Když jsem byl poprvé v roce 2011 přizván Martou Gellovou do zkušební komise EFPA, měl jsem z toho i po 15 letech praxe ve finančním sektoru velký respekt. Velmi mnou tenkrát pozitivně pohnulo to, že jsem viděl poradce, kteří jsou velmi kompetentní a opravdu umí. Právě tehdy jsem uviděl „světlo na konci tunelu“ a začal aktivně podporovat tento typ vzdělání finančních poradců. Celé toto mé snažení vyvrcholilo tím, že jsem se v roce 2014 stal členem rady EFPA ČR a členem komise pro kvalifikační standardy v rámci EFPA Europe.

Od té doby jsme všichni ušli velký kus cesty a dnes je již certifikát EFA uznávaným profesním titulem, jehož držiteli budou ke konci letošního roku téměř 3 stovky finančních poradců napříč celým trhem. Sám, jako EFA poradce mohu říci, že mi kontinuální vzdělávání výrazně pomáhá v kvalitní službě mým stále náročnějším a více sofistikovaným klientům.

„Mám velkou radost z toho, že se trh finančních služeb profesionalizuje a rád tomu pomáhám.“

EFAcademy – European Financial Academy

Jedním z důvodů, proč jsem loni založil EFAcademy byla rostoucí poptávka po tomto typu profesního vzdělávání a následném rozvoji finančních poradců. Šel jsem do toho s tím, že bude možné nabídnout jak přípravný kurz na certifikační zkoušku, tak poskytování kontinuálního vzdělávání pro EFA poradce, po kterém je stále velký „hlad“. Následně se nám začal otevírat další prostor pro komplexní vzdělávání finančních poradců i jinými směry.

V loňském a letošním roce je v našich přípravných kurzech přes 70 finančních poradců a více než 200 účastníků našich kurzů následného vzdělávání. Jsme nesmírně rádi, že máme první spokojené držitele certifikátu EFA, absolventy našich dalších kurzů a také jejich dobré reference, které jsou pro nás velmi důležité.

Kombinace EFA + MBA

Na konci roku 2016 jsme společně s LIGS University připravili unikátní kombinované studium EFA + MBA Finance, které poptávali především manažeři nebo majitelé finančně poradenských praxí. Nyní již máme v České republice a na Slovensku první studenty tohoto formátu, který se svými vzdělávacími moduly vzájemně doplňuje a zajímavě obohacuje.

Nový certifikát EFP – European Financial Planner

V loňském roce jsme jako EFPA ČR získali akreditaci na certifikaci EFP, která plynule navazuje na certifikát EFA a je současně nejvyšším profesním titulem poskytovaným EFPA Europe. V rámci evropského kvalifikačního standardu EFP odpovídá úrovni Master (EQF 6).

Tento prestižní certifikát dále prohlubuje a rozšiřuje kompetence EFA. V přípravných kurzech půjdeme více do hloubky v oblastech investičních nástrojů, portfolio a wealth managementu. Současně rozšíříme znalosti a know-how především majetkovém plánování, finančním plánování pro podnikatele, poradenství pro rodinné firmy a behaviorálních financích.

S historicky prvním přípravným kurzem na certifikaci EFP v České republice startujeme s naší EFAcademy již v listopadu a první držitelé profesního titulu EFP se na našem finančně-poradenském trhu objeví v létě 2018.

Dnes se na přípravných kurzech EFAcademy v Čechách a na Slovensku podílí již 28 špičkových lektorů z akademické sféry a zejména praxe, plus další, kteří poskytují kontinuální vzdělávání nejen pro EFA poradce.

Naší ambicí a vizí je být leaderem v přípravě na získání profesních poradenských titulů EFA/EFP, následném vzdělávání a rozvoji finančních poradců v České republice a na Slovensku. Rádi bychom se v příštím roce kromě nabídky odborných znalostí a know-how zaměřili také na oblast osobního rozvoje, kterou beru jako další klíčovou kompetenci pro poskytování kvalitního finančního poradenství s dlouhodobou perspektivou.

Jsem přesvědčen a věřím, že tímto úsilím a konáním můžeme výrazně přispět ke kultivaci našeho finančně-poradenského trhu a pomoci naplnit vizi Evropské asociace finančního plánování – EFPA. A nakonec jde především o spokojené klienty, kteří budou moci získat poradenský servis na velmi vysoké úrovni.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account