Finanční poradci

V červnu skončilo přechodné období pro prokázání odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. A kdo nesložil certifikační zkoušku, skončil. Počty ukončených licencí se počítají na tisíce.

Povinné zkoušky prokazující odbornou způsobilost k prodeji pojistných produktů a poradenství v oblasti pojištění měli mít všichni vázaní zástupci složené podle původní textace zákona o distribuci pojištění již do 30. listopadu 2020. Jenže zasáhla pandemie a opatření proti šíření koronaviru znemožnila konání certifikací. A množství zájemců by nemělo ani příležitost ke zkouškám zajít.

Novela zákona o distribuci pojištění, která sice byla schválená a nabyla účinnosti až po konci původního přechodného období, dala finančním poradcům další čas. Zkoušky mohli složit až do 31. května 2021. Ani tohoto prodlouženého „období prázdnin“ ale tisíce pojišťovacích vázaných zástupců nevyužily. A v červnu tak přišly o licenci.

Velké společnosti odepsaly stovky poradců…

S koncem prodlouženého přechodného období se očekával pokles registrovaných vázaných zástupců. A k němu i došlo. Velké společnosti ukončily činnost a z databáze ČNB odregistrovaly stovky svých vázaných zástupců. OVB Allfinanz jich přitom škrtla přes tisíc.

Graf 1: Ukončené licence vázaných zástupců pro oblast pojištění v červnu 2021

VZ pro pojištění - odchody - červen 2021Zdroj: EMA data

Velké množství ukončených vázaných zástupců jsou nepochybně lidé, kteří se činnosti zprostředkování pojištění buď již nevěnovali zcela, nebo se jí věnovali pouze okrajově. V takovém případě pro ně bylo absolvování certifikací překážkou, kterou již nehodlali překonávat. Statistiky, kolik finančních poradců zkoušky nestihlo či nezvládlo složit, přestože se pojišťovacímu zprostředkování chtějí i nadále věnovat, nejsou k dispozici.

Finančně poradenské společnosti zaznamenaly pokles počtu vázaných zástupců, ale je jen málo pravděpodobné, že by se nějakým zásadním způsobem podepsal na jejich obratu. Navíc poradenské společnosti i pojišťovny také v červnu vyvíjely náborovou činnost a úspěšní náboráři přivedli do svých řad desítky nováčků.

Graf 2: Nejvýkonnější náboráři vázaných zástupců pro oblast pojištění v červnu 2021

VZ pro pojištění - noví - červen 2021Zdroj: EMA data

Přírůstky v řádu desítek vázaných zástupců pochopitelně nezvrátily pokles způsobený odregistrací lidí bez potřebných certifikací. Pouze jediné sledované společnosti se podařilo své řady rozšířit – ČSOB Pojišťovně.

Graf 3: Celková bilance vázaných zástupců pro oblast pojištění v červnu 2021

VZ pro pojištění - celková bilance - červen 2021Zdroj: EMA data

Lidé z M&M odcházejí do SAB servis

V červnu se stal úspěšným „přetahovačem“ vázaných zástupců SAB servis. Získal 42 vázaných zástupců pro oblast pojištění, 20 pro oblast investic a 8 pro oblast úvěrů. První dvě oblasti finančního zprostředkování jsou zajímavé především hlavním zdrojem vázaných zástupců.

SAB servis ze 42 vázaných zástupců pro oblast pojištění získal 25 z M&M. A tato společnost se také stala zdrojem 15 z 20 vázaných zástupců pro oblast investic.

Chytrý Honza vítězí nad Broker Trustem

Vítězný tah v červnu zaznamenal broker pool Chytrý Honza v šachové partii s největším poolem – Broker Trustem. Nejen že v oblasti úvěrů se stal nejúspěšnějším přetahovačem právě před svým sokem, ale také 12 ze 17 získaných vázaných zástupců čerpal z Broker Trustu.

Léto: Čas odpočinku, nebo přestupů?

Začaly prázdninové měsíce, což je neodmyslitelně spojeno s dovolenými a odpočinkem od pracovního „zápřahu“. Zejména zprostředkovatelé hypoték mají jistě důvod odpočívat. Rekordní objemy a vysoké počty hypoték s obtížným schvalováním skrz zahlcené banky byly vyčerpávající.

Jenže léto může být i motivem k zamyšlení, zda současná společnost nabízí dobré zázemí a lidské vztahy, nebo by bylo lépe jinde.

Je léto podle vašeho názoru vhodným časem k zamyšlení se o změně? Podělte se o svůj názor v diskusi.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account