Daniel Šafrán a Jan Ondrášek  své posluchače na workshopu konference FINfest EFPA seznámili s tím, jak využívat odborné zázemí společnosti EUCS a představili technologickou vizi, která změní způsob, jakým dnes poradci nahlíží na řešení pojistné události a výběr pojistných produktů.

Společnost EUCS za necelých osm let své činnosti poskytla pomoc s řešením náhrady škody a likvidace pojistné události více než 13 000 klientů. Služby, které nabízejí, se dají rozčlenit do pěti oblastí:

  • pomoc poškozeným (odškodnění po nezaviněné dopravní nehodě nebo pracovním úrazu)
  • osobní likvidátor (zastoupení při pojistné události skrze spolupracující finanční profesionály)
  • právní klinika (předplacené právní služby, řešení jakéhokoliv právního problému)
  • e-Srovnání pojištění (elektronické srovnání pojištění pro finanční zprostředkovatele)
  • vzdělávání finančních profesionálů (certifikační vzdělávání jako vstupenka ke spolupráci se společností EUCS)

Proč jsou přesvědčeni, že řešení pojistné události je de facto obchodní příležitost pro finanční poradce? Klient, kterému poradce pomůže vyřešit pojistnou událost, doporučí dalšího klienta. “Troufám si tvrdit, že dnes více jak 95 % všech pojistných událostí, které nastanou na českém retailovém trhu, jsou řešeny samotnými klienty nebo jejich finančními poradci, kteří ale nejsou advokáty a nemají kompletní přehled o všech výlukách a ustanoveních, které brání zájmy pojišťovny,” podotkl na workshopu Jan Ondrášek.

Zákazníci pojišťoven se při řešení pojistných událostí spoléhají na informace od pojišťovny a mnohdy si svojí neznalostí při řešení přitíží. Pak nemají šanci sami se dostat k takovému plnění, na které mají nárok.

K tomu je potřeba detailní analýza pojistných podmínek. EUCS provádí pokročilou analýzu pojištění a je největším poskytovatelem analytických dat o pojištění v České republice. Více jak 3 500 finančních zprostředkovatelů využívá informace jejich analytiků, znalců a advokátů. Analytická data o produktech pojištění ukládá společnost do databáze spolu s daty o řízení likvidací pojistných událostí. Díky tomu mohou oba procesy zefektivnit a postupně automatizovat.

e-Srovnání pojištění zahrnuje několik oblastí: životní pojištění, havarijní pojištění, odpovědnostní pojištění, poj. nemovitosti a pojištění domácnosti. V příštím roce se srovnání rozšíří také o cestovní pojištění, pojištění povinného ručení a zaměstnanecké odpovědnosti.

Jak vypadá dotazník pojištění neboli průvodce pro poradce? Kolik má kritérií? Kdy bude možné srovnávat pojistné produkty také podle ceny? Co si zástupci společnosti myslí o akcích typu Pojišťovna roku nebo Produkt roku? Jak řešit situaci, kdy pojistné podmínky dovolují dvojí výklad? Více informací naleznete ve videu.

 


Daniel Šafrán

Daniel Šafrán je jednatelem společnosti EUCS Analytics, s.r.o. a vede projekt e-Srovnání pojištění EUCS, skrze který poskytuje srovnání životního, havarijního, majetkového a odpovědnostního pojištění pro více jak 5 000 poradců napříč finančně poradenským trhem.

Jan Ondrášek

Jan Ondrášek je provozní ředitel společnosti EUCS, která se zaměřuje na odbornou likvidaci pojistných událostí. EUCS propojuje praxi špičkových likvidátorů, advokátů, soudních znalců a lékařů s potřebami finančních poradců při řešení škod klientů. Skrze dceřinnou společnost EUCS Analytics poskytuje nástroj e-Srovnání pojištění EUCS.

European Compensation Services

Společnost EUCS od roku 2012 vymohla více než 300 milionů korun pro poškozené klienty na finančním trhu a vyhrála více než 1 000 sporů s pojišťovnami. EUCS poskytuje elektronické srovnání pojištění na českém trhu, nezávislou likvidaci pojistných událostí a vzdělává finanční poradce v problematice ochrany klientů na finančním trhu. Společnost také provozuje nezávislou poradnu pro poškozené na adrese poradnaposkozeneho.cz.

 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account