Také jste zjistili, že vašeho klienta poškodil váš “kolega”? Poradce, který vašemu klientovi dříve navrhl portfolio produktů, které dává smysl jen z pohledu vyplacených provizí? Jak se správně zachovat? Na koho se obrátit? Přečtěte si názor Jakuba Mikulce z USF ČR (Unie společností finančního zprostředkování a poradenství).

Pokud už taková nepříjemná situace nastane a klient není z jakéhokoli důvodu spokojen s nastavením svého finančního portfolia, lze mu doporučit obrátit se s žádostí o vysvětlení a případnou nápravu domnělého závadného stavu postupně:

a) Na samotného poradce a požadovat nejlépe osobní setkání, kdy by v rámci vzájemného porozumění měl nespokojený klient předem poskytnout podklady pro svou argumentaci, aby poradce věděl, v  čem je problém a dokázal pro klienta připravit relevantní alternativu.

b) Pokud se kontakt s poradcem nezdaří, nebo pokud poradce není schopen či ochoten záležitost řešit, obrátit se na mateřskou společnost poradce. Ta by měla řádným způsobem dle svých interních  postupů zajistit prověření veškerých tvrzených skutečností a klienta o výsledku písemně informovat (a případně odškodnit, pokud uzná pochybení svého poradce).

c) Pokud záležitost není uspokojivě řešena a vyřešena, kontaktovat písemně profesní organizaci sdružující společnosti zabývající se zprostředkováním finančních produktů na lokálním trhu, jmenujme  zejména USF a AFIZ, které svým záběrem pokrývají majoritní část poradenského spektra. Ve stížnosti by měly být uvedeny tyto skutečnosti:

  • Čeho a koho se podání stížnosti týká? Zejména tedy označení poradce a jeho mateřské společnosti, specifikace typu finančního produktu a jeho základních parametrů a označení finanční instituce, u níž  je produkt sjednán.
  • V čem je spatřováno „provinění“ konkrétního poradce nebo společnosti?
  • Jaké kroky klient v minulosti v tomto případě podnikl?
  • Čeho se klient svým podáním stížnosti domáhá?

d) V každém případě se lze se stížností obrátit na Sdružení obrany spotřebitelů.

e) V nejzazším případě je možno s podnětem kontaktovat dozorový orgán státní správy – ČNB.

Obvyklá praxe trhu je taková, že pokud je žádosti vyhověno, resp. pokud je reklamace kladně vyřízena, je klient o výsledku šetření nebo přijatých opatřeních písemně uvědomen. I pokud se jedná o osobní jednání, je jistě užitečné požadovat vyhotovení zápisu z takového ústního jednání. Teprve když kterákoli z uvedených osob nebo institucí v rozumné lhůtě na podnět nereaguje, je namístě postoupit k „nadřízené“ instanci a až následně se obracet např. na orgány státní správy.

Autor: Mgr. Jakub Mikulec, USF ČR

Jak při zjištění poškození vašeho klienta reagujete vy?

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account