Klienti zahraničních bank mohou být o něco klidnější. ČR se svým podpisem připojila k dalším 15 evropským zemím podepsaným pod dohodou o přeshraniční spolupráci mezi systémy pojištění vkladů. V případě krachu banky tak klienti nebudou muset pro náhradu cestovat do zahraničí.

{+}

Fond pojištění vkladů ratifikoval Multilaterální dohodu o spolupráci mezi systémy pojištění vkladů v EU, která se týká především způsobu komunikace mezi systémy pojištění vkladů a mezi systémem pojištění vkladů v „hostitelské“ zemi s klienty poboček zahraniční banky v případě krachu banky a také způsobu výplaty náhrad vkladů.

„Pro klienty je zásadní, že v případě krachu tuzemské pobočky zahraniční banky nebudou muset pro náhrady svých vkladů cestovat do země sídla mateřské společnosti. Fond pojištění vkladů bude na území České republiky působit jako jediné kontaktní místo a po dohodě s tamním systémem pojištění vkladů může také zajistit výplatu náhrad vkladů,“ řekla Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

Příkladem retailových bank působících na území České republiky jako pobočky zahraniční banky, na jejichž depozitní produkty se vztahuje pojištění vkladů, je například AXA Bank (Belgie), mBank (Polsko), Citibank (Irsko), ING Bank (Nizozemí) a Oberbank (Rakousko).

„Dosud jsme otázky ohledně výplat klientů vždy řešili bilaterálními smlouvami s národními pojistiteli vkladů v konkrétních zemích. Multilaterální dohoda o spolupráci na mezinárodní úrovni výrazně posiluje úroveň komunikace a výměny zkušeností mezi národními systémy a  především stanovuje pravidla jak postupovat v případě nutnosti zahájení výplaty náhrad vkladů,“ dodala Renáta Kadlecová.<

K této dohodě se k dnešnímu dni připojilo celkem 15 evropských systémů pojištění vkladů, mezi nimiž nechybí např. Polsko, Nizozemí, Irsko, Velká Británie, Itálie a Dánsko. Nicméně v dohledné době by se měly pod smlouvu připojit i zbývající země evropské sedmadvacítky.

Fond pojištění vkladů má v současnosti uzavřenu ještě rámcovou smlouvu o spolupráci, která tyto oblasti řeší s Maďarskem, Slovenskem a  současně má uzavřenu dohodu o spolupráci s Velkou Británií.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account