Zobrazeno 24.590x

Toto téma obsahuje 7 diskutujících a má 30 odpovědí. This post has been viewed 24591 times

 • Autor
  • Od 1. listopadu 2009 platí nový Zákon o platebním styku, přinesl řadu novinek, vesměs ku prospěchu klientů.

   Domníval jsem se, že pokud banka mění sazebník, tak o tom musí klienta informovat 2 měsíce předem, a že klient nemusí na změnu přistoupit.

   Je to prosím tak?

   Důvod proč se ptám: překotné změny sazebníku ČMSS s cílem velmi znepříjemnit refinancování meziúvěrů do 6 let stáří – podle mě je ČMSS za hranou zákona, když změnu sazebníku oznámila obchodním zástupcům 2 týdny před změnou a klientům vůbec ne.

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Anonymní uživatel
   Neaktivní

   Nezveřejnila to ani na svém webu?

   0

   0
    | Odpovědět privátně
   • na webu ano, ale s předstihem těch 2 týdnů, nikoliv 2 měsíců a navíc – dle zákona má být klientovi změna oznámena na trvalém nosiči informací (papír, CD, hliněná destička).

    0

    0
     | Odpovědět privátně
    •  Anonymní uživatel
     Neaktivní

     Nechci se ČMSS zastávat, ale není pravda že to svým zástupcům oznámila 2 týdny dopředu, k 24.2.2012 byl nový sazebník zveřejněn na EXPU, tzn. měsíc před tím než vstoupí v platnost. K informování klientů se nevyjadřuji, o tom nemám informace.

     0

     1
      | Odpovědět privátně
     • Momentálně u ČMSS najdete 3 sazebníky – od 1. ledna, od 10. března a od 24. března.

      Poplatek za ukončení smlouvy (podmínka pro splacení meziúvěru) je již od 10. března ve výši 5 % CČ.

      0

      0
       | Odpovědět privátně
      •  Anonymní uživatel
       Neaktivní

       ááá, máte pravdu, v tom fofru jsem se přehlédl a podíval se na odstavec týkající se SS a ne meziúvěru a úvěr, takže se omlouvám. Nicméně se domnívám, že právníci ČMSS ví jak lavírovat mezi paragrafy tak, aby neporušili zákono platebním styku. Ale uvidíme co to přinese.

       0

       0
        | Odpovědět privátně
    •  Anonymní uživatel
     Neaktivní

     §78 (2) Poskytovatel splní povinnost zpřístupnit informaci uživateli, jestliže mu před uzavřením smlouvy nebo během trvání smluvního vztahu sdělí údaj, který uživateli umožní informaci vyhledat. Způsob vyhledání nesmí uživatele nepřiměřeně zatěžovat.

     Takže pokud to klientovi bylo sděleno, o čemž nepochybuji že přijnejmenším ústně, žádný dopis, CD, ani hliněná tabulka není nutná.

     0

     0
      | Odpovědět privátně
     • Ještě je rozdíl mezi zpřístupněním informace a poskytnutím informace – zpřístupnění může být na webu, ale poskytnutí musí být na trvalém nosiči dat.

      Sazebník by měl patřit pod pojem Rámcová smlouva, změna rámcové smlouvy viz zde:

      § 94

      Změna rámcové smlouvy

      (1) Navrhuje-li poskytovatel uživateli změnu

      rámcové smlouvy, musí tak učinit na trvalém nosiči

      dat způsobem uvedeným v § 80 odst. 1 nejpozději

      2 měsíce přede dnem, kdy má podle návrhu změna

      rámcové smlouvy nabýt účinnosti. To neplatí v případě

      platebních prostředků pro drobné platby, jestliže to

      bylo dohodnuto v rámcové smlouvě.

      0

      0
       | Odpovědět privátně
    •  Anonymní uživatel
     Neaktivní

     Hliněná destička:-)Vy máte rozečtenýho Sinuheta ne?

     0

     0
      | Odpovědět privátně
  • Ještě pro zajímavost jedna diskuze o změně sazebníku a možná možné možnosti předčasného splacení hypotéky:

   http://www.mbank.cz/forum/read.html?f=1&cat=21&i=205353&t=205319

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  • Tak jsem se zeptal finančního arbitra, po pár dnech jsem dostal vcelku obsáhlou odpověď – v příloze. Vytahuji z ní část, která je obecná a podle mě jednoznačná – co myslíte? Sešleme na Lišku nespokojené klienty?

   Ke shora uvedenému Vám dále poskytujeme obecné informace související s právní úpravou platebních služeb. Součástí tzv. rámcové smlouvy (zpravidla smlouva o vedení účtu) podle § 74 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platebním styku“), která stanoví podmínky vedení platebního účtu, mohou být i další dokumenty, pokud se na ně smlouva odkazuje a které jsou nedílnou součástí smlouvy; jedná se např. o všeobecné obchodní podmínky, obchodní podmínky pro vedení příslušného účtu a nebo sazebník odměn a poplatků. Konkrétní výše poplatků tak často není uvedena přímo ve smlouvě, ale právě v sazebníku poplatků, na který smlouva odkazuje a prohlašuje jej za součást smluvních ujednání. Podle § 94 zákona o platebním styku, navrhuje-li poskytovatel (může být banka) uživateli (klient banky) změnu rámcové smlouvy, musí tak učinit na trvalém nosiči dat zákonem stanoveným způsobem (§ 80 odst. 1) nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má podle návrhu změna rámcové smlouvy nabýt účinnosti. Jestliže uživatel návrh na změnu rámcové smlouvy odmítne, má právo rámcovou smlouvu přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět.

   2

   0
    | Odpovědět privátně
   •  Anonymní uživatel
    Neaktivní

    Jestli tomu správně rozumím, tak vlastně klient nemůže v tuhle chvíli už vůbec nic.

    0

    0
     | Odpovědět privátně
    • A podle mě je to přesně naopak – může vše: odmítnout nový sazebník nebo smlouvu vypovědět bez sankce (refinancovat). Navíc pokud nebyl klient o změně informován, měl by mít možnost odmítnout/vypovědět kdykoliv, nejen do 2 měsíců od zveřejnění.

     1

     0
      | Odpovědět privátně
     •  Anonymní uživatel
      Neaktivní

      Bavíme se o čem,

      Předčasné splacení MÚ – úprava podmínek od 1. 3. 2012

      S platností od 1. 3. 2012 (termín doručení žádosti o předčasné splacení MÚ na centrálu ČMSS) nebude možné předčasné ani částečné splacení MÚ?

      0

      0
       | Odpovědět privátně
      • ČMSS měla vždy možnost říci “NE”, ale nyní bude vždy říkat “NE!”.

       Bavíme se o legálnosti rychlé a utajené změny sazebníku, kdy z poplatku 0,5 % se stal poplatek 5 % při ukončení SS (nově je to nutnost při splacení MÚ). A jelikož změna tohoto poplatku byla tajena, měl by klient mít možnost kdykoliv od rámcové smlouvy odstoupit a to bez sankcí.

       Škoda, že se nikdo jiný do diskuze nezapojil, přeci jen obvykle platí, že víc hlav víc ví :-(

       1

       0
        | Odpovědět privátně
      •  Anonymní uživatel
       Neaktivní

       Klient v případě nesouhlasu má možnost odstoupit do nabytí platnosti změny, viz. vyjádření finančního arbitra. Takže moc času mu nezbývá.

       Od 1.3. není možné splacení a od 24.3. je zaveden poplatek 5% při ukončení SS ve vázací lhůtě.

       0

       0
        | Odpovědět privátně
      • Nu, to doufám, že tak být nemůže – když Vám zvýším poplatek za vedení běžného účtu od zítřka na 1.000 korun měsíčně, vyvěsím si to na svých stránkách, tak se snad taky budete bránit v momentě, kdy si všimnete tohoto poplatku (pravděpodobně na výpisu) a nikoliv dnes, když nemáte o této změně ani ponětí.

       Správný postup dle zákona o platebním styku je napsat klientovi na trvalém nosiči, že za 2 měsíce dojde ke změně sazebníku, že se zvyšuje poplatek na 1.000 korun měsíčně a že pokud se mu to nelíbí, tak může se změnou nesouhlasit nebo smlouvu ke dni změny bez sankcí vypovědět.

       1

       0
        | Odpovědět privátně
      •  Anonymní uživatel
       Neaktivní

       To ano, ale v tomto případě to musí i doplatit. Je to otázka spíš na právníka, ale obávám se, že zákon hovoří jasně. Nesouhlas se změnou je jedna věc, nesplnění povinnosti ze strany banky je věc druhá. Obávám se, že pokud někdo bude chtít využít nesouhlasu se změnou, bude to muset řešit u soudu.

       0

       0
        | Odpovědět privátně
      • ČMSS měla vždy možnost říci “NE”, ale nyní bude vždy říkat “NE!”.

       Bavíme se o legálnosti rychlé a utajené změny sazebníku, kdy z poplatku 0,5 % se stal poplatek 5 % při ukončení SS (nově je to nutnost při splacení MÚ). A jelikož změna tohoto poplatku byla tajena, měl by klient mít možnost kdykoliv od rámcové smlouvy odstoupit a to bez sankcí.

       Škoda, že se nikdo jiný do diskuze nezapojil, přeci jen obvykle platí, že víc hlav víc ví :-(

       0

       0
        | Odpovědět privátně
  • a ještě dovětek: dotázal jsem se i na Lišku – první odpověď byla nekonkrétní, tak jsem poslal upřesňující dotaz – včera mi napsali, že dotaz předávají na kompetentní pracoviště. Tak jsem na ně zvědav.

   0

   0
    | Odpovědět privátně
   • Dobrý den Štěpáne, mohu se zeptat, co odepsala Liška? Víte něco nového? Děkuji

    0

    0
     | Odpovědět privátně
    • Napsali níže uvedené, na bankovní asociaci jsem se neobrátil. Sami Lišáci jsou tím znechuceni a pochybují, že je ukvapená změna v souladu se zákonem. Jsem v kontaktu s jednou klientkou, která o refinu uvažuje, možná z ní bude exemplární příklad.

     Vážený pane inženýre,

     v souladu s pravidly České bankovní asociace informuje ČMSS klienty o změně sazebníku úhrad v časovém předstihu, a to nejméně 30 dní před datem účinnosti této změny. Tento informační závazek ČMSS splnila, když ještě před touto lhůtou na svých webových stránkách nový sazebník úhrad zveřejnila.

     Povinnost informovat klienty o změnách nejméně dva měsíce před datem jejich účinnosti se vztahuje výhradně na změny podmínek rámcových smluv o platebních službách. Dvouměsíční lhůta se tedy nevztahuje na změny sazebníku úhrad Českomoravské stavební spořitelny, a.s..

     Sazebník úhrad platí pro všechny klienty.

     1

     0
      | Odpovědět privátně
     •  Jaroslav Pohl
      Účastník

      Štěpáne,

      já jsem diskuzi ani nezaznamenal. Já budu teď s klientkou taky pravděpodobně refinancovat ČMSS a CČ je 1,8mil. Kč:-(

      Pročetl jsem si celé vlákno.

      Co si tedy o tom myslíte? Má to ČMSS podchycené a platí to, co Vám odepsali?

      Kdyby něco, přidám se do protiútoku:-)

      0

      0
       | Odpovědět privátně
      • Jak jste si již přečetl, jsem přesvědčen o nesprávnosti postupu ČMSS, klient nebyl obeznámen o změně Rámcové smlouvy – Sazebníku, může s ním vyjádřit nesouhlas – buď mu ČMSS musí ponechat stávající nebo mu umožní úvěr bez sankcí splatit. Třetí možností je tvrdošíjné opakování nesmyslů a pak doporučuji stížnost na Finančního arbitra. Pokud tu cestičku prošlapete dříve než já, tak Vám bude patřit gratulace, další poradci a klienti pak z cestičky udělají dálnici.

       0

       0
        | Odpovědět privátně
      •  Jaroslav Pohl
       Účastník

       No, pravděpodobně to zkusím. Ještě to zkusím konzultovat s právníkem. Maximálně potupně sklopím uši, ale budu vědět, že jsem pro to udělal maximum.

       0

       0
        | Odpovědět privátně
      • Dobrý den, máte nějaké nové zkušenosti ohledně poplatků za předčasné splacení MÚ u Lišky? Od úvěráře z KB vím, že řešil od té doby dva klienty, jeden akceptoval poplatky, druhý si údajně “vydupal” anulaci poplatků. Právě studuji vyčíslení dluhu včetně poplatků. Liška vyčíslila nejen 5% z MÚ dle aktuálních OÚP, ale ještě k tomu napařila 2 měsíce úroků dle starých OÚP. Pokud se pletu, tak mě prosím opravte. Navíc čtu ve smlouvě, že smlouva se řídí VOP platnými v době uzavření smlouvy a OÚP, které jsou její nedílnou součástí. A nedílnou součástí jsou staré OÚP. Lze na tom postavit argumenty pro odmítnutí poplatků? Díky za názory.

       0

       0
        | Odpovědět privátně
  •  Anonymní uživatel
   Neaktivní

   ČMSS zavedla 5% poplatek za předčasné splacení MU v případě trvání smlouvy o st. spoření pod 5/6let dle VOP. Takže klient např. uzavřel smlouvu r.2004, v r. 2011 vyřídil MU a v r.2012 jej chce přefinancovat, či úplně splatit z vlastních zdrojů. V tomto případě NEPLATÍ žádnou 5% sankci!! Pokud klient založil smlouvu r. 2009 a r.2010 vyřídil MU a v r.2012 jej chce přefinancovat, či úplně splatit z vlastních zdrojů, v tomto případě PLATÍ sankci 5%. Spořitelna jde tímto krokem s HU.

   Lepší je se poradit s odborníkem přímo ze spořitelny, než se tu donekonečna dohadovat.

   1

   0
    | Odpovědět privátně
   • To je podle mě nesmysl,viz. VOP CMSS.”Článek XXIII.

    Náklady, úhrady a poplatky

    1) Stavební spořitelna účtuje účastníkovi úhradu za vedení účtu a úhrady za další

    poskytované služby. Není-li dále v tomto článku, v obchodních podmínkách, ve smlouvě

    o stavebním spoření, ve smlouvě o úvěru nebo jiné smlouvě stanoveno jinak, účtují se

    úhrady ve výši podle aktuálního sazebníku úhrad, tj. platnému ke dni, ke kterému

    vznikla účastníkovi povinnost zaplatit příslušnou úhradu. Aktuálně platný sazebník

    úhrad je zpřístupněn na webových stránkách http://www.cmss.cz nebo jej poskytne stavební

    spořitelna účastníkovi na požádání.”

    A sazebník si SS mění dle libosti.

    0

    0
     | Odpovědět privátně
    • Ne, sazebník si finanční instituce nemůže měnit dle libosti. Jak by se Vám třeba líbilo, kdyby jste měl hypotéku s fixací ještě 4 roky a banka Vám změnila poplatek ze 150 na 15.000 korun měsíčně? Řekl byste si “OK, je to její sazebník”? Na toto zákonodárce naštěstí myslel. Jiná věc je, jak živelně se budou měnit sazebníky v čase rostoucích úrokových sazeb, kdy pohrůžka odchodu ke konkurenci bude jen plácnutím do vody.

     0

     0
      | Odpovědět privátně
     • A jak to tedy dopadlo,jaké máte zkušenosti? Nyní budu řešit situaci ohledně ČMSS. Smlouva z roku 2006,MÚ z r. 2011. Dle znění ve smlouvě jsou OÚP nadřazeny VOP. V OÚP je stará známá formulace ohledně úroků za 60 dní. Podle mě je tedy 5% poplatek za ukončení MÚ nesmysl,jelikož tohle je uvedeno v sazebníku dle VOP. Co si o tom myslíte?

      0

      0
       | Odpovědět privátně
  •  Anonymní uživatel
   Neaktivní

   A propo: Je neuvěřitelné, že někteří agenti MLM vysvětlují, že klienti mají u HU podmínky lepší a výhodnější, než MU/U ze st. spoření (ať je to jakákoliv st.spořitelna).

   V případě předčasného splacení ve vázací lhůtě (fixu)HU jsou nuceni agenti MLM přiznat (což při sjednávání HU vesměs nesdělují?), že musí klient zaplatit nejen sankce (většinou okolo 15% z částky), ale též i dorovnat slevu z poskytnutého % z HU. Ta je klientovi slíbena v případě splácení HU včas a po CELOU dobu splatnosti HU bez nároku dřívějšího splacení (např u HU ČS). Jak jsem v září zjistil, neznají tuto podmínku ani samotní bankéři ČS.

   1

   0
    | Odpovědět privátně
  • Musí SS písemně informovat o změně OÚP ?

   0

   0
    | Odpovědět privátně
Reklama
Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account