Metodiku pro srovnání životního pojištění na jarním FINfestu představil Dušan Šídlo, analytik finančních produktů společnosti Broker Trust. Osobně by si přál, aby tuto část jeho práce nahradila robotka, neboť četba pojistných podmínek není zrovna záživnou činností.

Workshop

MP3 záznam ke stažení zde (14 MB).

„Už brzy se budou sjednávače a metodiky v online prostředí propojovat,“ popisuje stav, na který se těší snad všichni analytici finančních produktů. „Bude to vypadat lépe a jednodušeji. V zahraniční existují mobilní aplikace, které hodnotí problematické pasáže smluvní dokumentace. Do této aplikace se nahrají pojistné podmínky a aplikace upozorní na problematické pasáže.“

Deset právníků = deset různých výkladů

Nicméně, jak také poukázal dotaz jednoho z poradců na Šídlově workshopu, pojistné podmínky jsou postaveny tak, že deset právníků má v určitých bodech pojistných podmínek hned deset různých výkladů. Jak tyto sporné odstavce vyhodnotí umělá inteligence? „Umělá inteligence toho již dnes umí hodně. A věřím, že se sama bude učit a bude hledat chyby v dokumentech,“ namítá Dušan Šídlo. „Ale to je ještě vzdálená budoucnost. Nicméně v Číně již existuje banka, která je založena pouze na robotech.“

Vraťme se však k metodikám, které jsou pro každou finančně-poradenskou firmu v dnešní době stěžejní. „Každá firma se chlubí tím, že má nějaké metodiky. Ale je otázka, jaké by měli mít poradci na tyto metodiky požadavky? Určitě chcete, aby v nich byl velký počet parametrů, aby se nezaměřovaly jenom na dospělé, ale také na děti, aby specifikovaly velká i drobná rizika. Z tohoto pohledu neříkáme, co je a co není důležité. To je na poradci. Metodiky by měly zohledňovat nejenom produkty, ale také poskytovatele produktů. My se v metodikách díváme také na solventnost pojišťovny včetně jejího kapitálu.“

Metodiky hodnotí také nestandardní ustanovení

Metodické analýzy Broker Trustu jsou velmi obsáhlé a srovnávají celou řadu parametrů tak, aby poradci rychle vyselektovali vhodné možnosti řešení pro klienty. „Metodiky nemají obsahovat pouze výluky, ale celou řadu technických parametrů (procesy, limity pojistných částek z pohledu zkoumání zdravotního stavu či příjmu atd). Neměly by hodnotit pouze vybrané výluky, ale veškeré výluky a překvapující ustanovení. Nejde vše napasovat do přesných parametrů a je potřeba hodnotit také nestandardní věci. V našich metodikách máme dále uvedený základní cenový pohled. Poradce se dozví, jestli průměrná cena daného rizika je pro klienta nízká, střední nebo vyšší; kromě toho obsahuje i přehled slev a bonusů z pojistného. Uvádíme i různé nákladové ukazatele typu PER, PER+, zabýváme se oceňovacími tabulkami (včetně hodnocení ukazatele RUP) a rizikovými skupinami, vybranými otázkami ve zdravotním dotazníku (například kolik let zpětně zajímá pojišťovnu zdravotní stav zájemce o pojištění), posuzujeme i definice vybraných závažných onemocnění.“

Již pár let poradenský trh upřednostňuje riziková životní pojištění a investice řeší prostřednictvím jiných produktů. Nicméně pojišťovny na tento stav zareagovaly. „Zabýváme se také investiční složkou, která je sice na ústupu, ale je paradoxně výhodnější, než kdy byla,“ vyzdvihuje Dušan Šídlo nabídky některých pojišťoven. „Určitě existují situace, kdy má investiční životní pojištění smysl.“

Garance jsou důležité

A jací jsou Češi coby klienti pojišťoven? Na co obvykle slyší? „Čeští klienti mají rádi garance. Toto téma bývá často podceňováno. V našich metodikách hodnotíme garance, které souvisí s daným pojištěním – zda pojišťovna může změnit pojistné podmínky v průběhu trvání pojištění i v neprospěch klienta, zda pojišťovna může nebo nemůže navýšit pojistné v průběhu trvání smlouvy a případně za jakých podmínek. Jakým způsobem jsou garantovány tabulky či definice závažných onemocnění. Myslím si, že dobré metodiky hodnotí mimo jiné také vybrané definice závažných onemocnění. Pojištění je z části medicínská záležitost a definicím rozumí hlavně lékař. Proto je dobré, když metodiky hodnotí i definice nemocí.“

A jaké další hodnotící parametry pojistných podmínek považuje ve svých analýzách za důležité a jsou v metodikách BT promítnuté? „Vhodné je zahrnout do metodiky i historické tarify pojišťoven. Pomůže to při revizi smluv, které klient přinese k případnému posouzení a přepracování,“ upřesňuje. „Je samozřejmě dobré, když metodiky nedělají pojišťovny, ale analytik striktně vychází z pojistných podmínek. Je potřeba, aby tvůrci neprodávali metodiky pojišťovnám, ale konzultovali je spíše s právníky.“

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account