Finanční poradenství je čím dál více regulovanou oblastí podnikání. Finančních poradců ubývá napříč trhem. Jak se vyvíjí počet vázaných zástupců pro jednotlivé oblasti finančního trhu? A daří se více strukturálním firmám, nebo broker poolům?

V posledních letech byly inovovány zákony upravující distribuci na finančním trhu a zavedly nové podmínky pro podnikání finančních poradců. Postupně ve všech oblastech přibyly odborné zkoušky, nové registrace a sjednotily se podmínky pro minimální dosažené vzdělání.

Na poklesu počtu vázaných zástupců registrovaných u České národní banky (ČNB) měly nepochybně vliv zejména nové registrace. Ty především v oblasti distribuce pojištění vyčistily databázi, v níž bylo registrováno přes 150 tisíc PPZ (podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů), a ukázaly skutečný počet finančních poradců na trhu. Dalším sítem byly povinné zkoušky, které vedly k dalším „čistkám“ ve zprostředkovatelských řadách.

Finančních poradců ubývá… v pojištění

Nejvíce finančních poradců a finančních zprostředkovatelů se zabývá distribucí pojištění. I po vyčištění databáze České národní banky dále klesá počet vázaných zástupců pro oblast pojištění. Ještě koncem roku 2013 jich bylo téměř 39 tisíc a začátkem letošního roku jejich počet poklesl již na 21 tisíc.

Graf 1: Vývoj počtu vázaných zástupců pro pojištění

Finančních poradců ubývá - 1Poznámka: Data za celé roky vždy k 31. 12., data za rok 2020 k 10. 1.

Zdroj: EMA data

Nejsilněji je trend poklesu počtu vázaných zástupců pro pojištění patrný u strukturálních (multilevelových) společností. U institucí (zejména pojišťoven) klesají významněji počty vázaných zpravidla skokově při změně pravidel – např. na konci přechodného období pro povinnost absolvovat odborné zkoušky.

Graf 2: Vývoj počtu vázaných zástupců pro pojištění podle zastoupeného

Finančních poradců ubývá - 2Poznámka: Data za celé roky vždy k 31. 12., data za rok 2020 k 10. 1.

Zdroj: EMA data

Výjimkou z klesajícího trendu jsou broker pooly, kterým se navzdory poklesu celkového počtu vázaných zástupců pro pojištění daří počet registrovaných zástupců zvyšovat. Ani v letošním roce ale počtem nepřekonaly ani instituce ani strukturální firmy. Naopak spíše stagnace počtu vázaných zástupců v institucích v posledních letech vyzvedl pojišťovny mezi největší zastoupené.

Finančních poradců ubývá… v investicích

Počet vázaných zástupců pro investice byl mezi roky 2013 a 2017 stabilní. V roce 2018 ovšem do hry zasáhla změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu a lidé začali oblast investičního zprostředkování a poradenství opouštět.

Zatímco v roce 2017 bylo u ČNB registrováno více než 13 tisíc vázaných zástupců pro investice, o rok později to bylo již o 3 tisíce méně. V letošním roce skončilo přechodné období, což si již v prvních dnech letošního roku vyžádalo dalších téměř 1 500 zrušených registrací.

Graf 3: Vývoj počtu vázaných zástupců pro investice

Finančních poradců ubývá - 3Poznámka: Data za celé roky vždy k 31. 12., data za rok 2020 k 10. 1.

Zdroj: EMA data

Stejně jako v oblasti pojištění je i v oblasti investic patrný rozdílný trend u strukturálních firem a u broker poolů. Již v letech stagnace počtu vázaných zástupců pro investice (2013 až 2017) klesal jejich počet u strukturálních firem, z nich se lidé přesouvali do poolových organizací. V „roce změn“ 2018 klesly počty zástupců v obou typech společností, ale již v loňském roce pooly rostly a vykompenzovaly i předešlé ztráty. Začátek letošního roku spolu s koncem přechodného období poznamenal opět obě formy společností.

Graf 4: Vývoj počtu vázaných zástupců pro investice podle zastoupeného

Finančních poradců ubývá - 4Poznámka: Data za celé roky vždy k 31. 12., data za rok 2020 k 10. 1.

Zdroj: EMA data

Distribuce úvěrů – nově regulovaná oblast

Distribuce úvěrových produktů dlouho bylo neregulovanou oblastí, v níž bylo možné podnikat na základě živnostenského listu bez registrace u České národní banky. To se změnilo v roce 2016 a od roku 2017 musí být zprostředkovatelé úvěrů a jejich vázaní zástupci u ČNB registrovaní.

V rámci vázaných zástupců pro úvěrové produkty došlo pouze k jednomu většímu poklesu – v roce 2018 skončilo přechodné období pro doložení odborné způsobilosti certifikační zkouškou. To si vyžádalo více než pětinu „hlav“, které z oblasti distribuce úvěrů odešly.

Graf 5: Vývoj počtu vázaných zástupců pro úvěrové produkty

Vázaní zástupci - úvěrové produkty -1Poznámka: Data za celé roky vždy k 31. 12., data za rok 2020 k 10. 1.

Zdroj: EMA data

Přestože v roce 2018 došlo k poklesu počtu vázaných zástupců jak u strukturálních firem, tak u broker poolů, o rok později pooly rostly, zatímco multilevelové firmy dále klesaly. V letošním roce nedošlo v oblasti distribuce úvěrů k žádným legislativním změnám, proto obě skupiny společností zaznamenávají pouze mírné změny.

Graf 6: Vývoj počtu vázaných zástupců pro úvěrové produkty podle zastoupeného

Vázaní zástupci - úvěrové produkty -2Poznámka: Data za celé roky vždy k 31. 12., data za rok 2020 k 10. 1.

Zdroj: EMA data

Profesionalizace finančního poradenství

Povinné zkoušky a certifikace byly (vedle vyčištění „mrtvých duší“ PPZ v databázi ČNB) hlavním důvodem úbytku vázaných zástupců pro všechny tři regulované oblasti distribuce na finančním trhu. Odešli především ti, pro které byly zkoušky příliš náročné. Zůstali lidé, kteří se ve své oblasti dále vzdělávají a jsou ochotni sledovat legislativní trendy – a to přesto, že zákonné novinky s sebou nesou čím dál více byrokracie a povinností.

Trend finančního poradenství jako celku je ale nastartován správným směrem. Finanční poradenství se profesionalizuje. Z trhu již (snad zcela?) vymizeli lidé, kteří si „drží“ licenci, aby prodali pár pojistek do roka, a zcela převažují finanční poradci, kteří se své profesi věnují plně a naplno.

komentářů 9
 1. Ivan Špirakus 8 měsíci

  Ty údaje o vázaných zástupcích v pojištění jsou tedy pěkné nesmysly …
  K dnešním dni (20.1.2020) je v registru ČNB toto:

  Vázaní zástupci dle zákona o distribuci pojištění a zajištění 34 903

  2

  1
  • Author
   Petr Zámečník 8 měsíci

   Dobrý večer, děkuji za komentáře a podnět. Rozdíl je dán tím, že v přehledu jsou uvedeni vázaní zástupci největších finančně poradenských společností a interních distribučních sítí pojišťoven, nejsou tam zapracovány malé společnosti a bankovní distribuce pojištění. Máte ale pravdu, že jsem je měl nejspíš do součtu zahrnout, přestože uvedená čísla o trendu vypovídají lépe.

   0

   1
   • Petr Kratochvíl 8 měsíci

    Vážený pane Zámečníku,

    1) Mohl byste uvést, kde v evidenci ČNB najdu počty vázaných zástupců interních distribučních sítí pojišťoven? Pokud nedělám něco špatně, tak například zaměstnanci v regisu vůbec nejsou.

    2) Podle čeho konkrétně v dnešní době rozlišujete MLM a Broker pool? Podle počtu úrovní výše provizí nebo podle procesu výplaty provize nebo podle způsobu řízení?

    Děkuji za odpověď

    1

    0
    • Author
     Petr Zámečník 8 měsíci

     Dobrý den,

     1) Počty vázaných zástupců pojišťoven najdete v registrech ČNB. Např. pro Allianz z jejího profilu na
     https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=2619&p_VER_ID=1014&p_DATUM=23.01.2020&p_ROL_KOD=4

     vede odkaz na “Vázaný zástupce pojišťovny dle zákona o distribuci pojištění a zajištění” (má jich k dnešnímu dni 1576) na
     https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB21.SOUVISEJICI_VAZBY_TVA?p_lang=cz&p_SUB_SEQ_ID=2619&p_SVR_SEQ_ID=3579&p_DATUM=23.01.2020&p_ROL_KOD=4&p_TVA_IDENTIFIKACE=VZ_ZDP_POJ&p_POZICE=1

     2) Jsme si vědomi, že zejména MLM (resp. strukturální firmy) sami o sobě mají více modelů. Např. v Partners, pokud se nepletu, tvoří 20 % obratu Partners Markety, které multilevelovou strukturu nemají. Zároveň pod broker pooly jsou i velké multilevelové struktury, viz např. pod Broker Trustem je HS Advisory, a.s. (4fin), který má multilevelovou strukturu.

     Mezi broker pooly jsou zařazené: Broker Trust, Chytrý Honza, SAB servis, OK Klient, INSIA
     Mezi strukturálními firmami (MLM) jsou: OVB Allfinanz, Partners, Broker Consulting, ZFP akademie, Fincentrum & Swiss Life Select, eDO finance.

     Přeji krásný den.

     0

     0
     • Petr Kratochvíl 8 měsíci

      Dobrý den,

      děkuji za odpověď.

      Ad 1) Ano. Koukáme na stejný web, stejná data. Počty VZ jsou jasné, ale do REGISu (elektronická aplikace ČNB pro registraci subjektů) se nezapisují zaměstnanci pojišťoven, SZ i VZ. Zajímalo mě právě, jestli s tímto váš zdroj pracuje. Ale je fakt, že uvádíte čísla VZ jen některých firem. Takže grafy i data nejsou úplnš relevantní…

      Ad 2) Podle toho, co je možné na trhu vysledovat (v některých vámi uváděných poolových společnostech jsou “hlubší” MLM než v některých vámi zmiňovaných strukturálních firmách), je podle mě porovnání MLM vs. Broker Pool nic neříkající a prakticky zbytečné. Užitečné možná jen jako PR některého uspořádání, ale je fakt, že jsem nestudoval, co je váš zdroj zač :).

      Děkuji za vyjmenování firem, které jste do počítání VZ zahrnul. Teď už je to srozumitelnější :)

      Hezký den

      0

      0
 2. Ivan Špirakus 8 měsíci

  A to samé platí pro vázané zástupce v oblasti úvěrů
  Vázaní zástupci dle zákona o spotřebitelském úvěru 17 104

  1

  1
 3. Ladislav Daniš 8 měsíci

  I špičkový poradce (jako jsem byl i já) raději nechá této činnosti, jakkoli je lukrativní, když jej plátce provizí okrade a ještě to maskuje právními důvody.
  To se děje v DAS – “Právní pojišťovně”, která hlásá : “Bráníme slušné” …

  0

  0
  • Jožka 8 měsíci

   To jsem zvědavý, jaká bude čistka po povinných zkouškách.
   K té DAS: mám s nimi moc špatné zkušenosti.

   0

   0
 4. Martin Štula 8 měsíci

  Neuvěřitelné, za co si lidi nechají zaplatit. Uvádět čísla lišící se o více než padesát procent a na základě toho vyvozovat nějaké závěry, tak to je tak výkon hodný žáčka základní školy. Takový pionýrský kroužek v sedmé třídě tomu odpovídá.

  0

  0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account