Jak dopadá nový Občanský zákoník na vztahy poradců a jejich „mateřských“ poradenských  firem? Jak je to přesně s odpovědností poradců za poskytované rady od ledna 2014? Mají se poradci opravdu obávat rozšířených pravomocí finančního arbitra? Na tyto otázky odpovídá advokátka JUDr. Hana Šonková.

1) Mění se nějak postavení poradce vzhledem ke své poradenské firmě na základě nového NOZ?

Myslím, že postavení poradce vzhledem k poradenské firmě se od 1. 1. 2014 zásadním způsobem nezmění. Smlouvy uzavřené dle právních předpisů platných do 31.12.2013 se řídí až na výjimky těmito právními předpisy, nikoli novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (NOZ). Dle NOZ se řídí smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Úprava smlouvy o obchodním zastoupení se v NOZ oproti stávající úpravě v obchodním zákoníku prakticky nezměnila. Mandátní smlouva v NOZ již upravena není, nahrazuje ji příkazní smlouva. Odpovědnost poradce: NOZ zavádí odpovědnost profesionálů (včetně finančních poradců) za poskytované rady (infobox s citací relevantního paragrafu NOZ)

2) Jak to tedy s odpovědností poradce od 1.1.2014 bude? Kde jsou limity této odpovědnosti?

Klíčové paragrafy NOZ§ 5

(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.(2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.“

§ 2950

Škoda způsobená informací nebo radou

Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

Uvedená ustanovení dopadnou na finanční poradce zejména v oblasti hypoték, která není v současnosti regulována žádným právním předpisem. Je důležité si uvědomit, že poradce provádí činnost za odměnu, ačkoli tuto odměnu neobdrží zpravidla přímo od klienta, kterému radu nebo informaci poskytuje, ale od finanční instituce ve formě provizí. Podmínka, že rada nebo informace musí být poskytnuta za odměnu je v tomto případě splněna, poradce za škodu způsobenou neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou odpovídá a je povinen ji nahradit.

Zprostředkování pojištění a investic je upraveno zvláštními právními předpisy, které již nynízakotvují povinnost poradce jednat s odbornou péčí a povinnost nahradit škodu, kterou při výkonu těchto činností způsobí. Na tyto oblasti výše uvedené ustanovení nedopadne.

Poradci většinou podnikají jako fyzické osoby, odpovídají tedy za způsobenou škodu celým svým majetkem.

3) Od 1.11.2013 spadá nově pod finančního arbitra také oblast distribuce pojištění. Co to pro poradce znamená? Jak budou spory vypadat? Jaká jsou z pohledu poradce rizika této situace?

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné, finanční arbitr není vázán návrhem a sám si aktivně opatřuje důkazy potřebné pro rozhodnutí sporu. Je možné, že z důvodu bezplatnosti se v řízení před finančním arbitrem bude více klientů domáhat svých práv, než tomu bylo doposud, kdy spory mezi zprostředkovateli pojištění a klienty rozhodovaly obecné soudy.

Přihlaste se na webinář!

Řízení před finančním arbitrem je rychlé, finanční arbitr rozhoduje do 30 dnů od podání návrhu, ve složitých případech do 60 dnů. Proti rozhodnutí je možno podat námitky, o nichž rovněž rozhoduje finanční arbitr. Nebude-li strana s rozhodnutím o námitkách souhlasit, může je napadnout žalobou.

Nepředpokládám, že by rozhodování sporu finančním arbitrem představovalo pro poradce nějaké významnější riziko. Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem bude pravděpodobně směřovat proti pojišťovacím agentům nebo pojišťovacím makléřům, kteří odpovídají za škody způsobené při výkonu zprostředkovatelské činnosti jejich podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem (PPZ). V případě, že bude žalovaný pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř povinen uhradit klientovi škodu za svého PPZ, může pak tuto částku vymáhat po svém PPZ spolu s náklady řízení.

Hana ŠonkováJUDr. Hana Šonková

 • Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Passau
 • Praxe: AK Kříž a Bělina, AK Balcar, Polanský a spol., vedoucí právního oddělení HYPO stavební spořitelna, od roku 2009 vlastní advokátní kancelář (k významným klientům patří společnost Broker Trust a.s.)
 • Specializace: finanční právo a právo v oblasti finančního poradenství, občanské právo a právo nemovitostí, závazkové právo, právo obchodních společností, pracovní právo, vymáhání pohledávek, zastupování před soudy a správními úřady
 • Co všechno možná máte ve své smlouvě, ale báli jste se zeptat (článek na webu Poradci-sobě.cz)
1 komentář
 1. nekdo 9 roky

  To je zajímavý kočkopes. Rozumím tomu tak, že se řízení bude vést proti společnosti, společnost pravděpodobně podnikne veškeré možné kroky, tedy se obrátí např. i na soud. Náklady dft. žádné, neboť má dvě možnosti; buď vyhraje nebo náklady na prohru bude vymáhat na svém PPZ.

  0

  0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account