Obáváte se, že si na vás bude některý z vašich klientů stěžovat u finančního arbitra? Nebo se tak dokonce už stalo? Musí stát právníci vždy na straně klientů proti poradcům? Bojuje EUCS proti pojišťovnám? Představujeme vám společnost EUCS, ochránce práv poškozených klientů. A také partnera finančních poradců… Rozhovor s jednatelem EUCS – Mgr. Lukášem Kaplanem.

Neplnění pojišťoven a mis-selling

Společnost EUCS se zabývá ochranou spotřebitele a pomáhá poškozeným. To zní velmi vznešeně. Co se za tím skrývá?

Je realitou českého finančního trhu, že finančně silnější subjekty využívají své informační převahy. Naše hlavní a původní zaměření je uplatňování zákonných nároků poškozených krytých povinným pojištěním (pracovní úrazy a dopravní nehody). Jde o oblast, kde podle mého názoru dochází k největším nepravostem. Klient bez odborného zastoupení je vystaven napospas subjektům, kterým nejde o jeho prospěch. Postupně se naše aktivity rozšířily na řešení jakýchkoliv neplnění ze soukromých pojistek. V poslední době pomáháme našim obchodním partnerům z řad finančních poradců a jejich klientům při řešení mis-sellingu ve finančním poradenství. Část klientských kauz řešíme sami, část řeší přímo spolupracující advokáti.

kaplan-foto 

Mgr. Lukáš Kaplan

 • Praxe: advokátní koncipient v mezinárodní advokátní kanceláři, finanční poradce (Partners), jednatel a společní European Compensation Services s.r.o. (EUCS)
 • Vzdělání: Právnická fakulta UK, €FA™ – €uropean Financial Advisor™
 • Osobnosti profesního života: Stephan Heidenhain, Dušan Šídlo, Jana Merunková, Marta Gellová
 • Profesně nejtěžší část života: chorobný strach z veřejných prezentací
 • Profesní sen: Stovky spokojených spolupracujících poradců a tisíce klientů
 • Soukromý sen: žít s rodinou 100 km od Alp, 100 km od moře

 

Mluvíte o neplnění ze strany pojišťoven. Je ale známo, že i na straně klientů dochází k nekalostem… pojišťovny evidují za rok 2013 pojistné podvody objemu přes 1 miliardu Kč…

Velmi dobře si samozřejmě uvědomuji, že nic není černobílé. Například právě pojišťovny sice krátí některé nároky neoprávněně, o některých jen takticky mlčí (až se promlčí), na druhou stranu masově odhalují pojistné podvody. A to je velmi záslužná činnost. Nicméně je nepopiratelný fakt, že mezi pojišťovnou či jinou finanční institucí a běžným retailovým klientem je velká informační asymetrie. Úkolem naší společnosti je tuto asymetrii vyrovnávat. Podstata naší služby spočívá v tom, že ve spolupráci s advokáty, soudními znalci a dalšími specialisty z různých oborů zajišťujeme klientům servis při uplatňování jejich oprávněných nároků.

Jak vás vlastně napadlo podnikat v tomto oboru?

Několik let jsem pracoval jako pojišťovací zprostředkovatel. Prakticky vše, co souvisí s pojištěním, je přímo regulováno zákony, případně pojistnými podmínkami. V praxi jsem mnohokrát viděl, že tento aspekt mnoho kolegů napříč trhem neřešilo. Někteří poradci to dříve vnímali dokonce jako nepotřebný balast, který komplikuje obchod. Z krátkodobého pohledu možná ano, z toho dlouhodobého nikoliv. Inspirací pro vznik EUCS byl italský trh, kde poradenské firmy a jejich klienti využívají podobné služby standardně. V Česku je takový servis pro poradenské společnosti a jejich klienty pořád velkou konkurenční výhodou.

Poradci potřebují o pojištění více informací

Proč se obracíte na finanční poradce?

Roky jsem jako finanční poradce dělal klientskou práci. Vztahy s poradci jsou základem naší činnosti. Spoluprací s poradci vzniká synergie, přidaná hodnota a kvalitnější služba pro klienta. Poradcům dáváme zejména informace, které od pojišťoven z podstaty věci získat nemohou, přestože jsou pro jejich praxi velmi důležité. Vím z vlastní zkušenosti, jak funguje poradenský byznys. Mnoho poradců, kteří chtějí dělat kvalitní práci, nemá potřebné informace.

Vlastně děláte pro poradce to, co jste dříve ve vlastní poradenské praxi nejvíce postrádal. Je to tak?

Vlastně ano. Dnes tyto informace oceňují desítky našich partnerů. Dává jim to pevnější půdu pod nohama při jejich každodenní práci. V tom jsme jiní než „běžní“ právníci nebo dokonce advokáti zabývající se pojistným právem, příp. problematikou náhrady škody. Ti se totiž obvykle zaměřují na vedení soudních sporů s pojišťovnami. Na další věci jim moc nezbývá čas. Tak je to ale v pořádku. Na to obrovské vakuum mezi tím je tady EUCS. S řadou advokátů máme nadstandardní vztahy a jsme jejich služby schopni zajistit v případě potřeby za výhodnějších podmínek.

eucs_ochrana_spotrebitele 

European Compensation Services s.r.o.
(EUCS.cz)

 • Založena v roce 2012 na základě letitých zkušeností několika právníků, advokátů a finančních poradců za účelem ochrany oprávněných zájmů spotřebitelů a poskytování nezávislých informací profesionálům z řad finančních poradců a zprostředkovatelů
 • Hlavní aktivity – provozovatel webu poradnaposkozeneho.cz, informační podpora pro pojišťovací zprostředkovatelé a finanční poradce
 • Spolupracujeme s Tilea Finance s.r.o., IN – Broker s.r.o., VALfin ČR s.r.o., FinFin s.r.o., PREMIUM FINANCE s.r.o., BOHEMIA BROKERS s.r.o., Milan Troščák, Vladimír Švorba a další samostatní pojišťovací zprostředkovatelé a finanční poradci
 • Motto: „Důvěřuj ale prověřuj!“
 • Aktuálně řešené případy zde

Jaké kauzy aktuálně řešíte nebo jste vyřešili?

V roce 2013 jsme vyřešili desítky jednotlivých kauz. Celkově jsme ve spolupráci s advokáty získali pro naše klienty kolem 15.000.000,- Kč. Dalších více než 100 případů je v procesu zpracování. Některé konkrétní kauzy naleznete zde. Asi nejproblematičtější ale zároveň nejsmutnější případ, který v současné době řešíme, je výrazné snížení pojistného plnění za smrt sebevraždou, kde pojišťovna bez jakéhokoliv hlubšího posouzení snížila pojistné plnění o 750.000,- Kč, přestože jiné pojišťovny v podobných situacích pojistné plnění poskytují bez krácení. Jde o spornou záležitost. Zakopaný pes je právě v těch „nedůležitých“ pojistných podmínkách. Teď je případ u finančního arbitra. Další případ je neoprávněné krácení pojistného plnění za trvalé následky, kde pojišťovna jakoby náhodou úraz ohodnotila pod progresivní hranicí 25%. Dle našich znalců je však pravda někde jinde. Rozdíl v pojistném plnění činí v tomto konkrétním případě nezanedbatelných 490.000,- Kč. V současné době probíhá soud v Pardubicích.

Finanční arbitr a škody způsobené poradcem

Podle nové legislativy můžeme také očekávat, že se klienti – poškození finančním poradcem – budou domáhat náhrady škody…. Co se v této oblasti děje?

To je situace, která již reálně probíhá. Další případy, které stojí za zmínku, jsou totiž právě kauzy nepoctivých poradců, kteří klientům způsobili statisícové škody. Některé případy se vyřešily mimosoudně, jiné se řeší u finančního arbitra a několik kauz je bohužel již u soudu. Jeden příběh za všechny se šťastným koncem naleznete zde.

Nehrozí právě z vaší strany poradcům nebezpečí?

Obecně k odpovědnosti poradců bych řekl, že poctivý profík se v zásadě nemusí obávat. Úplně jednoduché to však nebude.  Je totiž pravda, že na poradce si brousí zuby řada nových společností. Pojištění odpovědnosti poradců určitě neřeší vše a spoustu činností poradce nepokryje. Jelikož pro naši firmu jsou vztahy s poradci klíčové, našim partnerům poskytujeme v situaci, když už se stane chyba, maximální informační podporu, aby se minimalizovaly nežádoucí výdaje na právníky, neoprávněné požadavky některých klientů, apod. O tomto tématu bych se zmínil někdy příště.

Jaké máte plány do budoucna?

Někteří klienti mají velmi kvalitní finanční poradce, avšak málokdo z nich má kvalitního právníka, natož specializovaného na tu či onu oblast. Právní služby nejsou tak využívané, lidé spoustu věcí řeší „na vlastní pěst“, což je dáno obecně zkreslenou představou o fungování práva a samozřejmě také snahou ušetřit (bohužel v tomto případě na nesprávném místě).  Tak jako hypoteční specialista poradí klientovi s hypotékou, nebo průmyslový makléř s pojištěním podniku, lépe než univerzální poradce, stejně tak je to v právu. Specialista na pojistné právo, pracovní právo nebo právo nemovitostí poradí v dané oblasti klientovi obvykle lépe než univerzální právník. Laik není schopen rozpoznat kvalifikaci a odbornou úroveň advokáta. To však EUCS dokáže velmi dobře. A zde je obrovský prostor pro spolupráci mezi EUCS a profesionálními finančními poradci. Protože spolupracujeme s řadou advokátů, s profesionály s letitými zkušenostmi, kteří se specializují na různé oblasti práva, jsme již dnes z podstaty našeho fungování v případě potřeby rozcestníkem ke kvalitním právním službám. V současné době připravujeme pro naše klienty a partnery zajímavý produkt, který umožní využívat jakékoliv služby specializovaných advokátů za rozumné ceny a spolupracujícím poradcům zajistí přístup ke spoustě zajímavých informací.

Máte zájem o spolupráci? Nebo se chcete jen na cokoliv zeptat?

Komentářů: 6
 1. Vít Suchý 9 roky

  Nedojde k napadnutelnému střetu zájmů, pokud p.Mgr. Kaplan jako finanční poradce Partners a zároveň statutární zástupce EUCS dostane na stůl případ podvedeného klienta Partners ?

  Může se i pak ještě jednat o „nezávislou ochranu spotřebitele a pomoc poškozeným“ ???

  4

  3
 2. Dobrý den, aktivním poradcem Partners jsem byl do roku 2012 (v registru ČNB je uvedeno datum platnosti vazby 16.8.2007 až 6.9.2013 (to navíc bohužel přesně nekopíruje existenci smluvního vztahu s Partners) , jednatelem EUCS jsem od 30.4.2013. Nerozumím proč píšete „zároveň“. Moje historické vazby nemohou být dle mého názoru důvodem napadnutelného střetu zájmů. Z jakého důvodu se domníváte, že by mohlo dojít ke střetu zájmů?

  1

  2
 3. dobrý den, s vyjádřením ČNB v tomto upozornění naprosto souhlasím. Spotřebitelé by si obecně měli dávat pozor na to, co podepisují. Nejen při podepisování těchto smluv, ale jakýchkoliv smluv. Problémy spotřebitelů vyplývající z podpisu smluv, které si při podpisu důkladně nepřečetli, neporozuměli jim, apod. řešíme prakticky neustále. Každopádně je méně náročné přečíst a porozumět dvou nebo třístránkové smlouvě, než např. čtyřicetistránkovým VPP a ZPP u různých pojistek. Je třeba zmínit, že když spotřebitel řeší nějaký problém plynoucí z pojistných podmínek (neplnění…), tak se reálně svých práv může domoci v konečném důsledku zase jen u soudu (něco málo může dnes řešit finanční arbitr, ale i taková kauza může skončit až u soudu). Dohledový orgán v tomto klientům samotným moc nepomůže.

  2

  0
 4. Vít Suchý 9 roky

  ..nejen soudní řízení, ale i solidní pojištění právní ochrany dokáže klientovi leckdy reálně pomoci…

  2

  1

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account