Senát - narhávání hovorů - finanční poradci jako šmejdi - distribuce pojištění
Zdroj: Senat.cz

Včera proběhla rozprava a hlasování o novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu v Senátu. Výsledek? Ministryně financí Alena Schillerová nahrávání všeho prosazuje jako boj se „šmejdy“. Senátoři s ní ale nesouhlasí.

„Senátní VHZD [Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu – pozn. red.] navrhl vrátit návrh zákona do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, který by měl zvrátit nahrávání všech telefonních hovorů obchodníka s cennými papíry. Už z tohoto místa si dovolím sdělit, že s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasím, protože navržené řešení nahrávat pouze vybrané telefonní hovory znamená nižší průkaznost o průběhu hovoru mezi investory a obchodníky, což ve výsledku vede ke snížení ochrany investorů,“ uvedla v Senátu Alena Schillerová (ANO), ministryně financí.

Tip: Kompletní přepis jednání Senátu

„Jediným problematickým bodem skutečně bylo úprava, která umožňuje uchovávání komunikace mezi investiční společností a zákazníkem,“ uvedl senátor Lumír Aschenbrenner (ODS), místopředseda VHZD.

Senátní výbor doporučil vrátit návrh zákona zpět do poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem na vypuštění povinnosti nahrávat všechny hovory, které mohou vést k poskytnutí investiční služby. „To, co navrhujeme v pozměňovacím návrhu, je víceméně podpořeno stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů, České asociace společností finančního poradenství i Hospodářské komory,“ dodal Lumír Aschenbrenner.

„Uchovávat záznamy komunikace se zákazníkem týkající se všech poskytnutých investičních služeb a záznamy komunikace s potenciálním zákazníkem není nová povinnost. Původní úprava platila od roku 2004 do roku 2018, kdy pak s účinností od 3. 1. 2018 byl novelizován zákon o podnikání na kapitálovém trhu,“ prohlásil Tomáš Nidetzký, člen bankovní rady ČNB, a dodal: „Povinnost vést záznam telefonní komunikace se zákazníkem Česká národní banka aktuálně dovozuje výkladem, ale z důvodu transparentnosti a předvídatelnosti je záměrem toto postavit všem účastníkům kapitálového trhu najisto.“

Jinými slovy: Nahrávat musíte, ať zákon projde, nebo ne. Schválením novely se má pouze posílit transparentnost právní úpravy. S tímto výkladem jsou ovšem v rozporu jiné výklady.

„Každý subjekt [obchodník s cennými papíry – pozn. red.] má zákonnou povinnost kontrolovat, zda jeho investiční zprostředkovatelé nebo zaměstnanci poskytují investiční služby v souladu s zákonem, což bez telefonních nahrávek není možné kontrolovat ze strany dohlížených subjektů [investičních zprostředkovatelů a jejich vázaných zástupců – pozn. red.],“ pokračoval Tomáš Nidetzký.

„Obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel má mít nahrávání komunikace i zajištěno. To znamená, že se nemůže jednat o nové náklady, jak je někdy nesprávně interpretováno,“ uvedl dále Tomáš Nidetzký. Ano, pokud je poskytována investiční služba předávání pokynů, tak to platí i podle opozitních výkladů legislativy stojících proti názoru ČNB. Ovšem to se podle nich netýká hovorů, kde k předávání pokynů nedochází.

Jak uvedl Marek Janšta z KZ Finance na středečním setkání Profi Brunch časopisu Profi PF, kde reprezentoval asociaci ČASF, nikdo z členů asociace nepřebírá pokyny od klientů po telefonu.

„Je evidentní z ekonomického pohledu, že efektivnější je telefonické kontaktování klienta než osobní návštěva, která je nákladnější. To je jedna z motivací, která vede k tomu, že jsou klienti oslovováni telefonickým způsobem. Není to samozřejmě jenom o těch nákladech, které jsou nižší, ale samozřejmě je to i o větších výnosech, protože můžete tímto způsobem oslovit mnohem více potenciálních zákazníků,“ argumentoval dál Tomáš Nidetzký.

Finančně poradenské společnosti využívají telefonního kontaktu k oslovení potenciálních zákazníků. Ovšem pouze k nabídce služeb (mezi nimiž může být i nabídka investičních služeb) a k domluvení osobní schůzky, kde teprve k případnému poskytnutí investiční služby dochází. Ostatně i obchodníci s cennými papíry v současnosti využívají nenahrávaný telefonní hovor přímo k nabídce investic, přičemž až po domluvě se zákazníkem dochází k nahrání pokynu na nahrávaném telefonním přístroji.

Tomáš Nidetzký dále argumentoval tím, že nahrávání hovorů s klienty je běžné. Využívají to banky (kompletně začaly ostatně až po pokutě od ČNB pro ČSOB), telefonní operátoři i Hornbach. Povinnost nahrávat hovory má sloužit jako ochrana klientů i před zahraničními obchodníky z Kypru či Velké Británie, kdy hovor může sloužit jako podklad pro případnou stížnost u místního regulátora. Bez nahrávání hovorů je tak podle něj ohrožena ochrana spotřebitele.

„Návrh, který garanční výbor přijal, tak je návrh, který je rozumný, který vůbec jaksi se nesnaží snížit ochranu klientů, ale v zásadě umožnit ten vstup do toho soukromí jenom v těch případech, kdy se to skutečně týká jaksi poskytování nebo snahy o poskytování investičních služeb,“ zdůraznil senátor Vladislav Vilímec (ODS) s tím, že i když může být nahrávání běžnou praxí, neznamená to, že je to dobře.

Finanční poradci jako „šmejdi“?

Po několika dalších vystoupení senátorů se slova znovu ujala ministryně financí Alena Schillerová. Zopakovala argument pana Nidetzkého, že pokud nebude povinné nahrávat všechno, hovory, které se nebudou společnosti hodit, prohlásí za nenahrané, že se netýkaly poskytnutí investiční služby.

„Abych chránila tyto drobné investory před různými, promiňte mi ten výraz nezdvořilý, šmejdy, ale tady se to mnohdy nedá říct jinak, kteří zneužívají a navádí ty lidi na různé, tam padaly příklady, já samozřejmě si je už všechny nepamatuji, ani jsem si je nepsala, různé příklady, kdy ty lidi oni jsou schopni přivést do naprosto neřešitelných situací,“ pokračovala Alena Schillerová. Pojem „šmejdi“ ve svém projevu použila hned dvakrát.

„Pokud paní ministryně chce hájit spotřebitele, ač to chtějí nebo nechtějí, tak Sdružení českých spotřebitelů je proti tomuto návrhu ministerstva. A jenom takové nepolitické číslo, těch stížností v roce 2018 bylo 50. To není žádné závratné množství, abychom kvůli tomu, nechci říct fízlovali, ale uchovávali všechny rozhovory, které se netýkají obchodu,“ kontroval senátor Lumír Aschenbrenner.

Pro pozměňovací návrh Senátu hlasovalo nakonec 51 z přítomných 70 senátorů a jen 1 byl proti. Zákon se tak vrací do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s návrhem na zúžení povinnosti nahrávat hovory týkající se investičních služeb.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account