Kurz poradenského rozvoje vedený pedagogy VŠE v Praze zvýší kvalifikaci finančních poradců společnosti Fincentrum. Přestože se stane nový kurz součástí stávajícího systému vzdělávání finančních poradců Fincentra, bude pravděpodobně brzy zpřístupněn také dalším poradcům z ČR.

{+}

Inovace v oblasti finančních produktů, vyšší nároky spotřebitelů na kvalitu poradenství a leckdy překotný vývoj na finančních a  kapitálových trzích neustále zvyšují nároky na kvalitu vzdělání finančních poradců. Finančně-poradenská společnost Fincentrum proto spojila své síly s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze při přípravě nového dvousemestrálního Kurzu poradenského rozvoje.

„Cílem kurzu je zprostředkovat pracovníkům Fincentra aktuální teoreticko-praktické poznatky, které jsou nezbytné pro každého finančního odborníka. Struktura předmětů a témata přednášek jsou složeny tak, aby ukázaly širší ekonomicko-právní souvislosti fungování a  regulace finančního trhu při zohlednění aktuálních světových trendů včetně důsledků globální finanční krize na světový i český finanční trh,“ uvedl Petr Dvořák, děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Výuka finančních poradců bude probíhat ve dvou semestrech od října 2011 do května 2012. Bude založena zejména na přednáškách s aktivním zapojením účastníků do diskuse s důrazem na praktickou využitelnost získaných poznatků. Přednášejícími budou zkušení profesoři a docenti Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Kurz poradenského rozvoje je uzavřen standardní zkouškou tak, aby garantoval kvalitu znalostí absolventů kurzu.

„Trvalé vzdělávání v oboru je jedním z klíčových kvalifikačních předpokladů poradců Fincentra. Vzhledem k tomu, že Fincentrum trvale přispívá ke zvyšování kvality finančního poradenství v České republice, předpokládáme v dalších školních ročnících otevření kurzu také pro nezávislé finanční poradce nebo spolupracovníky finančně-poradenských firem, které nemají vzdělávací systém tak dobře propracovaný,“ uvedl Petr Stuchlík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Fincentrum.

V průběhu kurzu získají poradci praktické znalosti z oblastí makroekonomie, investičního bankovnictví a kapitálových trhů, finančních derivátů, bankovní finanční matematiky, peněžní ekonomie a centrálního bankovnictví, životního a neživotního pojištění a důchodových systémů.

Odbornými garanty Kurzu poradenského rozvoje jsou Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., děkan Fakulty financí a účetnictví, a Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty financí a účetnictví.



Komentářů: 28
 1. Viktor Dlouhý 13 roky

  Tak to vypadá zajímavě, kolik pak asi bude kurz stát?

  • Viktor Dlouhý 13 roky

   Tak už to vím, cena kurzu je 39900Kč, psali ve Finančním poradci. Partners akademie má jiný kurs, který stojí 90tis. Kč.

   • Jaroslav Pelant 13 roky

    Už vidím poradce, který si zaplatí 90 000kč :-)

    • Jaroslav Pohl 13 roky

     Zdraví Vás,
     jen upřesnění. Máme roční vzdělávací program, který zastřešuje EFPA. Poradci po složení zkoušek obdrží certifikát EFA. A nestojí 90tis:-), ale 60tis. Musím přiznat, že je to hodně zajímavý a člověk, když složí zkoušky, tak získaný certifikát už znamená jisté kvalitativní ohodnocení. A tím, že se získaný certifikát musí pravidelně obhajovat, tak to přidává na kvalitě. Osobně si myslím, že tyto vzdělávací programy tu chyběly a měly by být základem pro poradenskou činnost.

 2. Jaroslav Pelant 13 roky

  Základy finančního plánování se mají učit na základních školách a ne poradce, kteří by toto měli znát.
  Místo nějakých kravin co dnes děti učí-jako příklad uvedu učivo, které vím od mojí neteře, že se učí. V předmětu zvaném fyzika-byli žáci 6-té třídy zkoušení z toho, jak funguje jaderný reaktor a jak se v něm vyrábí elektřina.

  Problém je v tom, že ve školách se zaprvé učí stále dle starého komunistického režimu a za druhé učivo naprosto zbytečné. Škola by měla děti připravit na praktický život a ne je učit, jak být příkladní zaměstnanci s podprůměrnou mzdou (slova Roberta Kiyosakiho)

  Jistě vzdělání je důležité, je potřeba umět počítat, nějaký cizí jazyk, psát a mluvit správně česky, vědět základy o přírodovědě, historii a zeměpisu, ale proboha jaderný reaktor a jeho fungování??

  • Dobrý den pane kolego,

   bohužel se na školách již dávno neučí dle standardů komunistického režimu. Kvalita našeho školství upadá, a to i na středních školách. V poslední době se setkávám se stále více absolventy, kteří ani neumí nadepsat obálku (adresát a odesilatel), což jsem se já, v komunistickém školství, učil již na základní škole.

   Co se týče kurzu ve spolupráci s lektory VŠE, v tom vidím také velké plusy. Člověku ty přednášky podsunou otázky, na které by si měl hledat odpovědi a otevřít oči. Školné je celkem vysoké, ale to je otázka nastavení (nabídka/poptávka a reálné náklady). Nicméně je vidět alespoň snaha zkvalitnit práci a vzdělání zástupců uvedené finančně poradenské společnosti. Vždyť mnohdy dělá finančního/pojišťovacího poradce soustružník s maturitou, nebo dělostřelec z vysoké vojenské školy.

 3. Miroslav Princ 13 roky

  Vím, že poradci mívají mezery v obecnějším ekonomickém vzdělání i v chápání finančních trhů. Nejsem si ale jistý, že „aktuální teoreticko-praktické poznatky“ a „ekonomicko-právní souvislosti“ povedou ke zkvalitnění finančních plánů českých rodin.

 4. Jaroslav Pelant 13 roky

  Taktéž o tomto kurzu trochu pochybuji, už jenom to, že mají přednášet lektoři vysokých škol – nic proti nim, nicméně pochybuji, že by jim byli schopni předat praktické informace.
  Škola a podobné kurzy jsou výborným opakováním teorie, ovšem praxe je v našem oboru možná ještě důležitější.

  • Měl jsem to štěstí, že jsem oba pány garanty – Dvořáka i Musílka – mohl na přednáškách poslouchat. Z finančních derivátů (Dvořák) jsem si sice odnesl jen základní poučky o fungování a oceňování, ale i tak jsem aspoň schopný vnímat myšlenkové pochody kupříkladu Ondry Záruby.

   • Ondřej Záruba 13 roky

    Dvořák má velice dobré přednášky na téma finanční rizika v rámci bankovnictví. Deriváty učí poměrně srozumitelně. Ale měl jsem z něj vždycky pocit, že je to takový fanda sekuritizace a bankovního status quo. Ale to je jen můj dojem. Nicméně bych řekl, že je velice dobrý lektor. Rozhodně je velice precizní ve své vlastní přípravě.

    Musílek má obrovský přehled o nejrůznějších způsobech investování na kapitálových trzích všude ve světě. Líbilo se mi, že uměl udělat i srandu. Fajn chlapík.

    Oba pánové jsou i autory docela zajímavých učebnic. Jsem toho názoru, že ty jejich knížky si klidně může koupit každý finančník. Rozhodně tím nic nezkazí.

 5. Ondřej Záruba 13 roky

  Nechápu ty příspěvky pod tímhle tématem.

  Proč by mělo vzdělání vadit pánové? Proberte se. Vzdělání je důležitou složkou odborné kvalifikace. Pokud nějaká firma spouští program na vzdělávání, tak je to jedině dobře. A že to stojí peníze? Má to být jako zadarmo? Pokud Vám to přijde moc, tak jste na Fakultu financí měli jít standardní cestou a zaplatil by to za vás stát.

  „Praxe je v našem oboru ještě důležitější“ – ??? Řekl bych, že je to přesně naopak. Můžu něco sjednávat jak na běžícím páse 10 let a po 10 letech teprve díky teorii zjistím, co jsem to vlastně dělal. To je realita našeho oboru. Praxe v oblasti finančního plánování je irelevantní pojem. Výsledky finančního plánování se dostavují po mnoha letech. Takže asi nebude úplně dobré ignorovat tu teorii, která vychází z mnohaleté praxe velkého množství odborníků.

  • Jaroslav Pelant 13 roky

   To říkáte ze svého úhlu pohledu a máte pravdu. Vy to klientům vysvětlit dokážete, ale c ti ostatní?
   Já se dívám jiným úhlem.
   Nováček se může naučit spoustu teorie a získat tím spoustu znalostí a je to opravdu velmi důležité, aby byl profesionál, ovšem daleko zásadnější je se naučit to vysvětlit klientovi jednoduše a lidsky, aby to klient pochopil.
   Můžeme si tady mrhat odbornými výrazy a bavit se o tom několik hodin, ale jak to efektivně, krátce a hlavně jednoduše vysvětlit klientovi, tak aby to pochopil, se na nějakém kurzu nenaučíte. Tohle se dá naučit jediným způsobem a to praxí.

   • Ondřej Záruba 13 roky

    Odborníci obvykle nemusí mluvit složitě, aby něco dokázali podstatu věci vysvětlit ostatním. Z mých zkušeností to dělají především ti, kteří si na ně jen hrají, protože si myslí, že když znají o tři cizí slova víc, tak jsou z nich experti.

    • Jaroslav Pelant 13 roky

     Přesně tak a o tom se pořád bavím.
     Odborník by především měl umět přeložit odbornou řeč do té „lidské“, aby to klient pochopil. A to ho žádné školení či kurz nenaučí. V tomto vidím problém, v přenesení teoretických znalostí do srozumitelné podoby, srozumitelné pro obyčejné smrtelníky, ne pro Vás. Klientovi se to musí vysvětlit polopaticky, aby to pochopil, protože nemá žádné znalosti.

     To je to samé, jako kdybych Vám řekl udělejte na lyžích trojité salto s pěti vruty, taky by Vám to nejdřív musel někdo vysvětlit, abyste to pochopil a mohl to udělat.

     Stejné to je u klienta.

     • A stejně jako byste měl nejdřív teoreticky vědět, jak se trojité salto s pěti vruty dělá, abyste ho mohl trénovat. Pokud Vám to někdo teoreticky nevysvětlí, budete na mechaniku pohybu přicházet nesrovnatelně déle. Jsem stejného názoru jako pan Záruba, nejprve se učit, potom prakticky trénovat. Těžko budete někomu něco lidsky vysvětlovat, když nebudete chápat vnitřní mechanismy.

 6. Michal Mička 13 roky

  Teorie je v oblasti finančního plánování důležitá. Finanční poradci v ČR zdaleka neplní standardy profese finančního poradce. Vzdělávání je správným krokem ke zvyšování finanční gramotnosti poradců.Co jiného pomůže trhu finančního poradenství?

 7. Jaroslav Pelant 13 roky

  Svůj komentář jsem myslel jinak. Vidím problém v tom, že ta výuka bude nejspíše pouze teoretická. Na školení Vám asi těžko vysvětlí, jak toto máte ukázat klientovi.
  A tím, že jsem řekl, že je praxe důležitá, možná důležitější, jsem myslel právě přenesení teorie do praxe a za tím si stojím.

  K čemu je spousta znalostí, když je poradce neumí vysvětlit klientovi? K ničemu.

  • Ondřej Záruba 13 roky

   Většinu mých klientů nezajímá, jestli jim to dobře vysvětlím, ale jestli jim vydělám nějaké peníze:-)Tím chci říct, že od odborníka očekávám, že si umí své řešení odborně obhájit, ale jde mi především o to, aby mi dobře poradil.

   • Jaroslav Pelant 13 roky

    A v tom se právě lišíme.
    Máme jiný přístup, ale ono je to dáno i naší specifikací.

    To očekáváte Vy. Já mám zkušenost, že moji klienti chtějí slyšet něco, čemu rozumí a co pochopí.

    Ono třeba hypotékou se moc vydělat nedá, pokud není na pronájem, takže pokud se má klient zadlužit ze dne na den o statisíce či miliony, tak tomu rozumit chce a chce to dobře vysvětlit tak, aby to pochopil. Nestačí pouze říct, půjčí Vám dva miliony a zbytek nechte na mně, to by klient asi nebyl spokojený:-)

    • Trochu si rýpnu: tím chcete říct, že klientovi investování „polopatě vysvětlíte“ tímto způsobem? Tedy: Dejte mi 2 miliony měsíčně a zbytek nechte na mě, protože tomu nerozumíte?“
     Já si naopak myslím, že klient, obecně člověk, má rozumět tomu, co mu já zprostředkovávám – aby měl šanci pochopit, zda je řešení / produkt pro něj opravdu vhodný. Ne jen slepě věřit. Má to i makroekonomické důsledky – např. sekuritizace, kde se jako zázrakem vytrácí riziko.

     • Jaroslav Pelant 13 roky

      Předpokládám, že toto rýpnutí je na pana Zárubu, jelikož to, co jste odpověděl, jsem napsal výše.
      Klient musí rozumět tomu, co mu vysvětluji.
      Proto tedy nechápu přístup pana Záruby, když říká, že klienta nezajímá co mu vysvětluje.

     • Ondřej Záruba 13 roky

      Přesně. Byli to právě ti kovaní praktici, kdo významně přispěl k hypoteční krizi. Někde jsem četl rozhovor s nějakým Čechoameričanem, co seděl v bance před vypuknutí hypoteční krize v USA. Říkal něco ve smyslu, že dělal 50 hypoték měsíčně. A pak dodal něco ve smyslu, že vůbec nechápe, kde se stala chyba. Oni realizovali sny klientů!

      Takhle uvažují ti praktici. Jediné, co je zajímá, je bezprostřední dopad pro ně (někdy i pro klienty). Ovšem nejsou vůbec schopni nějakého dlouhodobějšího pohledu, protože neznají konstrukce finančních nástrojů. Pak nemohou vědět, co všechno ovlivňuje výsledek v delším horizontu.

      Radit bez kvalitního vzdělání (a neříkám, že musí být zrovna získáno na vysoké škole) je lidově řečeno „o držku“. To je jenom otázka času, kdy uděláte nějakou velkou botu. Podívejte se na Helvag. V životě by to nemělo šanci na úspěšnou distribuci, kdyby to prodávali vzdělaní lidé.

      Ten, kdo chce dlouhodobě působit úspěšně v sektoru financí, tak musí finanční svět dobře znát. Tzn. samozřejmostí by dneska měla být aspoň elementární znalost bankovnictví (bankovní instrumenty, ekonomika banky, základní regulatorní info – ČNB, BASEL, FPV), centrálního bankovnictví (měny, peněžní zásoba , OMO), finančních konglomerátů a makroekonomických souvislostí.To považuji za úplné minimum, aby člověk vůbec mohl mít na něco trošku objektivní názor.Pokud to nemá, tak je odkázán na „odborníky“ ve své firmě či partnerů. V takovém případě good luck!

     • Zvláštní, nemohu reagovat na reakce na své příspěvky, tak pro Jaroslava přidávám objasnění toho rýpnutí sem :-)
      Rýpnutí bylo samozřejmě na Vás, Jaroslave. Když píšete, že vysvětlit musíte nevydělávající hypotéku, tak tím mimo jiné říkáte, že „vydělávající“ produkty vysvětlovat nemusíte nebo že, jak píšete výše, je vysvětlujete polopaticky. Docela by mě zajímalo Vaše polopatické vysvětlení fungování podílových fondů, které mají v portfoliu ETF (toto jsem například vysvětloval zhruba před 2 roky na dotaz klienta k OPF ČPI Zelená planeta). Pokud Váš klient nemá žádné znalosti, jak píšete výše, měly by se Vaše rady omezit na nalezení levného běžného účtu. Prodávat takovému klientovi „vydělávající“ akciové OPF, nedej bože v rámci ŽP, není podle mě dobrá služba. K tomuto názoru jsem postupně dozrál.

 8. Nedělejte si iluzu, že profesor je větší kapacita než zkušený a vzdělaný poradce (kterých je žalostně málo). Pokud prof. Ducháčková s prof. Daňkem napíšou článek o životním pojištění, který je plný chyb a nepřesností, že je třeba je opravovat, tak to o něčem svědčí. Je to jen další mávátko pro hlupáky: podívej se, mi máme zkoušku z VŠE, my jsme nejlepší.

  • Je pravda, že profesor Daněk toho svého času o IŽP moc nevěděl, ale rozhodně mu nelze upřít odbornost v dalších směrech a schopnost vzdělávat posluchárnu.

 9. Ondřej Záruba 13 roky

  Pro Jaroslava:

  Odborné vzdělání poradce slouží k tomu, aby dobře radil. Dobré vysvětlování je vedlejší produkt. Klienti si na řeči moc nepotrpí, jak jsem už zjistil. Zajímají je výsledky. Než se však pustí do nějaké akce, tak se jim to musí zdát logické a důvěryhodné. To nikdo nezpochybňuje.

 10. Absolvuji tento kurz a myslím, že je výborný. Ekonomickou VŠ již mám, ale tady probíráme věci o kterých chceme mluvit my. Dozvídáme se tak věci, které ani finanční poradce vědět nepotřebuje, ale velmi rozšiřují obzory. Doporučuji.

 11. …co dodat k této diskusi…snad ji zakončit odkazem našeho národního velikána Jana z Komni:
  „Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati a má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.
  I  nechvalně známý výrok V.I.Lenina „Učit se,učit se, učit se“ patří k jedněm z mála, jež prochází celičkým životem lidským od narození až do skonu….

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account