V průzkumu, který si nechala vypracovat společnost KRUK Česká a Slovenská republika, uvádí vlastnictví úspor dvě třetiny (67 %) Čechů. Poněkud více spoří muži (72 %) než ženy (64 %), naopak téměř vyrovnaný je podíl lidí s úsporami napříč všemi věkovými kategoriemi. Češi mají peníze nejčastěji uloženy na běžném účtu v bance, ale využívají také spořící účty a důchodové spoření.

Podíl lidí s úsporami výrazně roste s úrovní dosaženého vzdělání. Úspory má 83 % lidí s vysokoškolským vzděláním, 72 % se středoškolským vzděláním s maturitou (bez maturity 63 %), ale jen 48 % Čechů se základním vzděláním. Častěji než zaměstnaní lidé spoří živnostníci a podnikatelé. Podle průzkumu spoří Češi podobně bez ohledu na to, v jak velkém městě a ve kterém kraji žijí.

Účelem spoření je s naprostou převahou vytváření rezervy pro nečekané situace. Tento účel spoření uvádí jako hlavní hned 64 % Čechů. Následuje spoření na důchod (36 % dotazovaných) a teprve poté uvádějí respondenti různé „spotřební“ účely spoření, jako je například rekonstrukce domu či bytu, nákup auta či domácích spotřebičů, nebo odpočinkové a zábavní aktivity.

V průměru má nejvíce Čechů úspory ve výši 3 až 6 měsíčního platu, resp. do výše svého ročního příjmu (v obou případech takovou výši úspor uvedlo 17 % respondentů). Následují úspory ve výši od jednoho do tříměsíčního příjmu domácnosti (16 % dotazovaných).

 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account