Zobrazeno 11.395x

Označeno štítky: , , , ,

Toto téma obsahuje 10 diskutujících a má 17 odpovědí. This post has been viewed 11396 times

 • Autor
  •  Libor Tonar
   Účastník

   Dobrý den všem,

   tuto debatu a zároveň dotaz jsem se rozhodl napsat po delší době, jelikož jsem zatím nikde nenašel konkrétní případ v číslech. Pokud o nějakém vlákně víte, budu velmi vděčný za odkaz.

   Obecně, se nelze vyhnout zpětnému dodanění, pokud zruším pojistnou smlouvu a nejsou splněny podmínky 60/60.

   Nějaké možnosti existují, ale nejsou univerzální :

   1)převedení kapitálové hodnoty na novou smlouvu u stejného pojistitele

   2) převedení pojistné smlouvy do splaceného (redukovaného) stavu a sečkání na splnění podmínek 60/60

   Nyní k dotazu:

   Klient si pět let spoří skrze životní pojistku (IŽP nebo KŽP) 1000 Kč/m, smlouva je navržena tak, že splňuje podmínky pro daňové odpočty a klient jich využívá. Po pěti letech se rozhodne, pojistku úplně zrušit (žádné převody na nové pojistky či redukce aj.).

   Hlavní parametry:

   1000 Kč/m lze odepsat (tj 12.000 Kč/ročně)

   Uvažujme po celou dobu daň 15%, tzn. 1.800 Kčročně klient reálně ušetří.

   Nyní má na výběr ze dvou možností:

   1) Řádně vše dodaní: tedy vrátí 5 x 1.800 = 9000 Kč

   2) Riskne to a finančnímu úřadu nic neřekne, vystavuje se riziku budoucí pohledávce ze strany finančního úřadu. A toto je téma, které chci zde probrat.

   Ad 2) pokud na to finanční úřad přijde po jednom roce (doba, po kterou to může fin. úřad zpětně požadovat je dle mých informací 3 roky, zde na fóru jsem se setkal i s názory 4 let), jak velké penále či úroky z prodlení bude muset uhradit?

   Dlužná částka je 9.000 Kč a doba, kdy měla být přiznána je 1 rok. Berme tedy, že 365 dní.

   V příloze zasílám výtažky z knihy Daňové zákony 2012 (autorka Hana Marková), které ne zcela chápu a doufám, že mi to tu někdo doupřesní.

   Hlavní dotazy:

   a)Kolik let zpětně po ukončení pojistky může fin. úřad udělit penále či úroky z prodlení (3 nebo 4)?

   b)Co bude po klientovi pojistitel vymáhat? Penále, úroky z prodlení nebo obojí?

   c)Kolik je to pro daný příklad uvedený výše, tzn. dluh 9000 Kč po dobu 365 dní?

   Výsledek:

   Dle knihy z roku 2012 mi vychází:

   Penále: 20% z 9.000Kč = 1.800 Kč (nevím jestli je to aktuální, čerpám z roku 2012)

   Úroky z prodlení:

   obecný vzorec : úrok v Kč = dlužná částka x roční úroková sazba v % / 100 x počet dnů prodlení

   Neumím přesně spočítat, protože nevím jakou úr. sazbu použít, v knize se píše repo sazba + 14 procentních bodů (ale je to údaj z roku 2012).

   Zde je odkaz na zajímavý članek (kde jsou úplně dole vypsány úr. sazby pro každé pololetí od roku 1994): http://www.mesec.cz/clanky/uroky-z-prodleni-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-od-1-1-2014/

   Má úvaha: pojišťovna bude chtít pouze penále, úroky z prodlení by vyžadovala za každý den až po době splatnosti vyměřeného nedoplatku + penále.

   Předem díky za dopovědi, Libor T.

   0

   0
    | Odpovědět privátně
  •  TP
   Účastník

   Dobrý den, Vaše úvaha není správná. Pojišťovna, v případě řádného zrušení pojistné smlouvy, nebude nárokovat žádné penále ani úroky z prodlení. Penále bude, a rovněž úroky z prodlení, nárokovat daný finanční úřad – úsek vymáhání. Promlčení doba jsou 4 roky. Směřoval bych tento dotaz přímo na ministerstvo financí, ať to máte černé na bílém.

   2

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Jiří Vařečka
   Účastník

   Jasně, žijeme v ČR, proto tento pohled a dotaz.

   Porušil klient něco?

   Ano.

   Tak ať zaplatí to, co mu ukládá zákon = dodaní.

   Kolik peněz si vybere? 5 let á 1.000,- = 60.000,-

   Cca 2 roky mu sebere provize.

   On potom dostame odbytné, zaplatí = dodaní a stejně mu ještě dost zůstane. Tedy pokud ještě navíc neinvestoval do něčeho, co je nyní v propadu.

   Jen si ještě dovolím upozornit, že náklady na provizi několikanásobně překračují částku k dodanění !

   4

   0
    | Odpovědět privátně
  •  Libor Tonar
   Účastník

   Díky za reakce, ale zatím nikdo neodpověděl v číslech, to mě zajímá nejvíce:

   výše penále a výše úroků z prodlení. Z částky kterou nedodanil fin. úřadu (9000Kč)

   TO Tomáš P: moje chyba, samozřejmě že fin. úřad. Jste si jist, že bude vyžadovat obojí (penále i úroky) i těmi 4 lety?

   TO Jiří V.: je to jen modelový příklad neptám se na odbytné, provizi aj., zajímá mě pouze výše penále a úroků z prodlení. (Možná že jsem toho napsal moc a většina se v tom ztratí i já se ztratil když píšu o vymáhání pojišťovnou)

   TO Milan T.: toto vlákno jsem pročetl snad celé, bohužel konkrétní čísla tam nejsou (myslím penále a úroky)

   opakuji otázky k zadání teď už snad správné:

   a)Kolik let zpětně po ukončení pojistky může fin. úřad udělit penále či úroky z prodlení (3 nebo 4)?

   b)Co bude po klientovi fin. úřad vymáhat? Penále, úroky z prodlení nebo obojí?

   c)Kolik je to pro daný příklad uvedený výše, tzn. dluh 9000 Kč po dobu 365 dní?

   Díky L.T.

   P.S. palec nahoru dám prozatím Tomášovi P. jelikož je zde odpověď na dva z hlavních dotazů a) 4 roky, b) obojí. Ostatní nechám neutrální jelikož nereagují na dotazy, ale píši o něčem jiném a odkazují bez konkrétního propočtu

   0

   5
    | Odpovědět privátně
  • “s účinností od 1.1.2014 došlo k novele zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a s tím i velmi diskutovaného ustanovení § 15 odst. 6 ohledně povinnosti vrátit dříve uplatněné odpočty od základu daně na platby životního pojištění v případech předčasného ukončení pojistných smluv – tzv. „dodanit“.

   Novela odstraňuje nejasnosti v tom, zda v případě přepojištění, tedy náhrady jedné pojistné smlouvy životního pojištění za druhou u jiné pojišťovny (za předpokladu, že obě splňují požadavky zákona na uplatňování daňových úlev) musí klient dodanit, či nikoliv, tím, že jednoznačně říká:

   § 15 odst. 6: „…. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude převedeno na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.“

   Závěrem: Ukončí-li klient předčasně pojistnou smlouvu životního pojištění a převede-li odkupné formou mimořádného vkladu přímo na novou smlouvu rovněž splňující podmínky pro uplatňování daňových odpočtů, dodaňovat nemusí. Důležité však je vždy si předem ohlídat, že nárok na odkupné na původní smlouvě skutečně vznikl a že finanční prostředky nebudou pojistníkovi vyplaceny, ale převedeny přímo na novou pojistnou smlouvu.

   2

   1
    | Odpovědět privátně
   •  Vašek Kott
    Účastník

    ano, přesně tento text jsem měl na mysli

    0

    0
     | Odpovědět privátně
   •  Libor Tonar
    Účastník

    To Miroslav C. : díky za aktuální a vyčerpávající odpověď ohledně převodů odkupného či kapitálové hodnoty.

    Ohledně výše penále a úroků z prodlení: zaslal jsem dotaz přímo na finanční úřad v Jilemnici jsem zvědavý na odpověď.

    Ihned jak ji obdržím, dám ji sem.

    0

    0
     | Odpovědět privátně
   •  Roman Kroutil
    Účastník

    Zdravím kolegové,

    aktuálně řeším dodaňování starších smluv a narazil jsem na výklad některých pojišťoven.

    Jde o inkriminovanou situaci s převodem odbytného na jinou smlouvu, kterou někteří považují za nepřípustnou a tudíž je nutno takovou smlouvu dodanit. Jiní ji považují za košer řešení.

    Jen pro informaci se mi jedná o výplatu odbytného na smlouvu do jiné pojišťovny.

    Podmínky pro nedodaňování (viz. níže) jsou dvě:

    1) odkupné nebude vyplaceno

    2) bude převedeno na novou smlouvu.

    Tedy nemusíme dodaňovat tehdy, pokud jsou splněny obě podmínky současně. Pokud tedy jedna z těchto dvou nebude splněna, tak není možné tuto výjimku použít.

    Argument je v posledku takový, že v případě, že je ukončena smlouva s výplatou odbytného, tak odbytné VYPLACENO bylo a je jedno, na jaký účet šlo, jestli na účet klienta, nebo na účet nové pojistné smlouvy do jiné pojišťovny.

    Jestli tedy lze říci, že bylo vyplaceno odkupné, porušili jsme první z těchto dvoou podmínek, tudíž musíme dodanit.

    Co si tom myslíte?

    § 15 odst. 6: „…. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude VYPLACENO pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude převedeno na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.“

    0

    0
     | Odpovědět privátně
    •  Jiří Vařečka
     Účastník

     Pokud se nepletu, tak nebyl vydán “nějaký oběžník, či závazný předpis” s příklady z praxe, kterým by se jednotlivé finanční úřady měly řídit. Proto jakákoli rada, s ohledem na NOZ, může býti velice problematická.

     Jen připomenu dva příspěvky výše, jsou více jak 1 rok staré, ale domnívám se, že stále platí. Já tam upozorňuji na to, že co FÚ, to jiný názor, ale nejen FÚ, co kancelář, či dva lidé v jedné kanceláři, se nedohodnou o správném výstupu. Dále tam píše Tomáš Podoba, že je dobré vznésti dotaz výše, třeba až na MF. To platí stále.

     Pokusím se trochu rozebrat § 15 odst. 6:

     (Vždy vybírám tu horší možnost)

     1) …nebude VYPLACENO pojistné plnění nebo odbytné….

     pokud dojde k ukončení smlouvy, tak odbytné BUDE vyplaceno = nutno dodanit

     2) … a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude převedeno na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.“….

     rezerva bude převedena pouze v rámci jednoho ústavu = jasná možnost, kdy se nedodaňuje

     3) … a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude převedeno na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.“….

     odkupné půjde na novou smlouvu = to je problém, pokud “někdo” dá rovnátko: převod odkupného = výplata odkupného, potom to je na dodanění. Je to tak 50/50, já to tam vidím, ale jak se to bude v praxi řešit ???

     Dnes tedy vidím jediný jasný bod, kdy se nedodaňuje, je to 2).

     Vše ostatní záleží na výkladu zákona jednotlivcem sedícím na příslušném FÚ. Toto ale platilo i již dříve.

     Pokud ale existuje něco podobného tomu, co jsem popsal v úvodu, ten “oběžník”, budu velice rád, když bych mohl nahlédnout.

     0

     0
      | Odpovědět privátně
    •  Roman Kolář
     Účastník

     Logicky bych to viděl tak, že pak by nebyl 100% v pořádku žádný převod a nemělo by smysl takové ustanovení do zákona dávat. To znění se změnilo s účinností od 1.1.2014 a jeho účel dle mého soudu byl v tom, aby se ujasnil právě ten nejasný předchozí výklad, kdy si to každý vysvětloval jinak. Možná, že se to nechalo specifikovat právně lépe, aby nebylo pochyb, co se rozumí pod pojmem vyplacení, nicméně závěr z této úpravy byl takový, že ukončí-li klient předčasně pojistnou smlouvu životního pojištění a převede-li odkupné formou mimořádného vkladu přímo na novou smlouvu, rovněž splňující podmínky pro uplatňování daňových odpočtů, dodaňovat nemusí.

     0

     0
      | Odpovědět privátně
  •  Libor Tonar
   Účastník

   Dobrý den, tak jsem vyzjistil ve spolupráci s fin. úřadem a daňovou poradkyní přesný propočet příkladu uvedeného nahoře:

   5 let uplatňování 12.000Kč/rok

   snížení základu daně o 60.000 Kč/rok (reálná úspora: 9000Kč)

   klient neuvede v příštím daňovém přiznání do příjmů to o co si v minulých letech snížil daňový základ

   1) musí doplatit 9.000 Kč (standartní vrácení daně)

   2) 1.800 Kč (penále 20% vyměřeného nedoplatku)

   3) 1.264,5 Kč/rok (úroky z prodlení = 14% + repo sazba = 14,05% p.a.)

   výše zmíněné postupy jsou aktuální i dnes, jen se musí člověk podívat na repo sazbu pro jeho daný případ a to nejlépe na stránkách CNB.

   zde je odkaz (aktuálně je 2T repo sazba 0,05% platná od 2.11.2012) : http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/#mp_nastroje

   Co se týče doby do kdy na to může fin. úřad přijít, tak ta je opravdu 3 letá, ale existuje tam ještě jeden rok vyřizování daného problému (proto když na to fin. úřad přijde poslední den 3 leté lhůty, může se to protáhnout až na 4 roky). Takto jsem to pochopil já z tohoto zdroje (tento odkaz mi zaslal daňová poradkyně která mi kontrolovala výpočet): http://www.jakpodnikat.cz/danova-kontrola.php

   Tak a tohle je konkrétní odpověď i v číslech na můj dotaz :), snad to bude užitečné i ostatním.

   S pozdravem L.T.

   4

   0
    | Odpovědět privátně
   •  Zdeněk Jurák
    Účastník

    Ta lhůta je složitější, obecně dle daňového řádu – dle § 148 odst. 1 platí, že daň nelze stanovit po uplynutí lhůty po stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

    Lhůtu jde však prodloužit, zde záleží zda neproběhla nějaká kontrola, podáno dodatečné přiznání, případně zda je využívána daňová ztráta. Max. je možné lhůtu prodloužit na 10 let.

    0

    0
     | Odpovědět privátně
Reklama
Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 vláken odpovědí

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account