Novela Občanského zákoníku z roku 2014 sebou přinesla mnoho novinek, ale ta nejzajímavější v podobě svěřenských fondů zůstala díky neznámosti tohoto institutu v ČR u odborné i laické veřejnosti bez povšimnutí. O co jde a v čem jsou tyto fondy pro poradce a jejich klienty zajímavé?

Jak si svěřenské fondy po dvou letech od svého zavedení v ČR vedou a jaké zkušenosti s nimi mají finanční poradci i jejich zákazníci?

Na tyto otázky a mnohé další nám zanedlouho odpoví největší průzkum o svěřenských fondech v řadách finančních profesionálů. Tento průzkum pořádá ve dnech 3.10.2016 – 21.11.2016 společnost Svěřenská správa, která je předním poskytovatelem svěřenských služeb v ČR. Cílem tohoto průzkumu je poskytnout odborné i laické veřejnosti aktuální, nezkreslený obraz o tomto mladém a rozvíjejícím se oboru.

Průzkumu se můžete zúčastnit kliknutím zde.

Svěřenské fondy jsou v novodobé historii České republiky mladým a pro mnohé lidi neznámým institutem. I tak se postupně dostávají do širšího povědomí běžných občanů díky mediálně známým osobnostem, které se netají tím, že se pro tento druh správy majetku rozhodli.

Co je svěřenský fondCo je svěřenský fond?

Svěřenský fond (nikoli svěřenecký fond) je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby obmyšleného (tzv. beneficienta).

Svěřenské fondy tedy umožňují vyčlenění libovolného druhu majetku z vlastnictví svého zakladatele i jeho následnou správu, a to při zachování jeho plné anonymity.  Tento účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tzv. „bez vlastníka“, a stává se majetkem anonymním – samostatným. Zakladatel svěřenského fondu si určí svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat, avšak spravedlivý nárok na prospěch z tohoto majetku má výhradně určený beneficient. Ten v souladu s konkrétními podmínkami svěřenského fondu, tzv. „statutu“, pobírá užitky, příjmy či jiné plody tohoto svěřenského fondu, avšak s jeho podstatou nemůže žádným způsobem nakládat.

Díky tomuto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele. To jsou důvody, proč jsou svěřenské fondy už stovky let využívány po celém světě pro řešení běžných osobních i rodinných situacích, ale také nacházejí své široké uplatnění v komerčních nebo veřejně prospěšných oblastech.

Jaké typické životní situace se řeší svěřenskými fondy ve světě?

 • Ochrana osobního a rodinného majetku před riziky z provozu podnikání
 • Prevence proti exekučnímu nebo insolventnímu řízení
 • Krátkodobá úschova majetku jako alternativa advokátní nebo notářské úschovy
 • Zabezpečení užitečného využití majetku v případě neexistence dědiců
 • Sdružování finančních prostředků za účelem kolektivního investování
 • Vydědění v případě rozvrácených nebo neexistujících rodinných vztahů
 • Náhrada a funkční alternativa předmanželské smlouvy
 • Krytí pohledávek nebo způsob zajištění při převodu majetku
 • Financování výstavby, údržby či zachování určené věci
 • Zamezení neuvážlivého a rozmařilého utrácení peněz
 • Hmotné zabezpečení nezletilých, studujících nebo marnotratných dětí
 • Ochrana soukromí díky skrytí původu a vlastnictví majetku

Další účely použití svěřenských fondů naleznete ZDE.

Svěřenské fondy nám sice nabízejí východisko v řadě životních situací, které nejsou jiným způsobem řešitelné, ale jejich rozvoj v ČR bude do značné míry záviset i na edukaci občanů ze strany finančních profesionálů.  Zavedení svěřenských fondů do českého právního řádu proto přineslo finančním poradcům a specialistům v ČR doposud největší výzvu v podobě získání patřičné profesní kvalifikace pro výkon funkce svěřenského poradce i správce, jehož podstatou je správa cizího majetku.

Oproti jiným jurisdikcím neklade zákon v ČR „v tento moment“ na funkci profesionálního svěřenského správce žádné odborné ani profesní nároky. Proto je cílem společnosti Svěřenská správa už dnes po vzoru zahraničí nastavovat a zavádět v ČR vysoké standardy kvalifikace, etického chování pro svěřenské správce i profesionály působící v oboru svěřenských fondů.

Společnost Svěřenská správa poskytuje jako jediná v ČR vzdělání i podporu činnosti svěřenských poradců a správců formou Certifikačního kurzu. Ten je určen všem zájemcům, kteří chtějí ovládnout doménu skutečných profesionálů, kterou správa cizího majetku bezesporu je, nebo těm profesionálům, kteří si chtějí rozšířit své služby pro zákazníky o výkon činnosti svěřenského poradce a správce.

Více informací o Certifikačním kurzu naleznete ZDE.

Pavel KolářPavel Kolář ze společnosti Svěřenská správa poznamenává:

„Na návrat svěřenského fondu do českého právního řádu jsme čekali téměř 100 let a můžeme akademii právních věd jen děkovat, že se tak stalo za našeho života. V každé generaci jsou momenty, které sebou přinášejí jedinečné příležitosti, ale ne vždy se nám poštěstí, že u nich můžeme být. U této příležitost ale jsme a jde jen o to, zda u ní budete s námi. Svěřenské fondy nejsou nějaký trend, který by najednou přišel, vyletěl nahoru, aby po chvíli spadl, ale jedná se o tradiční nástroj ochrany a správy majetku po celém světě již stovky let.˝Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account