Mojmír Urbánek - SAB servis

Stav nouze v České republice ztížil práci finančním poradcům. Sice se s klienty scházet smějí, ale i tak je vhodné schůzky omezit. „Aktivita finančních poradců se určitě snížila,“ říká Mojmír Urbánek, generální ředitel SAB servis, a dodává s optimismem: „Je to velmi dočasný stav.“ Jak funguje finanční poradenství v době karantény?

Mohou finanční poradci uskutečnit schůzku s klientem online, např. prostřednictvím Skype či jiného komunikačního kanálu?

Poradci se mohou s klienty scházet i v duchu stávajících krizových usnesení vlády, neboť poradci se vlezou pod výjimku výkonu podnikatelské činnosti a klienti zase pod výjimku zařídit si finanční služby. Nicméně veškerá krizová opatření jsou dělána s jediným cílem, a to snížit možnost přenosu viru, což je prováděno přes minimalizaci osobního kontaktu. Tento cíl musí být nadřazen jakýmkoli jiným pravidlům a povinnostem.

Navíc veškeré oborové zákony sledují jeden hlavní cíl, a to, že poradce musí jednat v nejlepším zájmu klienta, což je pravidlo, které by mělo být nadřazeno všem ostatním. Tedy pokud klient něco nutně potřebuje, ale nemůže se dostavit osobně, protože je starý a bojí se rizika nákazy, tak je třeba mu vyhovět, byť se třeba striktně nedodrží veškerá pravidla a povinnosti.

Samozřejmě není možné situaci zneužívat např. pro aktivní prodej a nabízení něčeho, co neřeší akutní situaci klienta (např. prodávat IŽP apod.), ale řešit jen urgentní a neodkladné záležitosti.
Ze shora uvedených důvodů, pak nemáme problém s tím, že pokud klient potřebuje s poradcem probrat investice, pojištění majetku apod. a nechce tak učinit na osobním jednání, že se tak výjimečně učiní po Skype nebo jiném obdobném komunikátoru vč. telefonu, a to i přes to, že v rámci investic máme vnitřním předpisem stanoven zákaz.

Jak je v případě online schůzky řešeno sjednávání smluv?

V současné době ještě neplatí novela ZPKT, která by nás nutila do nahrávání všech telefonních hovorů, ale jen těch, při kterých se má realizovat pokyn. Takže to dokonce není ani v rozporu se ZPKT, protože následný pokyn se stejně musí udělat osobně (kvůli podpisu) nebo si ho klient realizuje sám prostřednictvím nějaké online platformy.

Sjednávání nových smluv a úprava stávajících smluv se děje za velké podpory producentů, kteří nyní přicházejí k úpravám (výjimkám) tak, aby se opravdu dalo vše vyřešit online. My s ohledem na to, že máme všechny procesy kompletně digitální, věřím, že poradcům celý proces velmi zjednodušujeme.

Jak se změnila aktivita finančních poradců od vyhlášení nouzového stavu v ČR?

Aktivita finančních poradců se určitě snížila, ale je to samozřejmě vyvoláno karanténním stavem. Na druhou stranu si myslím, že je to velmi dočasný stav, a už dnes mám informace, že klienti začali minimálně po telefonu poradci řešit aktuální situaci. Registruji velké množství videí s návodem, jak a kde má klient řešit odklad splátek hypotečního úvěru. Finanční poradci jsou v současné situaci velmi potřeba.

Jaký odhadujete dopad pandemie na provizní obrat vaší společnosti?

Tak to je hodně předčasné soudit. My máme za sebou nejsilnější měsíc v historii SABu (únor). Můj odhad je dočasné snížení obratů o cca 40 %.

Děkuji za odpovědi.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account