Investiční plán
Zdroj: Pixabay.com

​Každý plán má svá rizika. I finanční plán domácnosti. A stejně jako v každém plánu i ve finančním je možné rizika efektivně řídit a předcházet jejich následkům. Jak? A až v posledním kroku sestavení finančního plánu přichází na řadu plán investic.

Zajistěte se proti nepříznivým okolnostem

Život je nepředvídatelný. A jak říká staré české přísloví, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Sebelepší finanční plán může zhatit pár vteřin nepozornosti či okolnosti, které nedokážete ovlivnit a kterým nelze předejít. Prožene-li se vaším domem tornádo, nezbyde z něj moc bez ohledu na kvalitu stavby.

Tip:

Předcházet lze ale finančním následkům nepříznivých okolností. Základním nástojem ochrany finanční stability rodiny je pojištění, které chrání před finančně likvidačními škodami. Vedle něj stojí „samopojištění“, tedy vytvoření dostatečné finanční rezervy, z níž budete moci hradit menší škody.

Při vytváření finančního plánu si po stanovení cílů, jejich ceny a potřebného objemu spoření a investic udělejte analýzu rizik, která mohou dosažení vašich cílů ohrozit.

Mezi základní životní rizika patří riziko invalidity či riziko smrti některého z živitelů rodiny, u majetkových rizik je vhodné zaměřit se na nejcennější (nejdražší) položky, jako je rodinný dům či byt, jejich vybavení a automobil, případně další nákladný majetek. Každý člověj je navíc zodpovědný za své činy, ať již úmyslné nebo neúmyslné, a je povinen uhradit škody, které způsobí. Osobní odpovědnost je také velkým rizikem, které se nevyplácí podceňovat a které byste si měli pojistit v rámci ochrany finančního plánu.

Analýza rizik obsahuje výčet jednotlivých rizik, míru, v jaké dané riziko může nastat, a očekávanou výši škody. Pojistit byste měli všechna rizika, jejichž finanční dopad by byl pro vaše rodinné finance zdrcující. Konkrétní částky závisí přitom na vaší finanční situaci a na vašich finančních rezervách. Škoda, která je pro jednu rodinu běžným drobným výdajem, může být pro jinou poslední kapkou, která je dovede k bankrotu. A na vašem vztahu k riziku.

U menších očekávaných škod je vhodnější využít „samopojištění“. Jeho výhodou je především cena, kdy nemusíte platit žádné náklady, které vám běžně naúčtuje pojišťovna – od nákladů na sjednání smlouvy, přes administrativní náklady, po zisk pro akcionáře pojišťovny. Není to ale zdaleka výhoda jediná.

Zatímco pojišťovna přesně stanovuje, co je v rámci pojištění kryto, a na druhé straně vymezuje, za jakých okolností pojistné plnění (náhradu škody) zkrátí či zcela odmítne vyplatit, v rámci „samopojištění“ si sami určíte, kterou škodu zaplatíte a kdy se spokojíte se ztrátou poškozené věci.

Navíc pojišťovny musí počítat s negativním výběrem, čili s tím, že o pojištění budou mít zájem především lidé s vyšším rizikem, a s morálním hazardem, kdy pojištění lidé ztrácí část své obezřetnosti při předcházení vzniku rizik, protože případnou ztrátu ponese pojišťovna a nikoliv oni, což opět zvyšuje cenu pojištění. A naopak, pokud o sobě víte, že je vaše riziko vyšší než u většiny ostatních lidí, můžete zvážit uzavření pojistky i v případě, kdy očekávané škody nepředstavují závažný problém pro vaše rodinné finance.

​Vytvořte si investiční strategii

Posledním krokem při tvorbě finančního plánu je sestavení investiční strategie a nalezení konkrétních finančních a případně nefinančních nástrojů pro její realizaci.

Investiční strategie má v prvé řadě respektovat časový harmonogram očekávaného dosažení jednotlivých cílů. Tomu by měly odpovídat investiční horizonty pro patřičné částky spoření a investic. Pro krátkodobé cíle je vhodné využívat sice méně výnosné, ale bezpečné nástroje, jako jsou spořicí účty či fondy peněžního trhu, pro dlouhodobé cíle naopak sice více kolísavé, ale výnosnější nástroje, jako jsou akcie, akciové podílové fondy, ETF nebo rizikové dluhopisy a fondy rizikových dluhopisů. A pro střednědobé cíle nástroje, které leží mezi těmito možnostmi.

Základem dlouhodobého spoření a investování je především pravidelnost. Jistě, pokud máte volné prostředky, je vhodné je zainvestovat podle finančního plánu také. Pravidelné investice jsou ale pro dosažení cílů zpravidla nezbytné.

Při pravidelném investování nekoukejte na aktuální hodnotu aktiv, do kterých mají směřovat vaše finanční prostředky. Jen nakupujte. Je-li cena vysoká, za stejnou částku nakoupíte méně jednotek, při poklesu ceny naopak nakoupíte větší množství. Výsledkem je, že už jen při kolísavosti ceny, která skončí na stejné hodnotě, na jaké začínala, vyděláte.

Na cenu opravdu nekoukejte. Roste-li, mohli byste podlehnout přesvědčení, že si raději počkáte na její pokles a nakoupíte levněji. K tomu ale nemusí dojít a cena se níž již nemusí dostat. Naopak při poklesu ceny hrozí, že se vyděsíte ztráty, kterou máte na dříve nakoupených investičních aktivech, a nevyužijete poklesu k levnějším nákupům. Naopak můžete mít chuť všechno prodat, protože se budete obávat další ztráty.

Tabulka: Pravidelná investice

Cena

Nakoupeno jednotek

Celkem jednotek

Investováno

Hodnota portfolia

Zisk/ztráta

Období 1

1

1000 ks

1000 ks

1000

1000

0

Období 2

0,5

2000 ks

3000 ks

2000

1500

-500

Období 3

1

1000 ks

4000 ks

3000

4000

1000

Období 4

2

500 ks

4500 ks

4000

8000

4000

Období 5

1

1000 ks

5500 ks

5000

5500

500

Zdroj: Vlastní zpracování

Nesnažte se trh časovat. Jsou sice různé způsoby, které pomáhají odhadnout, jakým směrem se bude pohybovat cena aktiv i celých trhů, žádný z nich ale není dlouhodobě spolehlivý. Při investování nespekulujte. To vede pouze k vyšším ztrátám.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account