Je to již rok, co byla na základních školách povinně zavedena výuka finanční gramotnosti. V rámci výzkumu Dne finanční gramotnosti realizovaného MindBridge Consulting zjišťovali Partners, jak na základních a středních školách výuka finanční gramotnosti probíhá. Jak se tedy vyučuje? A kde jsou slabá místa? Který produkt považují kantoři za nejméně zajímavý? Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že vstupní znalosti žáků a studentů před zahájením výuky finanční gramotnosti jsou malé až nulové, viz graf 1.

Graf 1

„Základní znalosti o trhu, nějakých finančních institucí, povědomí o používání platební karty a bankomatu má podle pedagogů téměř polovina dětí, 45 procent. Na střední úrovni je čtvrtina studentů. Ti se již orientují v základních finančních produktech s vědomím, na co který je,“ doplňuje Lada Kičmerová, ředitelka marketingu a PR Partners. „Téměř třetina, 29 procent, ale má znalosti nulové. Z výsledků jasně plyne, že výuka finanční gramotnosti byla zavedena doslova za pět minut dvanáct. Současná generace mladých lidí už žije ve svobodném světě, kde nabídka finančních produktů je obrovská a orientovat se v nich bude pro ně nezbytné.“

Nejčastěji výuka finanční gramotnosti na základních a středních školách probíhá jako výklad látky s následným zkoušením nebo testem se známkováním (45 %), nebo jako přednáška bez zkoušení či testu (40 %), viz graf 2. „V rámci projektu Den finanční gramotnosti, který se věnuje vzdělávání žáků na ZŠ, studenů na SŠ a dospělých a letos bude rozšířen i na výuku pro seniory, využíváme formu interaktivních přednášek se zapojením účastníků pomocí diskuse či her. V rámci projektu jsme touto formou za dva roky odškolili již přes 1100 lekcí Školy finanční gramotnosti a reference jsou velice pozitivní. Je škoda, že podle výzkumu tuto metodu využívá jen 35 procent pedagogů,“ komentuje výsledky Viola Baštýřová, koordinátorka projektu Den finanční gramotnosti.

Graf 2

Děti láká hospodaření domácnosti, investice ne

Jako nejdůležitější téma (55 %) pro budoucí život žáků a studentů je samotnými učiteli hodnoceno „hospodaření domácnosti“ (tedy práce s příjmy a výdaji, tvorba rozpočtu). Druhým nejdůležitějším tématem jsou „finanční produkty“ (25 %), základní bankovní a pojišťovací produkty a principy půjček včetně RPSN. Co se týká atraktivity tématu pro žáky, tak pedagogové označili nejčastěji (33 %) „hospodaření domácnosti“. Na druhém místě se umístilo téma „peníze“ (22 %) zaměřené na mechanismy zhodnocení či ztráty hodnoty peněz, cenotvorby a základní platební nástroje.

„Hospodaření domácnosti je z hlediska finanční gramotnosti a zodpovědného finančního chování nejdůležitější. Rodiče by rozhodně neměli čekat, až se o tom začnou jejich děti učit ve škole, ale postupně je seznamovat s rodinnými financemi už od útlých let. Samozřejmě je třeba informace přizpůsobit jejich věku, ale rozhodně potomky z debat o rodinných financích nevyčleňovat,“ radí Viola Baštýřová. „V rámci projektu Den finanční gramotnosti se zaměřujeme i na skupinu mladších dětí. Vytvořili jsme omalovánky s finančními rčeními, nyní připravujeme knihu finančních pohádek, jejíž součástí budou hry a různá cvičení.“

Naopak za nejméně důležité (1 %) a atraktivní (9 %) považují kantoři téma zhodnocení peněz (tedy investice, důchodové spoření), viz graf 3. „To je bohužel špatná zpráva, protože investice a zajištění do budoucna přímo souvisí s tvorbou rezerv. A už žáci či studenti by měli vědět, jak tvořit rezervy nejenom na krátkém horizontu, ale i dlouhodobě. Sice se jim může zdát, že do penze je daleko, ale čím dříve na ni budou připraveni, tím lépe,“ říká koordinátorka projektu Den finanční gramotnosti.

Graf 3

Finanční gramotnost je vyučována jako samostatný předmět pouze okrajově (6 %), nejčastěji je toto téma začleněno do výuky občanské výchovy (52 %), a to zejména na ZŠ. V drtivé většině ho vyučují interní pedagogové (94 %). Používanými materiály pro výuku finanční gramotnosti na základních a středních školách jsou zejména podklady Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo České národní banky (67 %), dále vlastní materiály z různých zdrojů, např. z webu (58 %).

Informace o průzkumu

Výzkum byl realizován formou osobního (F2F) dotazování společností MindBridge pro společnost Partners v srpnu 2014. Do výzkumu bylo zahrnuto 163 respondentů, pedagogů na základních a středních školách. Odučeno ve školství v průměru 19 let, v 76 % se jednalo o učitele s vysokoškolským pedagogickým vzděláním, 71 % žen a 29 % mužů, 31 % pedagogové na 1. stupni ZŠ, 35 % na 2. stupni ZŠ a 34 % na SŠ (zhruba polovina na gymnáziu), v 15 % případů byli dotazováni členové vedení školy, ve 27 % se jednalo o pedagogy vyučující finanční gramotnost.

Zdroj: tisková zpráva společnosti Partners

1 komentář
  1. Nevnímám novinky.cz jako nějaký sofistikovaný zdroj informací, nicméně toto mě dost zarazilo …
    http://www.novinky.cz/domaci/347700-pujcky-pujcky-melou-dokola-uz-i-prvnaci.html

    0

    0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account