V letošním roce byla založena společnost EFAcademy s.r.o., jejímž posláním je vzdělávání a rozvoj finančních a investičních poradců. Cílem akademie je nyní především příprava poradců na certifikační zkoušku EFA (European Financial Advisor). Má smysl stát se EFA poradcem? Proč studovat EFAcademy? Jak se odlišit od masy poradců a prokázat kvalitu?

Aktuální zvýhodnění

 

Přípravný kurz pro získání profesního titulu European Financial Advisor (EFA) je koncipován tak, aby účastníky nejen dobře připravil na samotnou certifikační zkoušku, ale byl pro ně i co nejvíce praktický. Cílem absolventů kurzu je totiž především využití a aplikace nabytých znalostí a dovedností ve vlastní poradenské praxi.

Tým EFAcademy je složen ze špičkových lektorů, odborníků a profesionálů z akademické oblasti a praxe. Díky svým dlouholetým zkušenostem jsou schopni srozumitelnou formou předávat důležité informace, připravit uchazeče o titul EFA na certifikační zkoušku a současně jim poskytnout řadu doporučení a praktického know-how.

Akademie se bude zabývat i poskytováním souvisejícího následného vzdělávání pro držitele certifikátu EFA, dále také manažerským vzděláváním a osobním rozvojem poradců. Pro dlouhodobě úspěšné profesionály je naprosto klíčové, aby měli kvalitní vzdělání, neustále se udržovali v kondici a ke klientům se vždy chovali eticky.

Zakladatel EFAcademy Michal Šrubař říká: „Chceme pomoci naplnit misi EFPA (European Financial Planning Association), vedoucí ke spokojenosti klientů, úspěchu finančně-poradenských praxí a zlepšení reputace samotné profese finančního poradce. Toho lze dosáhnout také díky implementaci vysokých standardů kompetencí, kvality a etického kodexu finančních poradců. I díky aktivnímu působení  EFAcademy, chceme přispět ke kultivaci trhu finančních služeb“.

Z každého vybraného školného současně EFAcademy podporuje nadační fond Rozum a cit. Účastníci kurzů tak přímo pomáhají smysluplnému účelu, kdy 5% ze všech zaplacených kurzů putuje na vzdělání a rozvoj konkrétních potřebných.

Nový přípravný kurz EFAcademy pro budoucí EFA poradce bude zahájen již v polovině září tohoto roku.

Více o akademii a kurzu naleznete na stránkách www.efacademy.cz.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account