Stock Market Top Trader Looks at Projected Ticker Numbers and Graphs Running, Analysing Data to Make Best Sell. Behind Him Room Full of Screens and Statistics.

Lucemburk, 20. září 2021 – pro finanční poradce budou nadcházející léta formována nařízeními, změnami a prací navíc. Bez modifikace obchodního modelu hrozí spirála s rostoucími náklady, ale příjmy zůstanou v nejlepším případě stejné. „Únik je možný pomocí spoření – nebo pomocí inteligentní úpravy obchodování“, říká Andreas Pál, viceprezident AT & CEE společnosti Moventum a CEO společnosti Moventum a.s.

V Německu se koncem měsíce konají významné federální volby, které nastaví další směr a přinesou také pohyb do trhu s finančním poradenstvím. „Ať se kyvadlo pohne jakýmkoliv směrem, je třeba brát v úvahu důsledky pro zprostředkovatele i za německými hranicemi“, říká Pál. Zákaz provizí a regulátor BaFin jsou dvě z těchto témat, ale existují nejrůznější další náměty pro finanční ochranu spotřebitelů. Pro poradce to přináší další nejistotu – zvlášť, když se zavádějí další povinnosti v oblasti dokumentace a informačních povinností. „To vždy znamená více práce, ale náklady nemohou a ani by neměly být přeneseny na klienta“, říká Pál.

Už dnes je více práce tam, kde v depozitech klientů leží jednotlivé akcie, dluhopisy a fondy. „Pokud se k tomu přidá práce další, výnosy se rozplynou“, říká Pál. „U mnoha poradců proto dojde nyní k tomu, že budou muset svůj obchodní model upravit.“ Důležitý přitom bude vysoký stupeň automatizace jak v managementu, tak i ve zpracování. „Bude-li úsilí na této straně menší, zůstane více času pro skutečné poradenství, pro prodej a tím pro budování vlastního podnikání“, říká Pál.

„Možnou cestou je zde změna od poradenství v oblasti jednotlivých produktů a s tím spojená odpovědnost za alokaci aktiv klienta směrem k řešení v oblasti správy majetku“, říká Pál. To splňuje všechny požadavky na úpravu podnikání bez většího úsilí, a ještě má nižší fixní náklady než mnoho jiných produktů. „Tímto způsobem profitují ze změny poradci i klienti“, říká Pál.

Zatímco v jiných oblastech je změna obchodního modelu často spojena s vysokými náklady a jednorázovými výlohami, změnu směrem ke zprostředkování produktů v oblasti správy majetku je možné provést velmi snadno a rychle. „Poradce tak např. u Moventa za možnost zprostředkování produktů v oblasti správy majetku a za využívání celé infrastruktury platformy neplatí nic“, říká Pál.


O firmě Moventum:

Moventum S.C.A. je již více než 20 let nezávislý partner poskytovatelů finančních služeb jako jsou poradci a správci aktiv i institucionální klienti a asset manažeři z celého světa. Digitální platforma „MoventumOffice“ umožňuje přístup k více než 10 000 fondů, ETF a k dalším cenným papírům. Kromě toho zde mohou finanční poradci zakládat investiční účty pro svoje klienty, zadávat pokyny k nákupu a prodeji, využívat nástroje v oblasti analýz, reportingu a podpory. Institucionální klienti mohou využívat veškeré doplňkové služby společnosti Moventum a díky nim tak spravovat kolektivní a individuální obchodní účty. Pro správce aktiv nabízí škálu fondových služeb od registrace a převodní služeby po vedení účetnictví fondů a jejich administraci.

Společnost Moventum a.s. byla založena v roce 2017 a v roce 2019 obdržela licenci obchodníka s cennými papíry. Od té doby mohou být v České republice využívány kompletní služby Moventum S.C.A., sem patří i cenově výhodné nákupy ETF fondů pro jednorázové investice a pravidelné investování. Moventum a.s. funguje také jako introducing broker pro zahraniční správce aktiv bez vlastní licence OCP.

Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) je dceřiná společnost firmy Moventum S.C.A. Od roku 2019 Moventum AM spravuje vlastní střešní fondy Moventum a individuální mandáty jako součást správy aktiv.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account