Ondřej Janata podle policie se svou firmou Growing Way připravil přibližně 4 tisíce lidí o 1,5 mld. Kč. K podvodu měl využít Ponziho schéma. Ovšem… tolik lidí nezíská za rok bez efektivní distribuce. Zeptali jsme se proto finančně poradenských společností, jak zabrání svým poradcům, aby taková podvodná schámata nabízeli svým klientům.

Vytvořit dobrý finanční produkt je jedna věc. Prodat ho druhá. Jenže to platí i opačně. Pokud je efektivní distribuce, je schopná prodat cokoli. I Ponziho schéma – tedy podvod, v němž organizátor tvrdí, že dokáže nadprůměrně zhodnotit peníze, ovšem výnosy připisuje buď pouze fiktivně, nebo je vyplácí z peněz nově příchozích lidí. Posledním pravděpodobně odhaleným Ponziho schématem byla podle policie firma Growing Way „zázračného investora“ Ondřeje Janaty, která slibovala výnos kolem 30 % ročně.

Jednu z nejefektivnějších distribucí představují finančně poradenské společnosti. Ty působí na regulovaném trhu a jsou dohlíženy přísným dohledem České národní banky (ČNB) a jejich vázaní zástupci jsou svázáni pravidly, aby své klienty do podvodných schámat nepřivedli… je to ale dostatečné? Zeptali jsme se proto představitelů finančně poradenských společností: Jak předcházíte tomu, aby se vaši poradci nezapojovali do podvodů typu Ondřeje Janaty?“

Jak předcházejí podvodům poradenské společnosti

Mojmír Urbánek, generální ředitel SAB servis

Vlády a centrální banky vytvořili bezprecedentně dlouhé období prosperity potlačováním jinak přirozených ekonomických krizí. Za to platíme vysokou daň nejenom v podobě extrémního nárůstu státních dluhů a akcelerací inflace, ale také ztrátou obezřetnosti mnoha koncových klientů. Někteří z nich mají stále vyšší zisková očekávání a slovy klasika jsou stále více „nenasytní“. A kde je poptávka, vždy se objeví nabídka. Proto se nakonec vždy najdou nepoctiví nebo nezkušení „poradci“, kteří netrpělivým klientům nabídnou to, co chtějí – rychlou cestu k bohatství. Ale zkratky nefungují, což se ukázalo i v případě Growing Way Ondřeje Janaty.

Poradce, kteří s námi spolupracují, chráníme tak, že střežíme naše produktové portfolio. Takovou „investiční příležitost“ jsme do portfolia investičních nástrojů nepřijali. A jsem si jistý, že ani naši konkurenti. To je tak obskurní investiční příběh, že jej do své nabídky nemohla přijmout žádná solidní společnost na poradenském trhu. V tomto případě rozhodně neselhal poradenský trh, nejde o systémové selhání nebo úlet nějaké renomované poradenské společnosti. Jde o okraj trhu a pravděpodobně o „poradce“ bez registrací pohybující se za hranou zákona. Opět se tím potvrzuje vysoká přidaná hodnota skutečných poradců, kteří dokážou své klienty uchránit před tím, aby takto nesmyslně přišli o své prostředky.

Jan Pivoda, Ředitel právního & compliance Broker Trust

Naši vázaní zástupci jsou v rámci smlouvy s Broker Trustem (a vyplývá to i ze zákonů) zavázáni nabízet pouze produkty a služby z naší nabídky. Mezi investiční produkty zařazujeme pouze ty, které projdou schválením interního investičního výboru složeného z odborníků. U investic navíc platí, že jsme interní směrnicí zakázali našim VZ nabízet neschválené produkty, a to i v případě, kdy by vystupovali pouze jako „tipaři“. Dodržování této směrnice pak kontrolujeme v rámci interních kontrol.

Lukáš Pácl, Head of Legal and Compliance Fincentrum & Swiss Life Select

Síť poradců v této oblasti dlouhodobě vzděláváme a otevřeně s nimi o obdobných rizikových produktech komunikujeme. V rámci společnosti Fincentrum & Swiss Life Select máme nastaveny preventivní procesy, které předchází podobným excesům. Mezi ně lze zařadit efektivní compliance, kontrolu dodržování etického kodexu, product governance a v neposlední řadě důsledné řešení stížností ze strany klientů. Podstatná je podpora vedení společnosti v obezřetném vybírání produktových partnerů, kdy obchodní a reputační riziko musí být adekvátně vyváženo, a to z dlouhodobého hlediska, jelikož vztah s klienty je pro naše poradce a pro jméno společnosti klíčový.

Dalším pilířem je dlouhodobá edukace a péče o klienty, kdy pravidelný servis ze strany poradců, webináře a další formy informování klientů o oficiální nabídce působí preventivně co do obezřetnosti na straně poptávky, spotřebitele.

Je nutné podotknout, že tzv. letadel v posledních letech přibývá vlivem digitalizace, tokenizace a zejména i růstem inflace, kdy klienti hledají vyšší výnos, avšak na úkor podcenění rizik. Právě nadměrná ochrana spotřebitele, resp. přebujelá regulace trhu finančních zprostředkovatelů láká poradce k distribuci obdobných jednoduše uchopitelných a lehce distribuovatelných nestandardních produktů, navíc s často nadstandradní provizí. Tato distribuce však vtahuje velmi často poradce mimo jiné do role osoby napomáhající trestnému činu, a to kvůli tomu, že dané produkty spojuje jedno, a to tzv. Ponziho schéma. Stejně tak klient rád upřednostní vyplnění méně dokumentů, zodpovězení méně otázek při zprostředkování produktu, který se navíc zdá natolik výhodný.

Srovnání regulatorních podmínek a dohledu pro neregulovaný trh, který substituuje trh s finančními produkty, je jedinou cestou jak zabránit zhoršování aktuální situace a jak navrátit klienty k tomu, že své potřeby tvoření úspor a investování budou provádět v rámci regulované a pro klienta, i stát, bezpečnější formě. Je až s podivem, kolik miliard Kč se musí v rámci trhu ročně vstřebat a odstát od drobných střadatelů, než se odborná a široká veřejnost nad těmito tématy začne zamýšlet a hlavně, co je nejdůležitější, těmto schématům přestane věřit.

Richard Beneš, obchodní ředitel OVB Allfinanz

OVB Allfinanz používá několikastupňové kontroly práce svých finančních poradců. Jde jak o automatizované, tak i fyzické vnitřní kontroly způsobu a typu sjednávaných produktů. Pokud jde o zprostředkování produktů, spolupracujeme pouze s renomovanými a prověřenými finančními institucemi. Některé produkty, které považujeme za rizikové, nenabízíme vůbec. Jde například o korporátní dluhopisy, směnky, kryptoměny apod. Proto v oblasti investic nabízíme podílové fondy renomovaných investičních společností.

Shrnutí

Vázaní zástupci mohou v prvé řadě spolupracovat pouze s jednou společností v oblasti investic. Tak to vyžaduje zákon i smlouvy poradenských společností. Ovšem to se týká pouze regulovaných produktů. Vedle nich stojí celá šedá zóna – od zlata, přes diamanty, po kryptoměny. I ty mají vázaní zástupci zakázány nabízet, pokud nejsou zařazeny do oficiální (a prověřené) nabídky společnosti.

Poradců mají ale velké společnosti stovky. Proto zákon i vnitřní předpisy vyžadují, aby je efektivně kontrolovaly a případné odhalené prohřešky řešily. Na efektivitu kontroly vázaných zástupců dohlíží Česká národní banka – a ta jakékoli nedostatky sankcionuje.

Klienti finančních poradců by tak měli být proti podvodným schématům dobře chráněni. Samozřejmě, mohou se vyskytnout jednotlivci či menší skupinky, které kontrolním mechanismům budou po nějaký čas unikat. Přesto je větší nebezpečí u distribučních sítí, které žádné regulaci nepodléhají. Ty se soustředí na prodej neregulovaných „investičních aktiv“, kam se může schovat i podvod na principu Ponziho schématu.

V konečném důsledku je to klient, který musí být obezřetný. Na to přitom stačí použít obyčejný „selský rozum“: Je-li nějaká nabídka či investiční příležitost příliš zajímavá, je třeba zbystřit. A zahaluje-li se tajemstvím, jak výnosů dosahuje, pak je lepší otočit se k ní zády a najít jinou možnost, kam peníze uložit. Sice bude výnos nejspíš nižší, ale alespoň investor nepřijde o vše v podvodném schématu.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account