Finanční poradenství

Koronavirus a s ním spojené vládní restrikce zejména ve druhém čtvrtletí zastavili ekonomiku. Jak se stav nouze podepsal na počtu vázaných zástupců? Kdo je vítězem a kdo poraženým?

První pololetí 2020 se nepochybně zapíše do historie podobně jako španělská chřipka v minulém století. Rozšíření koronaviru zavdalo příčinu restriktivních opatření a vyhlášení nouzového stavu nejen v České republice a zaťalo tvrdou ránu nejen do zdravotnických systémů, ale i do celé světové ekonomiky. V Česku se koronavirus projevil (zatím) spíše v ekonomické než zdravotní rovině. Většina pozitivních lidí má pouze mírný průběh a většina zemřelých s COVID-19 měla jinou hlavní příčinu smrti.

Koronavirus a restriktivní opatření se promítla i v oblasti finančního poradenství. Sice finanční poradci se mohli i v době nouzového stavu scházet se svými klienty, ale řada klientů i samotných finančních poradců dávala přednost společenskému odstupu. A tak se schůzky stále častěji přesouvaly na internet. Tedy, tam, kde to legislativa dovolila.

Jak se ale koronavirus projevil na počtu finančních poradců? EMA data připravila na toto téma studii, v níž sledovala vývoj počtu vázaných zprostředkovatelů pro jednotlivé oblasti. A výsledek? Vázaných zástupců ubývá, většinou je ale příčina jinde než v pandemii. A co víc – jsou společnosti, které i v době koronaviru rostly.

Vázaní zástupci pro pojištění

Nejvíce vázaných zástupců je pro oblast pojištění. Jejich počty dlouhodobě klesají, přičemž k vyčištění statistik od „mrtvých duší“ došlo až s novým zákonem o distribuci pojištění. A ani první pololetí letošního roku nebylo v poklesu výjimkou. Ubylo více než 1 500 vázaných zástupců.

Graf 1: Vývoj počtu vázaných zástupců pro pojištění

Vázaní zástupci - pojištěníZdroj: EMA data, ČNB

K nejhlubšímu poklesu počtu vázaných zástupců pro oblast pojištění došlo v červnu – tedy až po uvolnění restriktivních opatření, která měla bránit šíření viru. Pravděpodobně tedy lidé, kteří chtěli v oboru končit, počkali s výpovědí na dobu, kdy byl uvolněn pohyb obyvatel. A nováčci nebyli efektivně nabíráni, neboť i k tomu je potřeba setkávání.

Navzdory restrikcím se ale některým společnostem nábor dařil. Mezi broker pooly je jednoznačným vítězem SAB servis, který v prvním pololetí v počtu vázaných zástupců pro pojištění posílil o 7,4 %. Nejhůře dopadl Chytrý Honza, kterému ubylo 6,7 % vázaných zástupců pro pojištění, ale který aktuálně očekává příchod jedné velké skupiny.

Graf 2: Vývoj počtu vázaných zástupců pro pojištění v broker poolech

Počet VZ pojištění - broker poolyZdroj: EMA data, ČNB

Trojice největších strukturálních společností v počtu vázaných zástupců pro pojištění klesla. Zjevně se ale nejlépe dařilo OVB Allfinanz, kde pokles způsobilo pravděpodobné pročištění neaktivních finančních poradců v dubnu (-8,9 procentních bodů meziměsíčně). V ostatních měsících OVB zaznamenalo růst.

Graf 3: Vývoj počtu vázaných zástupců pro pojištění v největších strukturálních společnostech

Počet VZ pojištění - MLMZdroj: EMA data, ČNB

Vázaní zástupci pro investice

Investice jsou perspektivní oblastí finančního poradenství. A také stále více regulovanou. V prvním pololetí 2020 na vývoji počtu vázaných zástupců pro investice není možné sledovat následky koronaviru, protože došlo hned ke dvěma legislativním změnám.

Od ledna přestalo platit přechodné období pro prokázání odborné způsobilosti (certifikace) pro vázané zástupce, což se projevilo poklesem jejich počtu o více než 4 tisíce (-16,1 %). A následně od dubna byly vyčleněni z kategorie vázaných zástupců pro investice vázaní zástupci pro důchodové produkty (doplňkové penzijní spoření). V dubnu tak ubylo dalších 5,5 % vázaných zástupců pro investice – převážně těch, kteří mají oprávnění pouze podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, ale nikoli podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Graf 4: Vývoj počtu vázaných zástupců pro investice

Vázaní zástupci - investiceZdroj: EMA data, ČNB

Mezi broker pooly měly obě změny největší dopad na OK Klient, kterému ubyla více než čtvrtina (27,7 %) vázaných zástupců pro investice. Naopak nejstabilnější kmen měl Chytrý Honza s poklesem pouhých 12,9 %.

Graf 5: Vývoj počtu vázaných zástupců pro investice v broker poolech

Počet VZ investice - broker poolyZdroj: EMA data, ČNB

Pozdější pokles počtu vázaných zástupců pro investice v Broker Trustu je dán pozdější odregistrací finančních poradců, kteří nesplnili podmínku doložení odborné způsobilosti certifikační zkouškou.

Jak se OVB Allfinanz dařilo v oblasti pojištění, u investic je na tom významně hůře. Na konci přechodného období pro prokázání odborné způsobilosti přišla společnost téměř o třetinu (31,2 %) vázaných zástupců pro investice. Jejich počty ale následně doplňovala rychlejším tempem než další dvě z trojice největších strukturálních společností podle počtu vázaných zástupců pro investice.

Graf 6: Vývoj počtu vázaných zástupců pro investice v největších strukturálních společnostech

Počet VZ investice - MLMZdroj: EMA data, ČNB

Samotné vyčlenění vázaných zástupců pro penzijní produkty nemělo příliš velký dopad na počet vázaných zástupců pro investice. Většina „penzijních poradců“ zprostředkovává i širší investiční služby.

Graf 7: Vývoj počtu vázaných zástupců pro investice a penze

Vázaní zástupci - investice a penzeZdroj: EMA data, ČNB

Vázaní zástupci pro úvěry

Oblast zprostředkování úvěrů byla v prvním pololetí 2020 nejstabilnější ze všech oblastí finančního zprostředkování. Sice jejich počet také poklesl, ale spíše na úrovni statistické chyby.

Graf 8: Vývoj počtu vázaných zástupců pro úvěry

Vázaní zástupci - úvěryZdroj: EMA data, ČNB

Ovšem i v této oblasti finančního trhu jsou společnosti rostoucí raketovým tempem. Jen za šest měsíců připsal SAB servis 16 % vázaných zástupců pro úvěry, přičemž broker pooly obecně získávaly.

Graf 9: Vývoj počtu vázaných zástupců pro úvěry v broker poolech

Počet VZ úvěry - broker poolyZdroj: EMA data, ČNB

Největší strukturální společnosti se v oblasti počtu vázaných zástupců pro úvěrové produkty držely na stabilní úrovni bez významnějších růstů i poklesů.

Počet vázaných zástupců: Bude klesat?

Koronakrize se zatím v počtu vázaných zástupců příliš neprojevila. Do budoucna ale bude působit dvěma směry. V prvé řadě i přírůstky vázaných zástupců v době restriktivních opatření a krátce po nich jsou důsledkem vyjednávání, která byla zahájena ještě před celosvětovou pandemií.

V době koronakrize se sníženou možností setkávání bylo pravděpodobně zahájeno méně jednání jak se stávajícími finančními poradci, tak s nováčky, kteří by mohli do oboru finančního poradenství vstoupit. To bude při stabilním úbytku finančních poradců tlačit spíše na další pokles počtu vázaných zástupců.

Na druhé straně by se již ve střednědobém horizontu mohla projevit úleva dosud přepnutého trhu práce, přičemž dráha finančního poradce by se mohla stát zajímavou alternativou pro lidi hledající změnu kariéry. To by přivedlo do oboru nováčky a počet vázaných zástupců by mohl růst.

Který z faktorů převáží, ukáže až čas…

Komentářů: 2
  1. Josef Soumar 3 roky

    Hezky zpracované

    1

    0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account