Rodina - ruce - udržitelný finanční plán
Zdroj: Pixabay.com

Žádný finanční plán nebude naplněn beze změny. V průběhu života dochází k nepředvídatelným okolnostem, které mění podstatu příjmů a výdajů, i k přehodnocení životních priorit a cílů. To ale neohrožuje samotný princip finančního plánu. Příjmy, výdaje i cíle se mohou vyvíjet, ale plán jako celek bude dál účinným služebníkem.

Finanční plán je ohrožen jeho samotnými účastníky – členy domácnosti, rodinou. Je jen na vás, jestli svůj plán dodržíte a vyhnete se nástrahám impulsivních nákupů či rezignaci na vytváření úspor a investice. A protože je finanční plán sestavován na celý život, nástrah je opravdu hodně.

Tip:

Abyste zvýšili šanci, že svůj finanční plán dodržíte a dojdete k naplnění cílů, jsou dvě „berličky“, které vám pomohou vytrvat a nesklouznout z plánované cesty na náhodnou procházku životem: Plánujte společně a část příjmů nechte bez plánu.

​Všichni za jednoho, jeden za všechny

Jedná se o rodinný finanční plán. Ovlivňuje všechny členy vaší rodiny a všichni by ho měli vzít za svůj. Do sestavení finančního plánu by proto měly být zahrnuty i cíle jednotlivých členů domácnosti a všichni by se měli na konečném plánu shodnout. Není to ale o kompromisech. Je-li výsledkem kompromis, nebude s finančním plánem spokojený nikdo. Je to o konsensu, o shodě.

Lidé jsou různí. Někdo je dominantní, jiný je spíše submisivní. I tak je nezbytné finanční plán sestavovat společně. Pokud z plánování vynecháte svého partnera a nebudete respektovat i jeho cíle, pak bude vědomě či nevědomě naplnění plánu bojkotovat a narušovat.

V extrémním případě vede nesoulad ve finančním plánu (či v životních cílech) k rozchodu a rozvodu. V praxi se s tím setkávám poměrně často. Typickým příkladem je nastavení cíle vlastního bydlení, kdy si rodina koupí pozemek, nakoupí materiál a ve volném čase staví rodinný dům svépomocí. Veškeré finanční zdroje směřují do výstavby, které je věnován i veškerý mimopracovní čas. Rodina nezná žádnou zábavu, žádnou dovolenou, výdaje mimo stavbu jsou minimalizovány na nejnižší nezbytnou úroveň. Výsledkem je, že dříve či později jeden z páru, ten, který není s tímto cílem ztotožněn, ztratí trpělivost a partnerství opustí.

Do finančního plánování je vhodné zahrnout všechny členy domácnosti, včetně dětí, samozřejmě s ohledem na jejich věk a schopnosti.

Účast dětí při tvorbě finančního plánu rodiny je důležitá ze dvou důvodů. Méně významným je argument pro rodiče, když dítě chce uskutečnit mimořádné výdaje, např. chce nové kolo, protože jeho či její kamarádi nový bicykl mají. Rodiče pak mohou odpovědět, že společně plánujeme dovolenou u moře, a tak nemůžeme nyní koupit nové kolo. Dost možná tento argument neuspěje, protože odpověď dítěte bude ve smyslu: „Nechci k moři, chci kolo.“ Ale pořád je to lepší, než nemít v ruce nic.

Druhý důvod je mnohem významnější: Předáváte tím finanční gramotnost svým dětem. Ano, v České republice je výuka finanční gramotnosti povinná na základních i na středních školách. Ty k finančnímu vzdělávání ovšem přistupují různě a v různé kvalitě. Některé zavedly samostatný předmět, jiné se finanční gramotnosti věnují v projektových dnech a další témata z finančního vzdělávání zařazují do jiných předmětů.

Zejména při třetí možnosti se žáci často ani nedozví, že byli finančně vzděláváni. Při výuce procent v matematice učitel řekne, že počítá úrok, a tím je splněno. Navíc nejlepší způsob osvojení si zdravých finančních návyků je využívání správných postupů v praxi. A to naučí jen přizvání dětí do rodinného finančního plánování.

​Nechte si peníze mimo rozpočet

V rámci rodinného rozpočtu by měly být vytvořeny i kategorie na zábavu. Chcete-li chodit jednou týdně do kina, vyčleňte si pro to v rozpočtu dostatek peněz. Vedle toho si ale nechte část peněz, které do rozpočtu nebudou vstupovat vůbec. Ač to může znít zvláštně, je to jeden ze způsobů, jak učinit rozpočet i celý finanční plán udržitelný.

Dříve či později uděláte nějaký impulsivní nákup – neplánovanou koupi něčeho, co v rozpočtu nemáte uvedeno a co ani nepotřebujete. Jsme lidé, a tak se tomu nedá stoprocentně zabránit. A právě pro tyto příležitosti je potřeba mít část peněz mimo rodinný rozpočet.

Důvodem „peněz mimo“ není překvapivě to, že byste impulsivním nákupem překazili dosažení cílů či dokonce zruinovali své rodinné finance. Právě naopak. Největším nebezpečím takovéhoto impulsivního nákupu, pokud nemáte peníze mimo rozpočet, je, že se nic nestane. Na vaše cíle dosáhnete v plné míře za nezměněný čas. A to je hrozba pro celý finanční plán. Když zjistíte, že při narušení vašeho rodinného rozpočtu nedošlo k žádné finanční katastrofě, proč byste se měli vyhnout dalším impulsivním nákupům? Proč si neudělat radost navíc?

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account