Fair Credit
Zdroj: Video Fair Credit Czech

V posledních týdnech a měsících se množí zprávy o finančních potížích poskytovatele nebankovních úvěrů Fair Credit. Dopady mohou být ale mnohem širší než ztráta investovaných peněz investorů.

Finanční potíže společnosti Fair Credit začaly rezonovat českým mediálním prostorem v posledním měsíci. Jsou ale již staršího data. Kupříkladu auditor Petr Ryneš ze společnosti EURO-Trend Audit, a.s., který sepisoval auditorskou zprávu k účetní závěrce za rok 2020, uvádí: „Od data svého vzniku Společnost vykazuje opakované ztráty […] Dále společnost eviduje významné termínové závazky s blížící se splatností. […] Společnosti se nepodařilo do data vydání této zprávy zajistit financování svých závazků na období následujících 12 měsíců v přibližné výši 200 mil. Kč, ani uzavřít dohody o odkladu splatnosti těchto závazků.“

K eskalaci problémů společnosti Fair Credit došlo v minulém týdnu. Investoři, kteří vložili prostředky do CFH investičního fondu, z něhož je Fair Credit (vedle dalších zdrojů, např. z emitovaných dluhopisů svých či mateřské společnosti Concord Financial Holding) financován, začali ve velkém vybírat své vklady. Důvodem je návrh společnosti Fair Credit vrátit investorům pouze jistinu bez přislíbených úroků, navíc v průběhu deseti let… když se bude dařit. Pokud se dařit nebude, nebo pokud investoři s podmínkami „restrukturalizace“ nebudou souhlasit, nastane konkurs.

Run na fond má obdobné důsledky jako run na banku. Ani sebelépe řízený fond s dobře nastavenou diverzifikací portfolia nemůže masivní výběry investorů ustát, aniž by došlo k poškození ostatních investorů. V případě CFH investičního fondu byli prostředky investorů navíc investovány do málo likvidních půjček společnosti Fair Credit, která se dostala do finančních potíží. Administrátor fondu Delta Investiční společnost tak rozhodl o pozastavení vypořádání odkupů investičních akcií fondu do 22. prosince 2022.

Představenstvo rozhodlo, že se pozastavení vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií. A to primárně proto, aby pozastavení nebylo diskriminační a nepodporovalo spekulativní zneužití této mimořádné situace,“ citovaly SeznamZprávy.cz prohlášení správce fondu. O mimořádné situaci informal administrátor fondu též Českou národní banku (ČNB).

Část financování společnosti Fair Credit probíhalo prostřednictvím dluhopisů. Bohatě úročených dluhopisů. V roce 2013 vydala společnost dluhopisy s ročním úrokem 7,5 %. V prosinci 2020, tedy v období, které kriticky hodnotí auditor společnosti Fair Credit Czech, vydala její mateřská společnost Concord Financial Invest dluhopisy s úročením 5,8 %. Jejich objem se měl pohybovat podle schváleného prospektu Českou národní bankou v rozmezí od 200 mil. Kč do 500 mil. Kč.

Větším vydavatelem dluhopisů v rámci skupiny kolem Fair Credit byla společnost Fair Credit International. Ta si za veřejnou nabídku a prodej dluhopisů bez prospektu vysloužila pokutu 10 mil. Kč od ČNB. Celkem „přijala od veřejnosti peněžní prostředky v celkovém objemu 1 325 368 219 Kč ve formě zápůjček a za vydané dluhopisy“, uvádí rozhodnutí ČNB z 28. února 2019.

A právě veřejný prodej dluhopisů určených pouze k neveřené nabídce a zároveň prodej investic do CFH investičního fondu může rozvinout další „větev“ případu Fair Credit.

Za založením Fair Creditu stál Martin Nejedlý, někdejší spoluzakladatel a největší akcionář společnosti Fincentrum.

Následně přišel den 16. 8. 2013 a start úžasného produktu investičního životního pojištění Quantum Extra od mini pojišťovny Quantum Leben. Toto investiční životní pojištění slibovalo super výnos 5,5 – 7,5% p.a. dle výše pojistného a nakupovalo jeden jediný fond, který nakupoval dluhopisy Fair Creditu. To vše bylo ovšem zpočátku skryto a zamlčováno poradcům i klientům. V prezentaci nebyla jediná zmínka o tom, že klient investuje přes tuto lichtenštejnskou pojišťovnu do nového Providentu,“ uvedl na svém LinkedINu Petr Borkovec, generální ředitel společnosti Partners Financial Services, a dodal: „Následně už to bylo letadlo, které hledalo nové a nové zdroje financování – dluhopisy, půjčky, směnky, FKI atd. S různými způsoby distribuce. A několikrát se ocitlo před pádem. Rizikovost a podle mého názoru i nemorálnost tohoto byznysu je obrovská.“

Nabídka investic do skupiny kolem Fair Creditu pokračovala i po odchodu tří zemských ředitelství z Fincentra do 4finu. Do oficiální nabídky by se museli dostat přes investičního zprostředkovatele Broker Trust, pod nímž je 4fin vedený u České národní banky.

„Veškeré investiční produkty v nabídce společnosti Broker Trust musí být schváleny naším investičním výborem. Investice ze skupiny kolem Fair Credit schváleny nikdy nebyly. Proto tyto investice také nebyly v nabídce portfolia investičních produktů Broker Trustu,“ uvedl k našemu dotazu Ondřej Kvasňovský, marktetingový ředitel Broker Trustu.

Podle našich informací byl bonitním investorům poradci 4finu nabízen fond kvalifikovaných investorů CFH investiční fond, jehož investoři se aktuálně ke svým penězům nedostanou. Mají ovšem reálnou naději na získání alespoň části investice zpět, neboť za fond ručí jeho zakladatelé vč. Martina Nejedlého svými podíly.

Nadřízený investiční zprostředkovatel, což je v tomto případě Broker Trust, by měl vyvodit důsledky z titulu odpovědnosti za své vázané zástupce z 4finu a přihlásit se k náhradě škod,“ vyzývá Petr Hrubý, zakladatel a generální ředitel finančně poradenské společnosti Broker Consulting, a dodává: „4fin samotný je v této situaci také pouze vázaným zástupcem Broker Trustu, a je tedy otázkou, kdo ve skutečnosti za daný problém způsobený poradci 4finu odpovídá. Odpovědnost daná regresem ze strany Broker Trustu na 4fin je otázkou…“

Mimo investičního zprostředkovatele Broker Trustu se ovšem na „tipařinu“ nabízely i směnky Fair Creditu. Jejich návratnost je ale ještě více nejistá než u fondu kvalifikovaných investorů. Produktové řízení do cílových trhů a řídící kontrolní systém, které mají uvedené společnosti zavést a udržovat, evidentně selhal…“ hodnotí Petr Hrubý, který upozorňuje, že podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZKPT) existuje objektivní odpovědnost nadřízeného investičního zprostředkovatele za své vázané zástupce. „Provize možná chodily přímo na 4fin. To ale nic nemění na tom, že zavedený řídící a kontrolní systém na Broker Trustu měl toto jednání odhalit a následně měl management konat,“ dodává Petr Hrubý.

4fin má podle oficiálních informací aktuálně pod správou přibližně 17 mld. Kč investic. Informovaný zdroj uvedl, že investice do společností kolem Fair Creditu dosahují objemu v řádu stovek milionů korun a týká se přibližně 1 % klientů společnosti.

Fair Credit se dostal pod tlak zejména z důvodu odlivu investorů, který následoval růst nejistoty po vpádu Ruska na Ukrajinu a po zvyšování sazeb České národní banky, vlivem kterého byla „smazána“ riziková přirážka této investice. Zároveň byl poznamenán smrtí významného investora, miliardáře Františka Řípy, jehož dědicové také začali peníze v objemu stovek milionů ze skupiny stahovat.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account