Finanční arbitr je správní orgán pro bezplatné mimosoudní vyrovnávání sporů mezi finančními institucemi a jejich klienty. Současným finančním arbitrem je Dr. Ing. F. Klufa a jeho zástupcem je JUDr. Petr Scholz, Ph.D.  O úřadu Finančního arbitra toho ani odborná veřejnost zatím moc neví, takže osvěta je určitě na místě…

Pokud se dostane klient do neřešitelného sporu s bankou, není ještě vše ztraceno. Není nutné hledat pomoc u soudu, váš spor může pomoci rozsoudit finanční arbitr.

Institut finančního arbitra byl řízen k 1. 1. 2003 zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Tento institut není klientům finančních institucí příliš znám. Zdá se, jako by arbitr působil tak trochu v ilegalitě. Snad tento text, inspirovaný článkem na iDnes, pomůže v jeho propagaci.

Poslání a úkoly finančního arbitra

Hlavním posláním finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou.

 • Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování sporů mezi poskytovateli (např. banky nebo instituce vydávající elektronické platební prostředky) a uživateli (klienty) platebních služeb při poskytování platebních služeb nebo mezi vydavateli a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz
 • Finanční arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně. Musí se zdržet všeho, co by mohlo budit pochybnosti o jeho nepodjatosti. Za výkon své funkce odpovídá Poslanecké sněmovně.
 • Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh (elektronický formulář) klienta. Finanční arbitr rozhoduje do 30 dnů ve věci sporu nálezem. V nálezu, jímž vyhovuje, byť i jen zčásti, návrhu klienta, uloží současně instituci povinnost zaplatit sankci ve výši 10 % z částky, kterou je instituce podle nálezu povinna zaplatit navrhovateli, nejméně však 10 000 Kč.
 • Finanční arbitr je kompetentní řešit výše uvedené spory, pokud nastaly po okamžiku účinnosti zákona o finančním arbitrovi. Typickým sporem je např. neoprávněné použití platební karty při platbě u obchodníka nebo v bankomatu, neoprávněný převod v rámci internetového bankovnictví, neoprávněný převod finančních prostředků z účtu.
 • Do kompetencí finančního arbitra naopak nepatří spory např. z oblasti hypoték, úvěrů, stavebního spoření nebo spory vzniklé mimo členské státy EU a další státy, tvořící EHP.

Kompetence finančního arbitra dle zákona

Kompetence finančního arbitra je definována v § 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů takto:

(1) K rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb nebo mezi vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr”), pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu. Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra. Arbitr usiluje především o to, aby byl spor vyřešen smírně.

Příklady sporů v kompetenci finančního arbitra

 • Ukradené doklady včetně platební karty – její zneužití výběrem z bankomatu,
 • Ukradená platební karta – zneužití u obchodníků,
 • Zneužitá platební karta (PIN je stále uložen v neotevřené originální obálce),
 • Chyba banky při převodu nějaké částky
 • Opožděný převod ze strany banky
 • Pojištění ke kreditní kartě
 • Odúčtování platby bez autorizace klientem

Další detaily najdete na webových stránkách www.finarbitr.cz.

Autor článku: Jaroslav Kokeš, www.pojistenec.cz

Považujete úřad Finančního arbitra za užitečný?


0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account