Marek Černoch - ČASF

Česká národní banka (ČNB) vydala své stanovisko k nahrávání hovorů dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZKPT). Podle něj finanční poradci, resp. jejich společnosti musí nahrávat každý telefonní hovor vázaného zástupce pro oblast investic. Co na stanovisko ČNB říká Marek Černoch, výkonný ředitel asociace finančních poradců ČASF?

Jak stanovisko ČNB k nahrávání hovorů vnímáte z pohledu asociace finančních poradců?

Dokument jsme řešili téměř rok a půl. Nejen naše asociace. I ostatní profesní asociace na finančním trhu. Připomínkovali jsme ho a upozorňovali ČNB na zbytečně restriktivní podobu tohoto dokumentu. Vydané stanovisko ČNB je nakonec shodné nebo někde ještě přísnější než původní podoba dokumentu.

Bylo to pro všechny překvapení. Regulovaný segment, kde se pohybují i členské společnosti asociace, rozhodně není ten, který dnes dělá problémy nebo kauzy, ovlivňující spotřebitele. Dle statistik ČNB se podněty ke stížnostem pohybují v řádech desítek ročně. Proto překvapení, že se ještě více „utahují šrouby“.

Tímto stanoviskem na společnosti dopadá povinnost nahrávat i hovory, kde se investiční služby neprovádějí, tedy i administrativní hobvory, a zároveň je kontrolovat. Počet požadovaných kontrolovaných hovorů bude znamenat přijmout další pracovníkyech, To může být některé společnosti nákladově destruktivní.

Považuji to vůči trhu za nefér jednání.

ČNB definovala rozsah naslouchání a kontroly hovorů jako buď všechny, nebo vyšší stovky hovorů. Mají finančně poradenské společnosti kapacity toto naplnit?

Původně bylo v návrhu 500 hovorů čtvrtletně, nyní jsou tam vyšší stovky. V tomto se moc nezměnilo.

Jak už jsem říkal, pro společnosti to znamená přijmout úměrně k velikosti společnosti další lidi, kteří budou hovory poslouchat a vyhodnocovat. A z toho vyvstává zásadní otázka a argument ochrany osobních údajů – kdo může nebo má kompetenci poslouchat takové hovory a informace, které v nich zazní? Opravdu v době, kdy se neustále zdůrazňuje ochrana osobních údajů a soukromí, se mají nahrávat, zpětně poslouchat a ukládat takové hovory a citlivé informace?

Již v předchozích letech, při schvalování novely ZPKT jsme upozorňovali, že v hovorech mohou zaznívat citlivé osobní informace o zdravotním stavu klienta a rodinných poměrech či interní pracovní informace mezi dvěma zaměstnanci (i toto se má nahrávat). Následně pak hrozí riziko úniku nebo zneužití takových informací. I mediálně.

Bude to znamenat přijmout další pracovníky, keří budou hovory vyhodnocovat. Takže nejen riziko prolomení ochrany soukromí, ale také enormní, někde likvidační náklady. A znovu položím otázku – proč? Na základě několika desítek podnětů ke stížnosti ročně? To nedává smysl.

ČNB stran nahrávání uvádí, že nahrávání nejen všech telefonů, ale i dalších komunikačních prostředků, jako je Skype, WhatApp a podobných, musí zajistit společnost, protože není jisté, že poradce bude sám hovory nahrávat. Navíc musí nahrávat všechny kontakty, které schválí, a za schválené považuje nejen ty, které schválí explicitně, ale i ty, které finanční poradce uvede na vizitkách, v podpisu e-mailu či na svých webových stránkách a sociálních sítích. Mezi tím jsou ale i komunikační kanály, na které společnost nemá šanci dohlédnout, např. Skype nebo soukromý telefon, které si poradce uvede na své stránky. Jak toto může společnost řešit?

Když bude někdo chtít podvádět, tak bude. To je v každém oboru. Nicméně kontrolní systém a sankce v případě porušení nastavit lze. V rámci zmíněných komunikačních technologií je ale jiný problém, a to zpětná dostupnost dat pro případné dokazování. Společnosti, které je provozují, si nenechají do vnitřku nahlížet a dostat se v případě potřeby zpětně k datům je obtížné. Někteří provozovatelé předají obsah zpráv, jen pokud obdrží soudní příkaz, a jiné aplikace odhalí ve velmi závažných případech úřadům jen IP adresu či telefonní číslo. Nikoli obsah.

S telefony je tam i opačná situace. Poradenské společnosti často poradcům nabízí výhodnější tarify někdy i pro jejich rodinné příslušníky. Nemůže se tak stát, že bude nahrávat i hovory jejich rodinných příslušníků?

To se stát může a bude. Dnes má většina lidí jeden přístroj, aby nemusel být ověšen několika telefony a kde probíhají i soukromé hovory. Ale i kdyby měl zvlášť pracovní a soukromý telefon, bude na pracovním telefonu zaznívat spousta citlivých informací. Poradce dělá pojišťovnictví, úvěry atd., kde zazní mnoho citlivých informací. Nehledě na to, že služeb poradců využívají velmi často lidé z veřejného prostoru nebo věřejně známí.

Je to zbytečné, nese to rizika a ignoruje to vše, co je dnes běžné v ochraně osobních údajů. V létě minulého roku jsme se obrátili na Úřad pro ochranu osobních údajů. Je konstatováno, že rozsah požadovaného nahrávání je neodůvodněný a úprava vyplývající z regulatorního požadavku jde s vysokou pravděpodobností nad rámec zákonného zmocnění.

Říkáte desítky podnětů na stížnosti ročně… kolik z nich se týká „misscallů“ v rámci telefonních hovorů?

Ve statistice dohledu se uvádí podněty na stížnosti v oblasti investic v rámci investic,

I kdyby všechny stížnosti oprávněné, tak řádově 50 stížností za rok přeci není důvodem pro vydání podobného dokumentu.

ČNB v rámci vydaného stanoviska požaduje po poradenských společnostech, aby kontrolovaly a testovaly i to, zda poradci nevyužívají ke komunikaci s klientem i nenahrávané prostředky komunikace. Jaké má finančně poradenská společnost možnosti na toto dohlédnout?

Možností interní kontroly poradců a zaměstnanců je mnoho.

Asociace po přijetí novely ZKPT v roce 2020 a změně § 17 o nahrávání hovorů, během pár měsíců připravila interní samoregulační standard. Společnosti, které jsou členy ČASF, investiční služby po telefonu nedělají. Ale i tak zřídily podle velikosti společnosti jednu nebo více nahrávaných linek a dle vnitřního předpisu, pokud by se hovor investiční služby týkal, musí být veden z této nahrávané linky.

Toto využívá většina společností, ale ČNB to odmítá jako nedostatečné…

Ano, ale co je nedostatečné? Pokud máte nahrávané linky pro případ investičního hovoru, máte vnitřní směrnicí zakázáno s klienty na jiných než nahrávaných linkách komunikovat a k tomu máte vytvořený kontrolní mechanismus, je to dostatečné?

Celkově je v tomto případě postaven systém zcela nepochopitelně a opačně, protože poradci vlastně musí dokazovat svou „nevinu“. Představte si, že by policie po člověku vyžadovala nahrávat a archivovat jeho telefonní hovory, aby tento člověk dokázal, že nedělá nic nezákonného. Není to tak trochu otočené? Takhle právní řád fungovat nemá.

Asociace stojí za svými společnostmi. Jaké doporučení na základě stanoviska ČNB svým členským společnostem dáte?

Ještě to analyzujeme, ale s právní kanceláří hledáme varianty, jak toto dál řešit.

Musím říct, že mě to nemile mě to překvapilo. S ČNB spolupracujeme, jsme konstruktivní, komunikujeme, snažíme se dodržovat veškerá pravidla a kultivovat trh. Žijeme v právním státě, který, jak sám říká, podporuje podnikání, podnikatele. Finanční poradenství je dnes vysoce odborné, lidé mají vysokou odbornost, společnosti vnitřně fungují na top úrovni. Regulace mají být pravidla. A pokud je trh dodržuje, nemá jej instituce „dusit“.

Položme si otázku – co hýbalo negaivně mediálním prostorem v posledních letech? Regulovaný trh? Ne. Kryptoaktiva, rizikové dluhopisy apod. Tady by měl být ze strany ČNB upřen pohled regulace.

Děkuji za rozhovor.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account