AFIZ v rámci disciplinárního řízení vyloučila  ke dni 19. února 2014 individuálního člena pana Lukáše Bergmanna Čovbana,  členské číslo AFIZ 2482. Součástí disciplinárních opatření je i zveřejnění této skutečnosti. O obou disciplinárních opatřeních rozhodl na návrh svého I. disciplinárního senátu jednomyslně Etický výbor AFIZ a následně jeho rozhodnutí potvrdilo Představenstvo AFIZ jako odvolací orgán.

Důvodem k udělení nejpřísnějšího disciplinárního opatření bylo zjištění, že jmenovaný opakovaně hrubě porušoval Etický kodex AFIZ, a to povinnost spotřebitelům poskytovat  své služby kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě, profesionálně a v souladu s nejlepšími zájmy spotřebitelů s ohledem na zachování integrity finančního trhu a v nejvyšší možné míře přihlížet k jejich individuálním podmínkám.

Konkrétně se jednalo o opakované doporučení a zprostředkování investičního životního pojištění s minimální pojistnou ochranou, ale přesto s výrazně vysokými částkami pojistného u klientů, kteří nepotřebovali žádnou pojistnou ochranu a jejichž přáním bylo jen zhodnocení úspor. Jmenovaný měl přitom možnost doporučit a zprostředkovat i nástroje kolektivního investování.

Vzhledem k tomu, že jmenovaný v provedeném disciplinárním řízení své pochybení ani částečně neuznal, bylo rozhodnuto též o udělení disciplinárního opatření v podobě zveřejnění uložených opatření, a to s cílem minimalizovat pravděpodobnost, že bude v těchto praktikách pokračovat.

„Jedná se o druhý případ, kdy Etický výbor AFIZ v rámci samoregulace sáhl k nejpřísnějšímu možnému disciplinárnímu opatření. Prvním bylo vyloučení pana Lukáše Štorka, kterého nakonec výrazně sankcionovala i ČNB,“  konstatuje Petr Šafránek, generální sekretář AFIZ, a dodává: „Paradoxem je, že ani vyloučení z profesní asociace jako nejpřísnější samoregulační opatření není důvodem pro ztrátu důvěryhodnosti a tím i podnikatelského oprávnění, tudíž tito lidé mohou i nadále na trhu působit. Zatímco  se vymýšlí všemožné informační povinností a podobná plošná administrativní opatření, s těmi, kteří opravdu klienty poškodí, se státní dohled podle současné legislativy účinně vypořádat nemůže “

O AFIZ

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) vznikla v roce 2002 jako dobrovolná samoregulační profesní organizace právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy AFIZ jsou společnosti AQUEL CREDIT, Consultor, Effectconsulting, KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, MAXIS GROUP, Partners Financial Services, Salve Finance, Top-Pojištění.cz, ZFP akademie a cca 1000 individuálních členů – fyzických osob. Členové AFIZ se zavázali k dodržování samoregulačních norem včetně Etického kodexu, za jejichž porušení jsou disciplinárně odpovědní. AFIZ se mimo jiné podílí na řadě projektů, směřujících ke zkvalitnění služeb poskytovaných v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

Zdroj: tiskový zpráva AFIZ0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account