rozumím a akceptuji ho.

     0

     0
      | Odpovědět privátně
     •  Jakub Markvart
      Účastník

      přesně tak, řešili jsme pro klienta vlastnícího a pronajímajícího více bytů a ošetřit se nám podařilo právě v rámci ČSOB. 1 smlouva majitele (držba nemovitosti na všechny nemovitosti) + jednotlivé smlouvy pro nájemníky (poškození nemovitosti psem nájemníka,…)

      0

      0
       | Odpovědět privátně
     •  Vašek Kott
      Účastník

      Allianz umí v Exkluzivu i druhou nemovitost a nemyslím si, že musí být pojištěna u nich.

      0

      0
       | Odpovědět privátně
     •  Roman Kroutil
      Účastník

      Osobně mám problém s limity, které nejen ČSOB má. Např. Tarif 10mil zdraví/5 mil. majetek má následnou finanční škodu jen 1,5 mil. Přitom v určitých případech může být následná finanční škoda vyšší, než ta na zdraví. Navíc za cenu přes 2 tis. (samostatná pojistka). Pokud bych chtěl vyšší ochranu (např. 3 mil) na NFŠ, tak je to už cena přes 3 tis. A to mi málokdo z běžných klientů zaplatí. Proto raději volím jeden limit např. 10 mil, za cenu kolem 1 500 kč, nebo 15 mil do 2 tis u konkurence.

      Ano, ČSOB nemá ve výluce věci vypůjčené, což je super (a mí klienti už měli několik plnění), ale neplní osobám sešvagřeným (už jsem měl několik neplnění), což Koop plní, takže věc pohledu. Ale limit následné finanční škody je pro mě výrazně limitující.

      0

      0
       | Odpovědět privátně
     •  Jiří Stupka
      Účastník

      Nezkoumal jsem to zatím do hloubky, nicméně pronajatý byt na škodu od pojištěného nájemníka by částečně měla už umět řešit snad i ČP…

      0

      0
       | Odpovědět privátně
      •  Jiří Vařečka
       Účastník

       Jak to myslíte?

       Jako majetkově pro pojištěného majitele?

       Nebo jako odpovědnost za škodu, kterou udělá nájemník majiteli?

       To je přeci naprosto rozdílné a zdejší téma je o pojištění odpovědnosti nájemníka.

       Nebo ČP vyjmula z pojištění odpovědnosti věci zapůjčené a pronajaté?

       0

       0
        | Odpovědět privátně
   •  Jaroslav Pelant
    Účastník

    Také zde nebyla zmíněna důležitá věc a to ta, zda má majitel pronajímání bytu jako živnost (výhodné například pro účely navýšení příjmu pro hypotéku) – v tomto případě se totiž domnívám, že to lze řešit pouze podnikatelským pojištěním.

    0

    0
     | Odpovědět privátně
    •  Jiří Vařečka
     Účastník

     Pokud vím, tak na dlouhodobý pronájem není potřeba živnostenský list, potom se tedy pravidla pojištění nemění a do příjmu je možné tento příjem započítat.

     Opět ale musím upozornit, že to neplatí plošně, že to může být ústav od ústavu jiné.

     0

     0
      | Odpovědět privátně
    •  ALEŠ KŘEČEK
     Účastník

     Přeci pokud je majitel bytu ( i několika ) vlastníkem na rodné číslo, tak pojištění řeší občanem, i když je to jeho příjem, nepletu-li se. ?

     0

     0
      | Odpovědět privátně
     •  Jaroslav Pelant
      Účastník

      Pokud pronájem provozuje na živnost, tak i když má byty na rodné číslo, pokud si chce ochránit byt před škodami od nájemníků, tak dle mého by se to mělo řešit podnikatelským pojištěním – byty používá v podstatě jako majetek k podnikání, tuto informaci nemám ale ověřenou. Pokud si vzpomenu, zítra to zjistím.

      Tedy pokud si nesjedná pojištění bytu od pojišťovny, která tyto výluky nemá.

      0

      0
       | Odpovědět privátně
      •  Líba Benešová
       Účastník

       Každá fyzická osoba vlastní byty „na rodné číslo“, jak to nazýváte. V katastru vždy bude rodné číslo a katastr nikterak nerozlišuje, zda jste nemovitosti koupili k podnikání či k bydlení, nebo jestli máte nebo nemáte IČO.

       Fyzická osoba, která je živnostníkem či zemědělcem, však může nemovitosti (i byty) zanést do svého obchodního majetku, což sebou nese dle mého názoru vesměs jen samé nevýhody a spoustu povinností. Zásadní nevýhodou je, že příjmy generované z těchto nemovitostí (tj. u bytů nájemné) bude zdaňován v § 7, ale především protože jde o příjem ze SVČ, bude třeba z něho odvádět sociální a zdravotní pojištění.

       Zařazovat do obchodního majetku nemovitosti má praktický význam snad jen pro zemědělce, u živnostníků jen tehdy, pokud z nemovitosti není generován příjem (pak nedochází k navyšování příjmu pro účely výpočtu SP a ZP).

       Pokud jsou však už nemovitosti zařazeny do obchodního majetku, pak se také domnívám, že by měly být kryty podnikatelským pojištěním. Hledala jsem pro kamaráda, který pronajímá asi dvacet bytů, pojišťovnu, která umí „flotilové“ pojištění bytů, ale nenašla. Každá pojišťovna pojišťuje byty jen samostatně.

       0

       0
        | Odpovědět privátně
      •  Jiří Vařečka
       Účastník

       Paní kolegyně, já jsem více bytů řešil jednou smlouvou u ČP.

       Pravda, musíte tam každý byt (nemovitost) samostatně zapsat, stejně jako domácnost (vybavení), ale potom je jednoduchá manipulace, za vše se platí jednou platbou za jednu pojistku, kdykoli byt prodají, je možné tuto část smlouvy stornovat a kdykoli je možné tam doplnit další položku.

       Vratky a navyšování se řeší obdobně, jako v jejich flotilách, doporučuji področní platby.

       Odpovědnost potom řeším, jak jsem již výše psal, u ČSOB.

       Nyní je zde, od 1.10.2016, nové majetkové pojištění od Allianz, ale to má bohužel omezení na 3 položky ve smlouvě. Škoda.

       Je nutné ale počítat s tiskem a velkou spotřebou papíru, já mám rekord 96 listů A4 na jeden výtisk smlouvy u ČP.

       :-(

       :-)

       0

       0
        | Odpovědět privátně
    •  Jiří Rondoš
     Účastník

     Chápu – pro určité banky může být rozdíl příjmu citelný. Nicméně rozdílné „umístění“ příjmů z pronajímání bytů do konkrétní položky daňového přiznání (§7 nebo §9) může mít dopad (nemusí) „pouze“ na výsledek hospodaření a případnou administrativu. Vlastníkem je fyzická osoba (tedy doufám, že se zde bavíme o RČ a nikoli např. společnosti sro) => v obou případech pojištění občanské.

     0

     0
      | Odpovědět privátně
  • Dobrý den,
   chtěla bych se zeptat, co přesně znamená formulace: Nájemce se seznámil se stavem pronajaté nemovitosti a nemovitost přebere do svého užívání k datu … . Nemovitost je pojištěna. Nájemce je pojištěn na škody způsobené občanem.
   Znamená to, že musím mít já, jakožto nájemce nějakou pojistku na blbost?
   Děkuji moc

   0

   0
    | Odpovědět privátně
   •  Ivan Špirakus
    Účastník
     | Odpovědět privátně
   • Dobrý večer, paní Nebohá,
    trochu jsem zmatená z Vaše psaní.
    „Nemovitost je pojištěna….“ – to chápu, že je pojištěna nejspíše na rizika, která mohou nemovitost poškodit.
    „… Nájemce je pojištěn na škody způsobené občanem….“ – zatím jsem netušila, že existuje pojištění na to, že mě jako nájemce nemovitosti někdo poškodí. :-O
    „…Znamená to, že musím mít já, jakožto nájemce nějakou pojistku na blbost?…“ – Vy jako nájemce jste přece pojištěna na škody, které Vám někdo způsobí, jak jste psala výše. A pojistky na blbost jsou pojistkami za škody, které způsobíte Vy někomu jinému, takže bych usoudila, že takové pojištění je určitě potřeba.

    Myslela jste spíše otázku ve smyslu, že Vy jste podnájemník? Nebo že Vy jako nájemník můžete způsobit škody?
    Když uděláte škodu komukoliv jinému než majiteli nemovitosti, který Vám pronajímá nemovitost, tak je to jednoduché = občanská odpovědnost stačí, ale když způsobíte škodu majiteli nemovitosti, tak pojišťovna se bude dívat, zda máte v občanské odpovědnosti pojištění za věci převzaté. ;-)

    Doplňte/upřesněte svůj dotaz a bude Vám určitě přesněji odpovězeno.

    1

    0
     | Odpovědět privátně
    •  Jiří Vařečka
     Účastník

     Bohužel musím opět konstatovat, nejen s ohledem na dotaz výše, že význam pojištění odpovědnosti je prostě nedoceněný a pro mnoho lidí v ČR neznámý.
     Je to jak v odpovědnosti občanské, tedy jak v běžném životě, tak z držby nemovitosti, tak i u Zam-Zam, ale hlavně u pojištění podnikatelů, tím myslím FO, tedy OSVČ, u PO to je o trochu lepší (můj dojem).
     Toto je stále otázka finanční gramotnosti.
     V ČR si lidé myslí, že pojišťovnictví rozumějí, protože díky náborům, převážně MLM, každý měl přeci v rodině pojišťováka.
     Proto nás, bohužel, nemůže překvapit otázka výše položená:
     „Znamená to, že musím mít já, jakožto nájemce nějakou pojistku na blbost?“

     Pojištění odpovědnosti je přeci nedílnou součástí našich životů!
     Jen si člověk musí uvědomit, v jakém rozsahu a jakou vlastně potřebuje a u koho je to pro něho nejoptimálnější.
     A od toho jsou zde makléři.

     Prosím jen tu paní, která tento dotaz výše napsala, aby toto nebrala osobně, bohužel není sama, kdo o pojištění odpovědnosti téměř nic neví.
     To platí, bohužel, i do našich řad.

     2

     0
      | Odpovědět privátně
  •  Jindřich Benda
   Účastník

   Vážení kolegové, na nemovitosti RD mám pojistku ČSOB z r.2019, čili stále aktuální produkt. Nemovitost z větší části pronajímám – 3 byty (jednotky nejsou zapsány samostatně na KN). Všechny domácnosti mají svoji pojistku – nějakou základní, to mám sjednáno zvlášt taky u ČSOB. Po nájemnících chci aby měli pojištění odpovědnosti, to se ale špatně komtroluje.
   V ČSOB je ještě možnost pojištění nájemnce stavby, což by prý mělo krýt škody, které by mohli způsobit nájemníci na mém majetku (dle vyjádření zástupce pojištovny bych se tak zajistil i pro případ, že podnájemník pojištění odpovědnosti mít nebude). Nejde mi ani tak o vybavení, ale hlavně o větší škody na nemovitosti. A také například o to, kdyby byl dům neobyvatelný, tak jej nemohu pronajímat – ušlý zisk.

   – pokud mě to nájemník zapálí, lze plnit škodu na domě ze základního pojištění nemovitosti?
   – kryje pojištění odpovědnosti, které si nájemnící sjednávají indivindi můj nemovitý majetek, majetek jiných nájemníků a případný můj ušlý zisk z pronájmu?
   – kryje pojištění nájemce stavby ČSOB škody způsobené nájemníkem na mém nemovitém majetku a uhradí mi případný ušlý zisk?
   – kryje moje pojištění odpovědnosti za újmu i škody na zdraví a majetku nájemníků?
   – pokud někdo před domem např. zapálí popelnici a přejde to na dům, plní se z pojištění nemovitosti, nebo je potřeba pojištění vandalismu?

   Je toho hodně, vím, ale budu rád, pokud se k tomu vyjádří odborník, mohu ty dotazy adresovat přímo do pojištovny, ale přoč nerozvířit diskusi, přeci jen ty infomace mohou být dále k užitku.

   Díky

   0

   1
    | Odpovědět privátně
Reklama
Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 vláken odpovědí

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account