Knihovna - vzdělávání
Zdroj: Pixabay.com

Bez následného vzdělávání nemůže finanční poradce vykonávat svou činnost. Následné vzdělávání může nabízet 25 subjektů. Ale potřebných pro splnění zákonných podmínek jsou statisíce hodin vzdělávání ročně…

Na počátku následného vzděláváni na pojištění byl zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ).

Prohlubování odborných znalostí a dovedností nezbytných pro distribuci pojištění podle skupiny odbornosti prostřednictvím následného vzdělávání podle § 59 ZDPZ zajistí naplnění požadavku na trvalé splňování podmínek odborné způsobilosti osob, kterým tato povinnost byla stanovena v § 55 ZDPZ. Podívejme se, jak následné vzdělávání v rozsahu 15 hodin v praxi probíhá a navazuje tak na 9 druhů certifikačních zkoušek. A že se jedná o důležité téma vyplývá i z toho, že ČNB eviduje celkem 29 866 vázaných zástupců. (Vázaní zástupci ve vazbě na zastoupeného dle zákona o distribuci pojištění a zajištění stav ke dni 07.12.2022).

Z toho vyplývá, že se jedná pouze u vázaných zástupců o 447 990 hodin a to je velké sousto!

Pohled do historie

Z legislativy vyplývá, že následné vzdělávání je možné absolvovat kdykoliv v průběhu celého kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém odborně způsobilá osoba úspěšně složila odbornou zkoušku pro distribuci pojištění. Proto se nám první zájemci na následné vzdělávání na pojištění (NVP) začali hlásit již v závěru roku 2020, když byly nulové zkušenosti s touto formou vzdělávání. Dnes je zkušenost jiná. Po dvou letech nabízení se tato forma vzdělávání již stala součástí vzdělávání zprostředkovatelů pojištění, i když často slyším, že je to „nutné zlo“ a často je to vnímáno spíš jako nutnost, než užitek pro poradce. Na trhu je dnes dle ČNB (Akreditované osoby dle zákona o distribuci pojištění a zajištění (stav ke dni 07.12.2022) evidováno 25 akreditovaných osob, které mohou NVP nabízet. Prakticky se nyní můžeme setkat s veřejnou nabídkou pouze cca poloviny z nich.

Co nabízí trh

Akademie pojištění (v článku Pod lupou Dušana Šídla. Jak na následné vzdělávání?) jako první přinesla přehled e-learningových kurzů akreditovaných osob. Jednotné místo, kde by byly nabídky přehledně veřejně dostupné neexistuje. Proto se musí poradce obrátit na webové stránky jednotlivých poskytovatelů. V uvedeném článku najdete 107 kurzů v rozsahu od 90 do 540 minut, ale není uvedeno, k jakému datu. Ale to je určitě historie, dnes jich je určitě mnohem více.

Velmi často se setkáte s klasickou e-learningovou formou, případně s prezenční formou, kde přednáší lektor. Někteří poskytovatelé kromě jednotlivých programů nabízí také balíčky v rozsahu 15 hodin. Co se týká obsahu, tak ve Vectoru máme zkušenost s ČNB, která ve svém benchmarku přímo říká, že by následné vzdělávání nemělo být zaměřeno pouze na opakování zkouškových otázek a případových studií. Proto jsme šli ve Vectoru cestou, že naše současná nabídka více než 30 hodin NVP. Jedná se o videa na konkrétní témata a jsou natáčena ve studiu, kam si zveme přední specialisty. Ale budu upřímný, dostat do studia špičkového odborníka není vůbec jednoduché, ale když ho seženeme, výsledek je skvělý. Z naší zkušenosti vyplývá, že mezi nejlépe hodnocená témata patří Pojistný podvod – odhalování a prevence, Pojištění vozidel a analýza potřeb, Jak pojistit kyberútok a jeho dopady nebo Vliv inflace na investice a související rizika.

Poradci si objednají balíček 15 hodin a po úhradě mají k dispozici vybrané programy v rozsahu 1 až 3,5 hodiny. Při moderovaném rozhovoru se specialistou vidí na obrazovce obsah a můžou se v klidu zaposlouchat rozhovoru. Například 5.12.2022 jsme obdrželi tuto zpětnou vazbu:

Výborný nápad formou rozhovoru s kvalifikovanou osobou projít dané téma. Paní ředitelka mluvila stručně, jasně a uváděla i příklady z praxe, které často útržkovitě slýcháváme. Rozhovor bylo možné zastavit, příp. se kousek vrátit zpět. Oběma účastníkům bylo velmi dobře rozumět.

Zpětná vazba je pro nás důležitá, proto ji sledujeme a máme průměrné hodnocení 4,7 hvězdiček na pětihvězdičkové škále. Forma moderovaného rozhovoru nám připadá přívětivá, protože si účastník může nahrávku pustit na mobilu, tabletu a PC. Nahrávku si může zastavit a program má k dispozici celý rok až do 31.12. Jsme si vědomi toho, že je třeba programy třeba neustále aktualizovat. Některé zestárnou. Jako třeba náš program Cestovní pojištění.

Pro rok 2023 již máme natočená nová témata, která oživí naši nabídku. Budeme mít v nabídce opět více než 30 hodin videí (24/7), takže je z čeho vybírat.

Novinky 2023

  1. Tři fáze životního pojištění – 1) Sjednání pojištění
  2. Odborná péče při distribuci pojištění
  3. Pojištění majetku a analýza potřeb
  4. Vliv životního stylu na pojištění
  5. A další

Z našeho pohledu si často klienti vybírají pojištění dle ceny a také poradci často hledají nejlevnější nabídku. Ale jsem toho názoru, že specialista na videu poskytne účastníkovi více informaci, než tradiční e-learning. Naši specialisté mají vždy v prezentaci tabulky, grafy, trendy a vlastní zkušenosti, které jsou cenné pro praxi. A protože existuje 9 zkoušek, poskládali jsme nabídku i do balíčků 15 hodin. Pokud si nechce poradce zvolit něco individuálního může si složit vlastní balíček. Nabídku v podobě balíčků najdete u většiny akreditovaných osob.

Co se stane když?

Samozřejmě se může stát, že nesplníte požadovaných 15 hodin NVP. Jak postupovat? V tomto případě …Okamžikem nesplnění NV v daném roce tak přestává být osoba odborně způsobilá a nesmí od začátku následujícího roku nadále vykonávat distribuční činnost.

A co následné vzdělávání v oblasti investic (NVI) a úvěrů (NVU)?

To je další téma, se kterým se letos velmi často setkávám. Jak jsem již zmínil, u pojištění se jedná vždy o 15 hodin bez rozdílu, jakou zkoušku poradce vykonal, u investic a úvěru není časová dotace (zatím) stanovena.

Dle diskuzí, které jsme vedli se zástupci velkých firem jsou 2 nejčastější řešení. Zaprvé  vlastní systém vzdělávání a proškolování, jednotný a povinný pro celou síť. Zadruhé stanovení povinného rozsahu (například 4 hodiny) a poradce si může svobodně vybrat z veřejné nabídky akreditovaných osob. Proto naše nabídka obsahuje i následné vzdělávání v oblasti investic a úvěrů. Opět se jedná o videa, a účastník má od Vectoru elektronické potvrzení o absolvování kurzu.

Závěr

Lze předpokládat, že v roce 2023 bude nabídka kurzů následného vzdělání ještě pestřejší, takže bude z čeho vybírat. A co zvítězí u konkrétního poradce bude záležet na jeho preferencích. Zda chce využít e-learningu, prezenční formy s lektorem anebo nabídky v podobě videa a nikam necestovat. Také zkušenosti jednotlivých akreditovaných osob budou důležité pro další směřování následného vzdělávání v podobě těch statisíců hodin, které by měly být přínosem a ne tím „nutným zlem“.

Autor je vedoucí obchodního oddělení, VECTOR Certifikace s.r.o. 0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account