Equa bank

Každý zprostředkovatel investic musí své klienty segmentovat – rozlišit podle míry zkušeností, příjmů a vztahu k riziku. Každý. I banka. A když to nedělá, tak zaplatí. Equa bank to stálo 300 tis. Kč.

Kontrola České národní banky (ČNB) v Equa bank odhalila dva nedostatky. První se týkal „chaotického“ postupu při reklamacích, kdy nebyly dodržovány reklamační lhůty, zákazníci nebyli správně informováni, pokud vůbec informováni byli a celý průběh reklamací neměl sestavený automatický proces, který by zajišťoval standardní a správné vyřízení reklamace. Zkoumané reklamace se týkaly především platebního styku – nevydání platební karty, reklamace neprovedených plateb apod.

Druhý nedostatek je z pohledu finančního poradenství a finančního zprostředkování mnohem závažnější. Banka nerozlišovala své klienty podle výše příjmů a majetku a i nezkušeným investorům, kteří „sotva prolezli“ v investičním dotazníku tak, aby jim mohla banka nabídnout podílový fond, prodávala i dynamické investice. A klienti prodělávali.

Tip:

Každý klient musí k investicím „dozrát“. To vyžaduje nejen čas, ale především jeho vzdělávání a přípravu na přijetí investičního rizika. Jinak na investici nezíská. I proto řada statistik a průzkumů ukazuje, že klienti investující do podílových fondů vydělávají v průměru méně, než ty samé podílové fondy. Důvodem je, že vstupují do investice často po růstu trhů a vystupují po jejich poklesech.

V případě Equa bank v období od 14. 5. 2019 do 6. 9. 2019 někteří její klienti, „kteří neměli žádné předchozí zkušenosti s investičními nástroji ani neprováděli v minulosti transakce s investičními nástroji, na obchodování s podílovými listy u účastníka řízení prodělali, a to zejména proto, že nebyl při obchodování s podílovými listy dodržen doporučený časový horizont a k prodeji podílových listů docházelo v kratším časovém horizontu“, uvádí ČNB. „Prodali podílové listy v době poklesu ceny, přestože v delším časovém horizontu cena podílových listů rostla,“ uzavírá ČNB.

Equa bank měla k dispozici informaci od producentů podílových fondů o jejich rizikovosti a segmentu klientů, pro které jsou vhodé, ale tyto informace nevyužívala a všechny fondy nabízela všem klientům. Navíc banka stanovila minimální příjem klientů na 15 tis. Kč pro možnost investic do podílových fondů, aniž by ale zkoumala pravidelné závazky.

Podílové fondy dokonce banka prodala i klientům, kteří odpověděli chybně na zásadní otázky v investičním dotazníku. „Konkrétní otázky na fungování nástrojů kolektivního investování se v investičním dotazníku neobjevily a chybně zodpovězené otázky testující znalost poskytované služby nebyly důvodem pro neposkytnutí investiční služby,“ popisuje Česká národní banka.

Pokuta ještě mírná?

Česká národní banka udělila sankci za přísněji trestaný, kterým je porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Za špatnou segmentaci klientů a prodej nevhodných investic nezkušeným zákazníkům mohla ČNB udělit pokutu až 150 mil. Kč, 10 % celkového obratu, nebo dvojnásobek prospěchu, který sankcionovaný získal, pokud je možné neoprávněný prospěch zjistit.

„Zákonem chráněným zájmem, který byl jednáním účastníka řízení porušen, je ochrana 159.zákazníků, kterým účastník řízení nabízel investiční nástroje. Ochrana neprofesionálních zákazníků je přitom jedním z hlavních cílů právních předpisů v oblasti kapitálového trhu, a proto je dána i vysoká typová závažnost přestupku spáchaného účastníkem řízení,“  hodnotí přestupek Equa banky dohledový orgán.

Chybný a nefunkční reklamační systém byl při stanovení výše pokuty přitěžující okolností. Naopak polehčující okolností bylo, že banka již zavedla opatření k nápravě v reklamačním systému a předložila plán nápravy v oblasti zprostředkování investic.

Vzhledem k vlastnímu kapitálu Equa bank 5,7 mld. Kč a zisku 68,8 mil. Kč nepovažuje Česká národní banka sankci ve výši 300 tis. Kč za likvidační, ale za přiměřenou.

Equa bank udělenou sankci nechtěla komentovat.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account