Hanuš Thein - MPSS

Poradci Modré pyramidy dostali plný přístup do bankovních systémů Komerční banky a mění se na interní síť skupiny KB. „Propojujeme poradenský svět s bankovním světem. To ještě nikdo jiný před námi neudělal,“ říká Hanuš Thein, výkonný ředitel pro obchod Modré pyramidy. Jaké mají možnosti? A jaká je budoucnost stavebního spoření?

Poradenská síť Modré pyramidy získává nové možnosti. Je nově napojena přímo na bankovní systém Komerční banky. Co to znamená pro poradce Modré Pyramidy?

Interní síť Modré pyramidy se transformuje do interní sítě skupiny Komerční banky. Propojujeme poradenský svět s bankovním světem. To ještě nikdo jiný před námi neudělal. Poradcům se tak otvírají nové možnosti poradenství, protože budou mít k dispozici všechny potřebné údaje o klientech v rámci poradenského rozhovoru.

Poradci Modré pyramidy jsou na rozdíl od bankéřů na pobočce Komerční banky podnikatelé. Jak se toto slučuje např. s bankovním tajemstvím a ochranou osobních údajů?

Vzhledem k tomu, že dáváme rovnítko mezi bankovní poradce a poradce interní sítě, tak to rovnítko platí pro všechny regulatorní a compliance požadavky.

Budou moci poradci interní sítě zprostředkovávat všechny produkty ze skupiny, jako mohou bankovní poradci?

Ano, to je cílový stav, ke kterému se postupně blížíme. Cílem je, aby pro retailové klienty mohli poradci interní sítě nabízet všechny produkty a všechny služby, jako kterýkoliv bankovní poradce na pobočkách.

Co tato změna znamená pro klienty, kteří dosud spolupracovali s poradcem z Modré pyramidy?

Pro klienty to znamená, že se rozšiřuje síť Komerční banky o 190 poradenských míst, kde v cílovém stavu obdrží všechny produkty a služby pro retailovou klientelu jako na pobočkách Komerční banky.

Komplexní začlenění sítě Modré pyramidy do Komerční banky je poměrně unikátní. Ostatní stavební spořitelny tak širokou integraci neplánují a dokonce Stavební spořitelna České spořitelny raději svou síť převedla na Kapitol. Jak takto radikální změnu vnímají sami poradci Modré pyramidy?

Po počáteční nervozitě, protože tato změna je spojena i se změnou různých IT přístupů a security, panuje, myslím, nadšení. Otevřel se jim svět, který nikdo jiný nemá.

Jak byste porovnal současné možnosti poradců interní sítě s možnostmi externí distribuce?

Nerad bych to srovnával se 3. stranami. Toto je exklusivní síť skupiny KB.

Poradci Modré pyramidy jsou poradci stavební spořitelny, jejímž produktem je stavební spoření – jak na spořící, tak na úvěrové straně. Jak velký podíl příjmů poradců interní sítě tvoří právě stavební spoření a jak velký ostatní produkty?

Síť vznikla ze sítě stavební spořitelny. Modrá pyramida a Komerční banka ale již delší dobu pracovaly na tom, aby poradci měli kompletní produktové portfolio. Není to tedy tak, že by byli dominantě závislí na příjmech ze stavebního spoření. U nových poradců je to přibližně třetina, 40 %, ale jsou to především úvěry ze stavebního spoření. Prodávají pojistky, investice a další produkty a to je chrání od propadu příjmů, např. v době vysokých úrokových sazeb z úvěrů,. U řady produktů máme rovněž nastavenu i následnou provizi, takže poradci si vydělávají i formou tzv. pasivního příjmu za správu klientů.

Poradci stavebních spořitelen prošli těžkým obdobím nejen stran drahých hypoték a úvěrů obecně, ale také diskusemi o snížení či zrušení státního příspěvku stavebního spoření. Jak tyto diskuse a následné snížení příspěvku na polovinu ovlivnily stabilitu interní sítě?

Projevilo se to především na nervozitě zejména služebně starších poradců, jejichž příjem je pořád ještě hodně orientovaný na stavební spoření, ale neregistrovali jsme téměř žádné odchody. Poradci pochopili, že na jednom produktu jejich příjem nemůže stát, a tak se vrhli na prodej dalších produktů – pojištění, investic, ale i bankovních účtů.

Máme i stejný přísun nováčků jako ve standardním roce.

Pokles prodejů stavebního spoření máme přibližně 15%, což na tu velkou diskusi, která proběhla kolem stavebního spoření, není tak významný pokles.

Jaký očekáváte vývoj v budoucnosti stavebního spoření?

Očekávám, že se stavební spoření ustálí, pokud nedojde k nějakým dalším změnám, což nemůžu vyloučit, na nějaké rovnovážné úrovni, jak je to nyní.

Ve spojení s připravovaným dotačním poradenstvím může navíc stavební spoření nabýt na další atraktivitě.

Pan Pupala řekněme v čele odboje stavebních spořitelen vyjednával s vládou o tom, jak vykompenzovat snížení státního příspěvku, aby stavební spořitelny, které jsou již napojeny na stát a mají vytvořenou efektivní komunikační linku, byly dál užitečné i pro stát. A právě dotační poradenství je výsledkem. Jak vnímáte připravenost lidí z Modré pyramidy poskytovat dotační poradenství?

Nenazval bych to odbojem, ale spíš vysvětlováním státu, proč rušit něco, když jsou nataženy trubky a když stát nabízí řadu dotací spojených s bydlením, ve kterých se lidé neorientují. Snad se nám podařilo přesvědčit stát, aby sdružil poradenství a člověk, který chce stavět nebo rekonstruovat, věděl, na koho se může obrátit. A aby dostal komplexní informace o dotačních titulech v oblasti bydlení.

Počítám s tím, že se všichni naši poradci do dotačního poradenství zapojí. I když prodávají celou paletu produktů ze skupiny Komerční banky, pořád tam hraje velkou roli oblast financování bydlení. A i v minulosti, kdy se ještě nehovořilo o dotačním poradenství, se naši poradci s touto tématikou setkávali. Stejně jako lidé hledali financování rekonstrukce či výstavby, tak se ptali i na dotační tituly. Řada poradců v tom tedy již nyní má přehled a mají k tomu blízko.

Stavební spořitelny by spolu s dotačním poradenstvím měli získat i levnější, dotované zdroje od státu pro poskytování úvěrů klientům. Jak toto může ovlivnit trh bydlení a vaši síť?

Uvidíme. Podrobnosti k datu našeho rozhovoru ještě nejsou známy. Nicméně máme v nabídce již nyní Půjčku na udržitelné bydlení se zvýhodněným úrokem.

Komerční banka a Modrá pyramida otevřely hranici mezi zaměstnanci banky a podnikateli působícími v Modré pyramidě. Očekáváte větší migraci mezi zaměstnanci a podnikateli?

Otevřeli jsme hranice a ani jeden směr není zavřen. A to nejen v rámci skupiny, ale i od jiných společností. Ta krása v tom je, že kdo chce pracovat v distribuční síti Komerční banky, tak si může vybrat, jestli chce jít cestou zaměstnaneckou, nebo cestou podnikatelskou.

Každá ta cesta má své plusy a mínusy. A podle toho, jak je člověk založený, si může vybrat.

Očekáváte i přesuny v rámci současných sítí? Nebo se tito lidé již našli a jiný způsob nehledají?

Pro některé poradce z bank, a nemluvím teď o Komerční bance, bude důležitým milníkem rebranding poboček Modré pyramidy na poradenská místa KB. Když jejich banka uzavře v jejich městě svou pobočku, tak pokud se tam rozsvítí logo KB, bude to důkaz toho, že to naše banka myslí vážně.

A máme i jednotky případů, kdy pár poradců přešlo z Komerční banky. Víc poradců ovšem přišlo z jiných bank. Zatím nevidíme opačný přechod – z interní sítě do zaměstnaneckého poměru. Ale i tato cesta je otevřena pro ty, kdo preferují jistotu měsíčního výdělku, pevnou pracovní dobu či placenou dovolenou a jiné benefity.

Děkuji za rozhovor.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account