Vladimír Švorba rezignoval na svůj post prezidenta Asociace finančních poradců České republiky (AFP ČR). Nahradí ho Artur Petržilka, se kterým přicházejí důležité změny. Jaké? Artura Petržilky se ptá Martin Dočekal.

Jaké byly důvody odchodu Vladimíra Švorby? Můžete zhodnotit jeho působení v čele asociace?

Odchod Vladimíra Švorby z AFP ČR byly vcelku prosté. Po více než 3 letech působení na pozici prezidenta se rozhodl rezignovat z důvodu, že chtěl přenechat vedení asociace někomu, kdo pro ni bude mít větší přínos. Ten přínos v současné chvíli spatřoval v množství členů, neboť aby asociace nabrala větší důležitosti a vážnosti, je potřeba mít větší členskou základnu. Což si všichni uvědomujeme.

Když Vláďa viděl, jak se situace v posledních měsících vyvíjela, pouze ji pragmaticky vyhodnotil a rozhodl se rezignovat na funkci a stát se řádným členem. Nevystoupil z AFP ČR jako takové, což podle mého názoru také ukazuje, že myšlenkám asociace dále věří. Jen chtěl, aby ji vedl někdo jiný. Jeho působení hodnotím kladně. Vždy byl aktivní a snažil se pro ni dělat maximum. Jsem rád, že jsem se od něj mohl některé věci naučit.

Jak hodnotíte asociace od jejího vzniku?

Já jsem byl do AFPČR přizván v lednu roku 2014 a následně jsem byl radou AFP ČR zvolen vice-prezidentem. Za tu dobu jsme zažili spoustu věcí. Za úspěch pokládám, když se nám v prvním roce působení podařilo udělat relativně velkou konferenci pro veřejnost a poradce. Dařilo se nám také rychle dostat do médií, ať už do televize, či novin. Trh nás začal rychle vnímat.

Pokud mají lidé potřebu se proti Vám vymezit, je to fajn reklama

Co beru také jako úspěch je to, když pan Šafránek z AFIZu, či Petr Borkovec komentovali některé naše činnosti stylem, že jsme malá, nic neznamenající asociace. Proč to tedy měli zapotřebí? Pokud mají tito lidé potřebu se proti Vám ohradit, či vymezit, je to fajn reklama a důkaz toho, že jdeme správným směrem.

Jako jeden z neúspěchů vnímám již zmíněný počet členů. Chybějící marketing a případně aktivní oslovení zajímavých lidí, kteří by mohli asociaci obohatit. To musíme změnit. Ať už publikační činností, či názory v médiích. Co nejdříve se musíme dostat alespoň na 100 členů – to je pro nás takový první milník. Musíme začít více vysvětlovat výhody poradcům, proč se stát členy a jaké to pak může mít pozitivní dlouhodobé dopady, když budeme viditelná asociace. Chceme tu být pro ty poradce, kteří tuto práci dělají a chtějí dělat dlouhodobě. Pro lidi, kteří ji vnímají nejen jako byznys, ale také jako srdcovou záležitost.

Jak hodnotíte ostatní asociace na trhu? 

Vnímám jen činnost AFIZu a USF. Ale je na místě znovu vysvětlit ten rozdíl, koho zájmy hájí a pro koho tyto asociace pracují. Zastávají především poradenské firmy, nikoliv jednotlivé poradce. To je ten největší rozdíl mezi námi. Členy jsou firmy, bez ohledu na to, kdo v těchto firmách působí.

USF vydává odborné články a nějakým způsobem svým členským firmám pomáhá s odbornou a legislativní činností. Což je v pořádku. A jsem zvědavý, jak se USF bude vyvíjet v souvislosti s pozastavením členství pro Broker Trust. S činností AFIZu jsem se bohužel nesetkal, tedy kromě pár příspěvků pana Šafránka.

AFIZ a USF fungují v současné době s řádově jiným rozpočtem, než my. To jim umožňuje zaplatit více lidí pro podporu jejich činnosti. Ale je to jen otázka času. Potřebujeme jen čas, abychom vyrostli. A nadále si budeme zakládat na transparentnosti činnosti. Bude dále platit to, že nejen členové, ale kdokoliv z veřejnosti se může podívat na náš účet, který máme vedený u FIO banky.

Jaké změny jste provedli?

Hlavním úkolem je navýšit počet členů

Změny v radě jsou zatím takové, že jsem byl zvolen pro další období prezidentem a mám za hlavní úkol navýšit počet členů. Zkrátili jsme funkční období z 5 let na 1 rok pro každého člena rady. Každý tak bude na roční bázi zodpovídat za výsledky své práce. Jsem přesvědčen, že tato změna přispěje k jejich větší aktivitě. Přilákali jsme pozornost dalších zajímavých lidí z trhu, kteří se chtějí stát členy. Zmínil bych třeba Ondřeje Zárubu, který je na trhu znám svojí odborností v oblasti investic. Plánujeme také masivní publikační činnost a výstupy v médiích. Pokud se o nás nebude vědět, nemá to cenu.

S jakými vizemi tedy přicházíte?

Začnu tím, že jsme si dali na rok 2018 ambiciózní cíl a to takový, že koncem roku uspořádáme konferenci, kde bude 500 lidí. Je to velké sousto, ale začali jsme na něm rychle pracovat. Chceme více ovlivňovat a komentovat dění na trhu, které má dopad jak na práci poradců, tak na klienty. Zavedli jsme v rámci vedení asociace manažery jednotlivých odvětví – odborné, ekonomické, auditu, náboru, IT. Už nebude každý dělat všechno a nic.

Zavedli jsme také pravidlo, že členové AFPČR by neměli dělat agresivní marketing

Udělali jsme změny v přijímání nových členů – zrušili jsme podmínku věku, ale zachovali podmínku, že poradce musí být alespoň 3 roky v oboru. Dále jsme zrušili podmínku, že by poradce neměl pracovat pro společnost MLM typu. Záleží nám na odbornosti a férovosti každého jednoho člena, nikoliv na firmě, se kterou spolupracuje.  Zrušili jsme odborný test pro poradce, kteří prokáží, že mají praxi alespoň 5 let. Dále budeme na našem webu rozřazovat poradce podle jejich zaměření na tyto 4 typy: specialista investic, pojištění, úvěrů, komplexní poradce. Pro klienty, kteří se dostanou náš web tak bude jednodušší si vybrat někoho, kdo jim pomůže s vyřešením jejich požadavku. A my budeme garantem toho, že dané problematice opravdu rozumí. Zavedli jsme také pravidlo, že členové AFPČR by neměli dělat agresivní marketing – především na sociálních sítích, ale i prostřednictvím jiných kanálů – v tomto jsme si vzali příklad od advokátní komory. Skuteční profesionálové, o které stojíme, toto nemají zapotřebí.

Můžete shrnout přínosy členství v asociaci pro poradce?

Především to, že se může každý člen aktivně zapojit do publikační činnosti asociace. To mu přinese možnost být více vidět v médiích a u potencionálních klientů. Či zlepšovat své renomé u těch stávajících. Chceme dát prostor lidem, kteří jsou odborníci ve své činnosti a mají co říct. Dále pracujeme na sdílení know-how a zkušeností mezi členy. Pokud narazím na požadavek klienta, ve kterým si nejsem jistý, měl bych v asociaci najít partnera, který mi v dané problematice pomůže. Plánujeme slevy na různé odborné konference, kde budeme partnery. Především však to, že pokud se nám podaří zvýšit naší sílu počtem členů, budeme mít možnost podílet se svým názorem na legislativních změnách.

Je něco v legislativě, na čem už reálně pracujete?

Manažeři pro jednotlivé oblasti už pracují na tom, co bude cílem v jejich segmentech. Nechce se tedy ještě překvapit. Něco však pustím. Například u hypotečního byznysu je jedna důležitá věc – být odměňován nejen za refinancování, ale také za udržení klienta v bance. Třeba nějakým poměrem. Když jsme s touto myšlenkou přišli před pár lety, všichni jen kroutili hlavou. V současné době mám zprávy již od tří bank, že nad ní přemýšlí. Jen zatím neví, jak přesně to udělat. Je přeci jasné, že když je poradce finančně motivován pouze k refinancování, pak to podporuje tzv. hypoteční turismus. Budeme dál pokračovat v jednáních a navrhování myšlenek, jak tento problém řešit.

Co vnímáte jako problém trhu, na kterém by asociace měla pracovat?

Všichni se jí chvástají na webech, ale skutečnost je jiná

Je to především o kvalitě poradenství. Všichni se jí chvástají na webech, ale skutečnost je jiná. Třeba investice – je absolutně nepřijatelné, abychom se u klientů stále potkávali s tím, že nějaký „poradce“ předplatí vstupní poplatek na 20, 30 let. Ideálně  člověku, kterému je 60 a více.. To je za nás v přímém rozporu s chováním člena AFP ČR. Proti těmto postupům se budeme tvrdě vymezovat.

Nebo se nám tu roztrhl pytel s korporátními dluhopisy, které prodává kde kdo. Často i v dobré víře poradci prodávají špatnou věc. Je toho spousta i v oblasti úvěrů, či pojištění. Té paseky na trhu už bylo a je pácháno mnoho. O to více práce nás čeká.

Rozhovor vyšel také v listopadovém čísle časopisu PROFI Poradenství&Finance

4 komentáře
 1. Jiří Vařečka 1 rokem ago

  Tož Arture,
  cíle a směr je daný,
  tak přeji úspěch v cestě k lepším zítřkům.
  ——–
  Měl by jsi sem dát proklik na přihlášku.

  3

  0
 2. Radim Galuszka 1 rokem ago

  Gratuluji a držím palce Arture.

  0

  0
 3. Hoogan Pavel 1 rokem ago

  Dobrý den, Mr. President,

  1)myslíte si že je reálné aby poradci z MLM společností bez jejího svolení se stali členy vaší organizace ? Není to v rozporu s jejich Smlouvami ?
  2) stávající počet členů je tedy seznam 28 fotografií na vašem webu ?
  3) myslím si, že členové AFPČR agresivní marketing používat nikdy nebudou, protože a jednoduše na marketing nemají dostatek peněz
  4) kde lze najít prokliky na publikační činnost členů AFPČR ?
  5) na Vašem webu jsem nenašel počítadlo návštěv, resp. kde máte reklamu aby se o Vás dozvěděla spotřebitelská veřejnost ?

  2

  0
  • Author
   Martin Dočekal 1 rokem ago

   Dobrý den, Pavle,
   ad 1) Nevím o tom, že by smlouvy MLM firem zakazovaly být členem profesní asociace.
   ad 2) Ano, ale seznam není aktualizovaný, členů je aktuálně kolem 40. Přijetí každého člena musí být ze strany AFPČR schváleno. Stránky budou procházet celkovými změnami, na kterých se pracuje (včetně odborného zaměření toho jednoho poradce).
   ad 3) Nemíním soudit.
   ad 4) Mnoho členů má vlastní stránky, kde se publikační činnosti již věnuje. Jejich odkaz je uveden v profilu.
   ad 5) Souvisí s předchozím bodem. Jsou připraveny desítky článků k publikaci, kde každý odborník vytváří obsah k tématu, které je mu blízké. Tyto články budou postupně zveřejňovány na stránkách AFPČR a probíhá spolupráce s konkrétními médii, která s nimi budou moci dále pracovat. Jedná se o média odborná i mainstreamová.

   0

   0

Leave a reply

Partneři


Chcete zde mít své logo?

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account