Praktiky některých zprostředkovatelů si bohužel v ničem nezadají s pověstnými „šmejdy“ z předváděcích akcí pro seniory. Podívejme se blíže na problematiku prodeje investičního životního pojištění. Na trhu jsou tisíce klientů, kteří v minulosti a bohužel i dnes stále přicházejí o statisícové částky v důsledku porušování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů.Jde  zejména o porušení zákona 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech.

kaplan-foto

 

Mgr. Lukáš Kaplan, €FA™

 

„Chytré“ přenastavování smluv

Jednoduchým „přenastavením“ smlouvy jsou zprostředkovatelé schopni získat až desetinásobek běžně placené odměny za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy. To však klient není schopen rozpoznat a vzniká mu tak finanční škoda, o které se dozvídá obvykle až po uplynutí několika let od sjednání smlouvy. Typicky jde o smlouvy, kde jsou nastavené vysoké měsíční nebo roční platby do běžného pojistného, přičemž větší část pojistného směřuje do investiční složky pojištění. V některých případech taková smlouva postrádá pojistnou ochranu úplně a prakticky celé „pojistné“ je tzv. „investováno“. Mnoho klientů takové pojištění vnímá jako investici. Tyto smlouvy jsou mis-selling nejtvrdšího kalibru.

Jedním dechem dodávám, že na trhu existuje celá řada kvalitních pojišťovacích zprostředkovatelů nebo obecněji finančních poradců, a to napříč celým trhem a téměř všemi společnostmi. Určitou zárukou kvality mohou být poradci asociovaní pod organizací EFPA ČR (více na www.efpa.cz), která je jednou z mála mezinárodních profesních organizací, která se stará o kvalitní vzdělávání v oblasti finančního poradenství.

Sankce pro „šmejda“ neřeší finanční problém klienta

Až donedávna byla jakákoliv obrana proti nekalým praktikám pojišťovacích zprostředkovatelů velmi komplikovaná. ČNB sice ve veřejnoprávních řízeních za porušení povinností zprostředkovatelům ukládala a průběžně ukládá statisícové až milionové pokuty. To však neřeší situaci poškozených klientů. Jediným nástrojem (kromě stížností přímo u zprostředkovatele, pojišťovny nebo profesní asociace) bylo podání žaloby u civilního soudu, a to se všemi riziky jako je povinnost hradit náklady protistrany v případě prohry, povinnost zaplatit předem soudní poplatek, a v neposlední řadě také délka soudního řízení. Toto vše vedlo k tomu, že poškození svoje práva v těchto situacích nehájili, a jejich nároky se postupně promlčely. Koncem loňského roku však nastal v této oblasti průlom.

Finanční arbitr – cesta k odškodnění klientů

S účinností od 1.11.2013 patří rozhodování sporů mezi zprostředkovateli případně pojišťovnami a klienty ve věci životního pojištění nově do působnosti finančního arbitra. Tato skutečnost podstatně usnadňuje obranu před nekalými praktikami pojišťovacích zprostředkovatelů. Řízení před finančním arbitrem je méně formální, méně nákladné a také podstatně rychlejší než řízení před soudem. Řízení u finančního arbitra má svoje specifika, ale zjednodušeně se dá popsat následovně:

 • Finanční arbitr rozhoduje ve věci samé nálezem ve lhůtě 30 dnů.
 • Proti rozhodnutí arbitra lze podat námitku, ale o té rozhoduje opět arbitr.
 • Nález je po nabytí právní moci vykonatelný.
 • Instituci, proti které je řízení před arbitrem vedeno, uloží arbitr v případě úspěchu navrhovatele pokutu ve výši 10% ze sporné částky, minimálně však 15 000,- Kč.
 • Pokud některá ze stran nesouhlasí s pravomocným nálezem finančního arbitra, může podat žalobu podle části V. občanského soudního řádu, která upravuje řízení ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto jiným správním orgánem.

Pojišťovny i poradenské firmy začínají odškodňovat

Některé pojišťovny a poradenské firmy dosud odmítaly požadavky klientů na náhradu vzniklé škody, kterou jim způsobili pojišťovací zprostředkovatelé. Objevují se však první pozitivní signály, že finanční arbitr v této oblasti plní svoji úlohu. V jednom z aktuálních případů získal klient prostřednictvím dohody o narovnání od pojišťovny 130 000,- Kč jako kompenzaci za nevhodně nastavené investiční životní pojištění. To vše na základě řízení u finančního arbitra. K této dohodě o narovnání došlo po více než půl roce bezúspěšných snah klienta o vyrovnání v přímé komunikaci s pojišťovnou a zprostředkovatelem. V konečném důsledku taková dohoda pro nepoctivého zprostředkovatele znamená, že bude muset vrátit finanční prostředky, které získal nevýhodným nastavením smlouvy, což má samozřejmě pozitivní efekt na poradenský trh.

Věřím, že v oblasti zprostředkování finančních produktů bude na trhu docházet i v důsledku samoregulačních opatření (a rozšíření působnosti finančního arbitra je v tomto ohledu velkou nadějí) k postupnému zkvalitňování poskytovaných služeb, a že také díky tomu bude finanční poradce jednou stejně uznávanou profesí jako je lékař nebo právník, podobně jako v jiných státech.

Autor článku je jednatelem společnosti EUCS a provozovatelem webu poradnaposkozeneho.cz. EUCS je nezávislá organizace, která spolupracuje s poradci napříč celým poradenským trhem, kterým není lhostejná budoucnost finančního poradenství v České republice.

Neveřejné dotazy sem, veřejné dolů do komentářů.:-)

 Komentářů: 2
 1. Vít Suchý 10 roky

  1) Spory týkající se neživotního pojištění (pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu aj.) nebude finanční arbitr ani nadále oprávněn řešit. To platí i v případě, kdy bylo neživotní pojištění (např. úrazové pojištění nebo pojištění pro případ nemoci) sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění.

  2) Pro kvalitní ochranu klientů pojišťoven je k dispozici také pojištění právní ochrany.

  3) V jakém precedentním rozhodnutí je uvedeno, jak vysoká částka v investiční složce pojištění je trestná ?

 2. Jan Fiala 10 roky

  Už nějaký rok zpět to pan Rusnok pěkně říkal…

  https://www.youtube.com/watch?v=JyE8YHfUclg

  Obávám se, že tyhle praktiky skrytých poplatků atd. budou pořád přetrvávat, dokud lidé budou chtít mít spoření/investice „zadarmo“ a nebudou se zajímat, kam peníze jdou, kolik to vlastně stojí atd.

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account