Zkouškové období nekončí, ba právě naopak! Dne 30. 11. 2018 skončilo přechodné období dle nového zákona o spotřebitelském úvěru a finanční poradci i zprostředkovatelé, kteří budou chtít svoji činnost dle tohoto zákona vykonávat, musí úspěšně složit certifikační zkoušku a následně se registrovat u České národní banky (ČNB).

Další přechodné období, tentokrát v návaznosti na novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), je stále v běhu. Toto dvouleté přechodné období započalo již dne 3. 1. 2018, a proto mají poradci na složení odborných zkoušek v rámci poskytování investičních služeb a zápis do registru ČNB ještě téměř rok času. V současné době lze odborné znalosti a dovednosti pro komunikaci s klienty přechodně prokázat čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat investiční služby.

Obdobná situace je i v případě pojišťovnictví. S regulací totiž přišel také nový zákon o distribuci pojištění známý pod zkratkou IDD (The Insurance Distribution Directive). Finanční poradci navíc po skončení dvouletého přechodného období, které se datuje od 1. 12. 2018, již nemohou pojistné smlouvy zprostředkovávat pro více partnerů současně, ale nově pouze pro jednu pojišťovnu nebo pro jednu makléřskou společnost.

Zatímco certifikace v oblasti úvěrů, pojištění a investic mají neomezenou platnost, v případě doplňkového penzijního spoření je nutné certifikační zkoušku opakovat každých pět let. Zkoušky jsou náročné a není proto překvapením, že na tuzemském trhu došlo ke znatelnému snížení počtu úvěrových poradců, což ostatně dokazuje také počet registrací u ČNB.

Naše firemní statistiky realizovaných zkoušek jsou zpracovány na základě údajů ke konci loňského roku a ukazují, že zatímco u doplňkového penzijního spoření je celková úspěšnost jejich složení 92 %, souhrnnou zkoušku pro všechny skupiny úvěrů (180 minut) absolvovalo úspěšně jen 79 % poradců a souhrnnou zkoušku pro všechny investiční nástroje (180 minut) složilo úspěšně pouze 48 % poradců.

Miroslav Škvára, VECTOR Certifikace s. r. o.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account