Novinky v regulaci - právo - zákonodárství - legislativa
Zdroj: Pixabay.com

Finanční poradenství prochází procesem zpřísňující se regulace. A bude ještě hůř. Na co se musí finanční poradci připravit?

V rámci konference FINfest EFPA 2019 rozebíral novinky v regulaci finančního poradenství Jiří Šindelář, ředitel investiční divize Broker Consulting, který dlouhá léta řídil asociaci USF ČR a následně stál u jejího sloučení s asociací AFIZ do ČASF, a Petr Koblížek, gestor sekce distribuce a pojištění osob České asociace pojišťoven (ČAP).

„V uplynulých letech jsme prošli regulatorní tsunami,“ konstatoval Jiří Šindelář. Změny přicházeli postupně v penzích, investicích, úvěrech i v pojištění. „Pojišťovnictví přišlo nakonec, přestože to měla být první oblast, která měla být zregulovaná,“ doplnil Jiří Šindelář.

Velké změny v regulaci již proběhly. Řešila se distribuce finančních produktů, certifikace a nové registrace u České národní banky, regulovaly se provize. Nyní se zdá být klid na regulatorním poli, protože všechny zákony jsou přijaté a harmonizované s evropským právem. Není to ala tak. Připravované změny jsou sice na první pohled malé, ale mohou mít zásadní dopad na finančně poradenský trh.

Investice

V oblasti regulace podnikání na kapitálovém trh se řeší dvě hlavní témata. „První je to známe, my tomu na asociaci (ČASF – pozn. red.) říkáme odposlouchávání, tedy snaha prosadit do zákona povinnost nahrávat všechny hovory se zákazníky v oblasti investičních služeb,“ jmenoval Jiří Šindelář s tím, že je to pro finanční poradce zásadní téma.

Tip: Nahrávání hovorů prošlo sněmovnou… připravte se na krach – nahrávání hovorů poslanci schválili a novela nyní míří do Senátu… podaří se „odposlouchávání“ ještě zabránit?

„Dále se připravuje koncepce rozvoje kapitálového trhu,“ pokračoval Jiří Šindelář a dodal: „To je sada padesátky opatření, která ministerstvo financí připravuje, aby napomohlo rozvoje kapitálového trhu. Řada těch opatření je… poměrně bizardních.“ Má se např. zřídit rozcestník o jednotlivých fondech a investičních nástrojích, což má vést k vyšší finanční gramotnosti. K tomu je Jiří Šindelář skeptický.

Součástí je např. i účet dlouhodobých investic, na který by mohl být navázán i daňový odpočet obdobně, jako lze v současnosti využít u doplňkového penzijního spoření a rezervotvorných životních pojištění. Tím by penzijko a životko ztratily monopol daňového zvýhodnění při spoření na penzi.

Celá koncepce by měla být uvedena k životu do roku 2023.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření prošlo reformou v roce 2013. Na něm si politici vyzkoušeli zastropování provizí a tvrdé zkoušky distributorů. Výsledkem bylo naprosté zastavení prodeje. „Byla to výborná případová studie, kterou se dalo argumentovat v ostatních sektorech: Podívejte se, jak dopadly penze,“ uvedl Jiří Šindelář.

Nyní je snaha penze oživit. Součástí projednávané změny zákona o podnikání na kapitálovém trhu je i zřízení „samostatného zprostředkovatele penzí“. Tím by mělo být zprostředkování penzijních produktů odvázáno od zprostředkování investic. Pro finančně poradenské společnosti to nepřináší nic významného. „Pouze pojištění odpovědnosti budou muset řešit na dvě licence místo na jednu,“ připomněl Jiří Šindelář.

Pojišťovnictví

Projednává se pozměňovací návrh zákona o distribuci pojištění, který vytváří zprostředkovatele „flotiláře“, na kterého nedopadá řada povinností ostatních pojišťovacích zprostředkovatelů, např. složení certifikační zkoušky.

„Je obava, že tento režim bude využíván k distribuci pojistných produktů tak, aby se flotilář vyhnul regulatorním nárokům,“ upozornil Jiří Šindelář.

„Prosadili jsme pozměňovací návrh, který zpřehledňuje systém flotilového pojištění,“ doplnil Petr Koblížek. I flotilář musí mít podle připravované novely přiměřenou odbornost. ČAP plánuje navíc vytvořit elektronický systém vzdělávání zejména pro flotiláře.

Zásadní boj vedou pojišťovny stran dodatečného zdanění pojistných rezerv. Zákon již prošel Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a pravděpodobně bude navzdory Senátu, který je nakloněn k vrácení zdanění technických rezerv zpět poslancům.

Nově se vrací k diskusi daňové zvýhodnění životního pojištění. Padají návrhy na jeho omezení i zrušení. Příčinou jsou i soudní spory poškozených klientů zejména missellingem investičních životních pojistek.

Samoregulace aneb Cesta k nižší regulaci?

Regulace finančního trhu a distribuce finančních produktů míří především k vyšší informovanosti klienta a transparentnosti produktů a jejich nákladovosti. Dochází tak k rozkrývání poplatků i u životního pojištění. A velkou měrou k tomu přispívá i samoregulace. Petr Koblížek v tomto směru upozornil na srovnávač poplatků investičních životních pojistek, který spustila Česká asociace pojišťoven.

Pojišťovnám zákon o distribuci pojištění uložil celou řadu povinností ve vztahu k distribučním kanálům včetně externích finančních zprostředkovatelů. A pojišťovny na tyto povinnosti reagovaly nejen samoregulačními opatřeními.

„Nástroj pojišťoven pro kontrolu externích distribučních sítí a flotilářů“ je nový dokument ČAP, který vznikl na základě implementace směrnice IDD v zákonu o distribuci pojištění, kterým vznikla povinnost pojišťoven kontrolovat své distribuční sítě. Má napomoci pojišťovnám vytvořit systém pro kontrolu zejména externích distribučních kanálů, pro monitoring jejich odměňování a řízení rizika konfliktu zájmů. Pojišťovny musí také udržovat systém vyřizování stížností a možnost nahlásit podezření na porušování zákona distributorem.

Pokud by pojišťovna systém na kontrolu distribuce neměla, mohla by dostat pokutu až do výše 10 mil. Kč. ČAP proto svým členským pojišťovnám nabídl pomoc při přenastavení interních kontrolních mechanismů i na kontrolu externích distribučních sítí.

„Cílem je zabránit misselingu a zlepšit kvalitu prodeje pojistných produktů,“ vysvětlil aktivity ČAPu Petr Koblížek a dodal: „Náš materiál se opřed především o úřední sdělení a dohledové benchmarky České národní banky, o praxi dohledové činnosti České národní banky a náš dokument jsme s ČNB i konzultovali a připomínky jsme do něj zapracovali.“

Samoregulace nemusí vést jen k nižší regulaci. Může se stát i vodítkem pro legislativce, kam regulaci posouvat. Samoregulací tak (nejen) pojišťovny kreslí i své budoucí hřiště.

Výhled dalších možných změn legislativy

Ve střednědobém výhledu nastane diskuse i o dalších možných legislativních změnách. Zejména se jedná o zachování či nezachování investičních zprostředkovatelů. Pokud by byli investiční zprostředkovatelé zrušeni, všechny společnosti, které se zabývají distribucí investičních produktů, by musely požádat o licenci obchodníka s cennými papíry. To představuje mnohem náročnější proces.

K diskusi jsou též hromadné žaloby. Sice byl aktuální návrh zákona stažen, ale je pravděpodobné, že se dříve či později opět vrátí v nějaké podobě do legislativního procesu.

I nadále bude docházet ke zpřísňování zákonů a pravidel proti praní špinavých peněz (AML).

Na evropské úrovni se připravuje pan-evropský penzijní produkt (PEPP). Ten by mohl být pro finanční poradce příležitostí. Na rozdíl od českých penzijních produktů by měl umožnit přenositelnost spoření na penzi a daňového zvýhodnění či státního příspěvku mezi zeměmi Evropské unie.

A opět se vrátí diskuse o penzijní reformě, která se může zaměřit i na produkty spoření na penzi či na zaměstnanecké fondy.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account