Zobrazeno 7.963x

Toto téma obsahuje 11 diskutujících a má 20 odpovědí. This post has been viewed 7964 times

 • Autor
  •  Martin Viktora
   Účastník

   Pokud se Vám do ruky ještě nedostal dokument “Úřední sdělení ČNB k řízení a kontrole kvality distribuční sítě pojišťovacího zprostředkovatele”, máte možnost si ho stáhnout zde.

   Pokud však chcete prožít klidný pracovní týden, stáhněte si dokument až v pátek večer. O to více starostí ale budete mít o víkendu.:-)

   Pokud máte k dokumentu dotazy, nesměřujte je prosím na mne.:-)

   – co má obsahovat smlouva s PPZ?

   – krom produkce má odměňování zohledňovat také kvalitu(!)

   – splátky provize mají být obezřetně rozloženy (jak?)

   – pokud zprostředkovatel nemá dostatečné informace o produktu, nemá produkt vůbec zprostředkovávat

   – modelovat s nulovým i se záporným zhodnocením

   – povinnost “inspirovat se” v investičním dotazníku

   – Řízení střetu zájmů při nabízení investičního životního pojištění primárně za účelem investice

   – Opatření k zamezení výkonu zprostředkovatelské činnosti „tipaři“

   – Opatření k zabránění nezákonným praktikám při zprostředkovatelské činnosti (nezákonná pyramidová struktura a pod.)

   – kontrolní mechanmismy (dohled nad PPZ)

   – archivace dokumentace – uchovávání VEŠKERÉ dokumentace za účelem prokázání postupu dle odborné péče

   – vzdělávání….

   Ne, na víkend nečekejte, studujte to ještě dnes….

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Jiří Vařečka
   Účastník

   To je dobře, že to zde takto je.

   Jen si dovolím vypíchnout:

   VII. Tipaři.

   ČNB v návaznosti na čl. 6 úředního sdělení ČNB ze dne 27. srpna 2010 k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele, částka 15/2010 ze dne 3. září 2010 předpokládá, ………

   …Činnost tzv. „tipaře“, tj. osoby podílející se na procesu získávání zájemců o pojištění, a to bez registrace pojišťovacího zprostředkovatele, nesmí přesáhnout hranici, kdy tipař pouze v obecné rovině zjistí zájem osoby o případné uzavření pojistné smlouvy, resp. zájem o pojištění konkrétního pojistného nebezpečí, a tuto informaci společně s kontaktními údaji zájemce předá pojišťovacímu zprostředkovateli anebo pojišťovně.

   VIII. MLM

   ČNB v rámci dohledové praxe identifikovala nezákonné či neetické jednání pojišťovacích zprostředkovatelů, jehož důsledkem je sjednávání pro klienta nevhodného produktu (misselling). Značné riziko pro zájemce o pojištění představuje v tomto ohledu zprostředkování v rámci nezákonných tzv. pyramidových struktur.

   …….

   2

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Petr Klatovský
   Účastník

   tak si říkám (ohledně zajištění kvality), proč už na zkouškách PPZ není automatické, že tam zástupce pojišťovny jasně řekne, že sjednávat IŽP na PČ úmrtí 10.000 Kč a tisíce do spořicí / investiční složky nekoresponduje s kvalitní radou a hrozí milionové sankce, pokud se prokáže, že klient to tak nevyžadoval vyloženě sám? Tím by bylo dané, že to každý slyšel a aktivním poradcům by takové poučení bylo doručeno jiným spolehlivým způsobem :-)

   2

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Roman Kolář
   Účastník

   Domnívám se, že z 10 tisíc za jednoho poradce, kterým chtěl kdosi (bohužel zcela marně) znesnadnit nábor, by se nechalo pár kaček odložit na jedno povinné vstupní školení do oboru, které by zaplatilo jednu konferenční místnost a dva nebo tři lektory, kteří by udělali celodenní seminář, kde by budoucí obchodník dostal pár správných informací, aby ho nikdo posléze neopil rohlíkem a také ukázku vztyčeného prstu, co se rozhodně nesmí a čeho se dopouští, když to bude chtít udělat. 100 nových licencí je milion korun. Kde jsou?

   2

   0
    | Odpovědět privátně
  •  TP
   Účastník

   Teď je otázka co selektovat a jak klasifikovat “povinné vstupní školení do oboru”. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná oficiální normalizace, pouze definice a výčet postupů, pak bych se obával, co by bylo náplní takového semináře. Náš obor konverguje k oborové specializaci díky zvyšujícím se požadavkům jak ze strany legislativní (ČNB), tak odborné z pohledu poptávajícího.

   Nedávno mě jeden člověk lámal do nejmenované MLM, že si vydělává spoustu peněz, koupil si Audi R8 a při debatě ohledně individuálního přístupu a kvalitě mi odpověděl, že mají nejlepší software, který mu vše spočítá.

   Myšlenka je to dobrá, ale otázkou je, jak taková kritéria stanovit, co a proč by bylo náplní a jaké by byly výstupní požadavky?

   1

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Jan Skrbek
   Účastník

   U zkousek muze kdokoliv rict cokoliv. Cloveka stejne nejvic ovlivni aktualni okoli. A kdyz vidi, ze ti “uspesni profici” kolem nosi ta sporici IZP, tak ho to zmeni. Bohuzel.

   2

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Jiří Vařečka
   Účastník

   Ono se to ale raději v praxi řeší tak, ře mi ČNB udělá mystery shopping v kanceláři.

   Pokud jsem musel udělat nějakou IŽP za několik posledních roků, tak vždy byla na “minimálně postačující”, ale kontrola byla.

   5

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Roman Kolář
   Účastník

   Souhlasím, určitě by to bylo předmětem na širší diskuzi, jejímž cílem by bylo vytvořit celý soubor opatření. Určité změny tu již jsou, segmentace je jedním z nich. Šlo mi hlavně o to, aby již pak nemohl být nikdo manipulován nevědomky. To, že i přes takové školení, by to někdo stejně sekal dál, jak Baťa cvičky, nepochybuji. Uvést ale mimo jiné, na takovém školení pár příkladů poškození klienta a k tomu, že zejména takové praktiky budou nejvíce postihovány, by podle mě mělo daleko větší účinek, než onen výše vzpomenutý poplatek za licenci.

   1

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Ivan Špirakus
   Účastník

   Poplatky za registrace zprostředkovatelů jsou příjmem státního rozpočtu :)

   http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/pokladni-plneni-statniho-rozpoctu-cr-19607

   2

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Roman Kolář
   Účastník

   Já vím, to byla ode mě trochu ironie… Tak by ten hodný stát mohl kousek těch peněz zase vrátit zpátky na kultivaci trhu. ;-)

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Jiří Vařečka
   Účastník

   Tak toto je dobrá myšlenka, ale asi proti zájmu ústavů, které ty peníze, z IŽP, inkasují.

   Věřme, že novelizace 38 a následné zkoušky alespoň nějakou část této myšlenky budou obsahovat.

   :-)

   3

   0
    | Odpovědět privátně
   • Novela zákona 38/2004 jen tak světlo světa nespatří a v roce 2015 zřejmě nebude.

    http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/tiskove-zpravy/vysledky-139–zasedani-lrv-dne-11–12–2014-125382/

    Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

    Osobně si myslím, že budou čekat na evropskou směrnici IMD2.

    3

    0
     | Odpovědět privátně
    •  Jiří Vařečka
     Účastník

     Čekat na tuto směrnici, tak to vypadalo rozumně již před několika měsíci.

     Oni ale rozjeli celé kolo vyjednávání, udělali, tedy vlastně neudělali, nic, jen vznikly nové emoce. Jak je nyní vidět, tak zbytečně.

     Nevadí, na tom návrhu změn u 38 pracovalo plno lidí, on jim to stát zaplatí, tedy vlastně někdo jiný.

     3

     0
      | Odpovědět privátně
    •  Ivan Špirakus
     Účastník

     Cílem předloženého návrhu zákona je stanovit pro fungování trhu zprostředkování pojištění v České republice nové podmínky, které by podle předkladatele měly přispět k nápravě negativních jevů, které fungování uvedeného trhu podle provedených analýz dlouhodobě vykazuje, a to zejména v zájmu posílení ochrany spotřebitele na tomto úseku finančního trhu.

     Jedná se zejména o tyto negativní jevy: neobvykle vysoký počet právnických a fyzických osob, které Česká národní banka zaregistrovala jako zprostředkovatele pojištění, ve srovnání s ostatními členskými státy EU, s tendencí dalšího trvalého růstu jejich počtu, přičemž značná část těchto osob zprostředkovatelskou činnost nevykovává nebo vykonává pouze v nepatrné míře; stávající právní úprava navíc umožňuje tzv. vícenásobnou registraci u jedné osoby, což ztěžuje orientaci spotřebitele z toho pohledu, jaké konkrétní povinnosti ten který typ zprostředkovatele vůči němu jako zájemci o pojistný produkt má a kdo a jakým způsobem nese za jednání tohoto zprostředkovatele odpovědnost; vysoký počet osob oprávněných provádět zprostředkovatelskou činnost rovněž znesnadňuje výkon systematického dohledu nad touto činností ze strany České národní banky, nepřehlednost stávající regulatorní struktury pojišťovacích zprostředkovatelů, kde existuje 5 kategorií, netransparentní právní úprava odpovědnosti za jednání při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele daná zejména možností vícevazebnosti osob, které odpovědnost za své jednání nenesou, nízká transparentnost klíčových informací o některých pojistných produktech (zejména životní pojištění), které by měl zákazník obdržet a porozumět jim tak, aby správně vyhodnotil, je-li pro něj daný produkt vhodný či nikoliv a jaké důsledky pro něj bude mít jeho sjednání (např. z hlediska nákladů, které jsou s ním spojeny); podle předkladatele je značná část pojistných smluv o životním pojištění zákazníkem vypovězena před koncem pojistné doby, což zpravidla zákazníka finančně poškozuje, atraktivita způsobu odměňování zprostředkovatelů rezervotvorných životních pojištění, jejichž důsledkem jsou agresivní obchodní praktiky, jako například přetahování zákazníků nebo umělé přepracovávání uzavřených smluv, zpravidla v neprospěch zákazníka bez poskytnutí informací o veškerých důsledcích, které změna již uzavřené smlouvy pro klienta představuje, nerovnováha mezi povinnostmi, které v rámci jednání se zákazníkem musí plnit na straně jedné pojišťovací zprostředkovatel a na straně druhé, prostřednictvím svého přepážkového zaměstnance, pojišťovna. Za účelem odstranění uvedených negativních jevů fungování trhu zprostředkování pojištění v České republice je zejména navrženo zjednodušit a zpřehlednit systém kategorizace zprostředkovatelů pojištění jejich snížením z 5 kategorií na 2 a přesně a jednoznačně stanovit jejich odpovědnost za výkon

     zprostředkovatelské činnosti včetně odpovědnosti za způsobenou škodu, stanovit kvalitativně vyšší požadavky na odbornost zájemců o výkon činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, nově upravit pravidla jednání se zákazníkem zabezpečující jeho vyšší transparentnost a zejména směřující ke zlepšení informovanosti zákazníka o osobě zprostředkovatele a o pojistném produktu, odstranit neodůvodněné rozdíly v regulaci poskytování zprostředkovatelských služeb na pojistném trhu a narovnat podmínky pro poskytování těchto služeb zaměstnanci pojišťoven a externími zprostředkovateli pojištění, ve větší míře postihovat protiprávní jednání při výkonu zprostředkovatelské činnosti, a za tím účelem rozšířit okruh správních deliktů v oblasti výkonu zprostředkovatelské činnosti.

     Nově navržený způsob regulace zprostředkování pojištění je podle předkladatele rovněž jedním z kroků směřujících k zajištění budoucího sjednocení principů právní úpravy distribuce finančních produktů a služeb pro celý finanční trh. Návrh zákona současně zapracovává do právního řádu České republiky část směrnice upravující přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon těchto činností, pokud jde o plnění informačních povinností pojišťovnami ve vztahu k zákazníkům, a to jak ve fázi před uzavřením pojistné smlouvy, tak v průběhu trvání pojištění.

     2

     1
      | Odpovědět privátně
Reklama
Aktuálně je na stránce zobrazeno 10 vláken odpovědí

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account