Michal Valentík - Broker Trust

Na co konkrétně by si měl investor dát pozor v případě korporátních dluhopisů, fondů kvalifikovaných investorů a svěřenských fondů? “Každá investice má svá opodstatnění, ale i svá rizika,” konstatoval na svém workshopu na konferenci FINfest EFPA Michal Valentík, investiční ředitel společnosti Broker Trust.

I když málokterý investor by o sobě sebevědomě prohlásil, že je finanční Einstein, přeci jen existují relativně jednoduché a tedy i pochopitelné návody, jak se v jednotlivých nabídkách investičních možností orientovat.

Korporátní dluhopisy: Pět rozhodujících ukazatelů

V případě korporátních dluhopisů je hlavním rizikem nesplacení jistiny, v překladu: investor by v případě špatné investice nemusel získat zpět peníze, které za nákup dluhopisů zaplatil. Známými vějičkami na klienty jsou slova o fixním úroku, garantovaném výnosu nebo o schváleném prospektu ze strany České národní banky.

Schválený prospekt sám o sobě rozhodně není dostačující podmínkou pro kvalifikované rozhodnutí investora. ČNB totiž kontroluje především to, zda-li prospekt dluhopisu splňuje formální požadavky zákona, ale nezkoumá ekonomický smysl projektu/ firmy a neprověřuje ani kredibilitu firmy.

Proto je důležité podívat se na auditovanou účetní uzávěrku. Disponuje emitent (firma) auditovanými účetními závěrkami za posledních tři až pět let zpátky? Pak je třeba si přečíst alespoň výrok auditora ve výroční zprávě.

Nedílnou součástí rozhodování investora musí být také požadavek na likviditu dluhopisu. Bude se s dluhopisem obchodovat na burze? Nebo alespoň existuje povinnost emitenta dluhopis odkoupit před dobou splatnosti na základě žádosti věřitele? Pokud i na tento třetí bod existuje kladná odpověď, je nutné posunout se dále a podívat se na kovenanty, tedy závazky emitnenta v podobě nezvyšování dalšího zadlužení (tj. nevydávat další dluhopisy) a udržování poměru dluhu k veličinám typu zisk a vlastní kapitál. Kovenanty jsou k dohledání v prospektu dluhopisu. A posledním důležitým bodem je manažer emise/ upisovací agent. Zpravidla by to měla být renomovaná banka nebo renomovaná investiční společnost.

Objevil se nám tady takový nešvar

“Vyfiltrovali jsme tak nešvar, který se na českém kapitálovém trhu objevuje posledních několik let,” uvedl k souhrnu všech pěti důležitých ukazatelů “zdravého” dluhopisu Michal Valentík a dodal: “Dluhopis je perfektní půjčovat kvalitním firmám a mít z nich pasivní příjem, nejlépe, aby byl vyšší než inflace.”

Splňuje všechny výše uvedené body dluhopis, který byste chtěli investorům zařadit do jejich portfolia? A co je klíčové sledovat u fondů kvalifikovaných investorů a v posledních měsících tolik diskutovaných svěřenských fondů? Více informací naleznete ve videu. Lavina s prašivými dluhopisy se již spustila. Které z alternativních investic je budou následovat?

Základní otázka pro investora by totiž měla být vždy stále stejná: Kupuji kvalitní aktiva?

 

 


Michal Valentík

Michal Valentík vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Friedrich Alexander University Erlangen-Nürnberg. V minulosti působil v Commerzbank a Českomoravské záruční a rozvojové bance. Později na pozici proprietary tradera a senior makléře v Patria Finance a hlavního investičního stratéga v Generali Investments. Od roku 2017 zastává funkci investičního ředitele ve společnosti Broker Trust.

Broker Trust

Broker Trust je největší a nejrychleji rostoucí brokerpool pro finanční poradce a zprostředkovatele v ČR. Již od roku 2001 vytváří pevné základy finančně poradenským firmám.

O špičkové zázemí pro více než 2 000 aktivních poradců se denně stará přes 100 profesionálů na centrále společnosti. Rozsah poskytovaných služeb dokresluje téměř 500 finančních produktů v nabídce. To umožňuje spolupracujícím poradcům pokrýt všechny finanční potřeby svých klientů.

Služby Broker Trustu dnes využívají stovky poradenských firem od jednotlivců až po velké síťové firmy. Broker Trust je tak respektovaným partnerem bank, pojišťoven, investičních společností a dalších finančních institucí.

 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account