Jiří Hák - eDO Group

Developerský projekt od A do Z? Jednou z klíčových postav, která stojí za spuštěním nového projektu eDO GROUP, přímo propojující finance s realitami, je Jiří Hák: Komplikace jsou naše práce. Všechny projekty mají ‚dětské i dospělácké nemoci.‘ Tomu se prostě nevyhnete.

Slyšel jsem, že umíte „obstarat“ celý developerský projekt. Co si pod tím mám představit? Jaké služby umíte poskytnout? Můžete popsat celý proces?

Ještě pár let zpět mě také vůbec nenapadlo, co se za takovým developerským projektem skrývá v celých komplexních přípravách. Až v rámci kooperace s naší realitní divizí a jejími odborníky se mi do tohoto procesu povedlo proniknout.

Ve zkratce jde říct, že developerský projekt s sebou nese spoustu činností a aktivit ještě dlouho předtím, než se začnou vůbec kopat základy, nebo dokonce prodávat. A právě s velkou většinou těchto aktivit jsme dnes schopni klientům podat pomocnou ruku. Od komplexního posouzení lokality, pomoc se zpracováním stavebního projektu, včetně asistence při vyřizování všech formálních povolení, přes byznys plán jako takový (ceny, velikosti bytových jednotek, dispozice bytů, postup uvolňování na trh atd.), tvorbu kompletního marketingu na míru k danému projektu až po obsazení pozice realitního specialisty, který se bude po stránce prodeje „in house“ projektem zabývat.

To, že na konci máme navázané naše hypotéční specialisty, kteří díky tomuto propojení mohou komunikovat s developerem „na pozadí“, aniž by zatěžovali klienta a mohou před něj tedy předstupovat až s hotovými variantami řešení, je už jen bonus.

Jak vás napadlo dělat komplexní služby až v takovém rozsahu? Jak jste přišli s myšlenkou tak úzkého propojení financí a realit? Myslel jsem, že eDO dělá jen finance.

S myšlenkou propojovat realityfinance se na českém trhu koketuje poměrně dlouhou dobu. Jen se tato cesta podle mého názoru neustále vydávala slepou uličkou. Buď se z finančních specialistů požadovalo udělat i realitní specialisty, a naopak se u některých realitních makléřů projevila snaha o rozšíření působnosti s přesahem do oboru financí. To nebyla podle mého názoru dobrá cesta.

Obě profese jsou již dnes a v budoucnu budou ještě více fokusované na svou branži vzhledem k množícím se regulacím a nárokům. Zároveň ale říkám, že by lidé, kteří vykonávají tyto profese, měli mít všeobecný přehled a přesah do oboru toho druhého, teprve poté probíhají všechny procesy efektivně. A právě takto jsme v eDO přišli s myšlenou světy propojit, nikoli na úrovni jednotlivce, ale na úrovni velice úzké kooperace odborníků v jednotlivých segmentech. A funguje to.

Jak dlouho vám trvalo, než jste celý proces dopilovali? Nebo ještě pilujete?

Jako všechny projekty, tak i tento nebude asi nikdy hotov ze 100 %. A to mimo jiné i proto, že každý developerský projekt je úplně jiný, stejně tak my můžeme projekt „potkat“ v různé fázi rozpracovanosti.

Některé projekty řešíme od opravdu prvotní myšlenky developera, někdy se k projektu dostaneme ve fázi, kdy se již začalo se všemi formalitami a je těsně před začátkem stavby. Jindy jsme se připojili k projektu, kde se již reálně stavělo.

Troufnu si říct, že si vždy dokážeme poradit dle aktuální situace, ale ideální je samozřejmě řešit projekt od prvotní myšlenky. Můžeme tak do určité míry ovlivňovat celý proces od úplného začátku a výsledky jsou potom efektivnější.

Tím jsem chtěl říct, že se stále učíme a upgradujeme dovednosti. Stejně tak se ve světě financí i realit neustále vše mění, od stavebních postupů přes marketing až po preference jednotlivých klientů.

Kolik lidí se na celém procesu podílí? A jak do projektu zasahuje investor?

Začnu asi od druhého dotazu. Developer do celého procesu zasahuje vždy a veškeré kroky jsou s ním konzultovány. Také rozhoduje o tom, jak rozdělí kompetence do našich týmů, tedy poslední a rozhodující slovo má vždy investor.

Vaše otázka „kolik je na celý projekt navázáno lidí“ je složitá. Samozřejmě záleží, v jaké fázi s projektem začínáme, jak je velký, jaký je rozpočet a hlavě co má být výsledkem pro investora. Ale ano, máme na sebe navázanou v podstatě kompletní škálu profesí, které v rámci takového procesu můžeme potřebovat, tedy od architektů, projektantů, stavařů, designerů, marketingových specialistů, IT specialistů, až po právní služby.

Jakou máte strategii marketingu? Kdo a jak byty prodává?

Marketing se dnes tvoří z naprosté většiny online. Standardně to jsou webové stránky, vizualizace, online kampaně, inzerce, sociální sítě apod. Strategie se vždy přizpůsobuje konkrétnímu projektu. Díky dnešním možnostem naprosto cíleného profilování jsme schopni konkrétní projekty nabízet konkrétním lidem, kde si myslíme, že naše nabídka „dopadne“ na úrodnou půdu.

A ptáte se, kdo byty prodává? V první řadě byt „prodává“ vizualizace v rámci našich kampaní. Většina developerských projektů se totiž prodá ještě dříve, než se začne stavět.

Ale pokud máte na mysli prodej jako takový, tedy administrativní proces prodeje, spojený například s individuálními požadavky jednotlivých klientů, pak zde už přichází na řadu právě realitní specialista, který má daný projekt na starosti „in house“ v rámci developera. Často se jedná o člověka, kterého do dané pozice doporučujeme my, protože ve většině lokalit máme již dlouhodobé spolupráce s mnohými realitními specialisty a realitními kancelářemi.

Máte nějaký systém, který hlídá, zda určití lidé dělají včas své úkoly? Čím více lidí je do projektu zapojeno, tím je větší prostor pro chyby.

Hlídat jednotlivé, denní úkoly není asi v síle žádného manažera a tento „mikromanagement“ si musí každý specialista hlídat sám. Zcela určitě ale máme termíny k jednotlivým fázím projektu, kde má každý svůj úkol a svou roli. I proto máme pečlivě oddělenou realitní činnost od té finančně poradenské.

Je nějaký projekt, na který jste opravdu hrdý? U kterého si řeknete, že to byla dobrá práce a probíhal s minimálními komplikacemi?

Začnu zase od vaší druhé otázky: „Bez komplikací“? „Komplikace jsou naše práce. Všechny projekty mají ‚dětské i dospělácké nemoci‘. Tomu se prostě nevyhnete. Spíše je potřeba umět obtíže rychle a efektivně řešit, než je eliminovat. Do celého developerského projektu vstupuje tolik neznámých, že je téměř nemožné se na vše dopředu připravit.“

Když se vrátím k první otázce, jsem prémiovým partnerem poměrně velkého developerského projektu v Karlových Varech – Byty Sedlecká. Je to projekt na více než 600 bytových jednotek v průběhu příštích několika let. Jsme u toho projektu od samého počátku a věřím, že budeme až do konce, a to téměř v kompletním portfoliu služeb, které umíme poskytnout.

Pro koho službu děláte? Pro developera, nebo koncového klienta?

Naše služba má v podstatě 2 linie a tedy i 2 „klienty“ – jedním je developer, druhým je pak finální klient, který si byt/dům od developera kupuje. Všichni musí být spokojeni, všichni musí mít věci maximálně zjednodušené a zefektivněné. To je cílem celé služby, kterou poskytujeme. A také dobrý pocit, že pomáháme celým rodinám nacházet bydlení dle jejich požadavků.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account