Peníze - bankovky - mince - české koruny - CZK
Zdroj: Pixabay.com

Panuje obecná představa, že si poradci ve strukturálních firmách vydělají víc. Přejdou-li do broker poolu, ztrácejí na aktivitě a přes vyšší jednotkové provize jejich příjem klesá. Ve skutečnosti je to ale trochu jinak.

Samotné rozdělení společností působících na finančně poradenském trhu na „broker pooly“ a „strukturální (multilevelové) společnosti“ není zcela přesné. Pod broker pooly jsou vytvářeny i multilevelové struktury, kdy klasickým příkladem je společnost 4fin, která se po odtržení z Fincentra „zavěsila“ pod Broker Trust. Naopak „klasické“ strukturální společnosti mívají k dispozici i „poolový“ model a zakládají franšízy, které fungují více na zaměstnaneckém systému než na tradičním zprostředkovatelském.

Příjmy, či přesněji obraty, finančních poradců jsou odhadem vycházejícím z veřejných databází. U řady vázaných zástupců – fyzických osob navíc nejsou odhady k dispozici. Jedná se především o finanční poradce, kteří jsou v oboru zatím krátce a nemají dostatečně dlouhou historii podnikání.

Studii o obratech vázaných zástupců zpracovala společnost EMA data na 11 největších finančně zprostředkovatelských společnostech – společnostech, které mají v registrech České národní banky (ČNB) více než 500 registrovaných vázaných zástupců. A výsledky studie jsou poměrně překvapivé. Obraty vázaných zástupců pod strukturálními společnostmi nejsou vyšší než pod broker pooly.

Graf 1: Porovnání obratů vázaných zástupců broker poolů a strukturálních společností

Obraty vázaných zástupců: Broker pooly vs strukturální firmyZdroj: Ema data

Strukturální společnosti oproti broker poolům vynikají v náboru nováčků. Z toho plyne též vyšší podíl vázaných zástupců, u nichž z důvodu krátké podnikatelské historie není zatím dostupný jejich obrat. Podíl vázaných zástupců s nízkými a vysokými příjmy je ale srovnatelný. Pokud je finanční poradce aktivní, dokáže si vydělat v obou typech společnosti.

Při zanedbání vázaných zástupců, u nichž není obrat dostupný, je patrné, že u strukturálních společností je vyšší podíl finančních poradců s nízkými příjmy. Např. do 200 tis. Kč ročně si vydělá 10 % vázaných zástupců pod broker pooly, ale 15,5 % poradců pod strukturálními společnostmi. Podíl vázaných zástupců s obratem nad 1 mil. Kč ročně je nicméně srovnatelný s tím, že strukturální společnosti mírně vedou u obratů nad 3 mil. Kč.

Graf 2: Porovnání obratů vázaných zástupců broker poolů a strukturálních společností – bez „analyzujeme“

Obraty vázaných zástupců: Broker pooly vs strukturální firmy - bez analyzujemeZdroj: Ema data

Rozdíly mezi broker pooly nejsou příliš velké. Finanční poradci pod broker pooly dosahují obratů nejčastěji v rozmezí od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč (řádově čtvrtina až třetina z nich) a nad 1 mil. Kč dosahuje obratu zhruba čtvrtina vázaných zástupců.

Graf 3: Porovnání obratů vázaných zástupců největších broker poolů

Obraty vázaných zástupců: Broker poolyZdroj: Ema data

U největších strukturálních firem jsou rozdíly v obratech vázaných zástupů znatelně větší. OVB Allfinanz má největší podíl „nových“ poradců, u nichž není obrat zatím dostupný, ale zároveň má i nejvyšší podíl zástupců s obratem do 200 tis. Kč. Naopak Obecně nejvyšších obratů dosahují vázaní zástupci Broker Consulting.

Graf 4: Porovnání obratů vázaných zástupců největších strukturálních společností

Obraty vázaných zástupců: Strukturální společnostiZdroj: Ema data

Podmínky a systém, který nabízí jednotlivé finančně poradenské společnosti, jsou pro příjem finančních poradců významné, ale nejsou jediným rozhodujícím faktorem. I data ukazují, že mnohem významnější je nasazení a aktivita finančního poradce bez ohledu na společnost, pod níž působí.

Tip: Refinancování hypoték: Která banka nabídne klientům nejlepší úrok?

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account